Nr 50201
Ceļojums ar auto Autobusu braucieni Ceļojums ar sabiedrisko transportu
Ceļojums ar auto Ceļo pats Latvija

Līvu ceļš

Kolka - Roja

Apskates objekti

  • Kolka - Kolka bija vienīgais lībiešu zvejniekciems, kurā pēc PSRS pierobežas režīma izveides saglabājās intensīva saimnieciskā (t.sk. zivju pārstrādes) darbība.
  • Kolkasrags - izteiktākais Latvijas piekrastes zemesrags, kur vērojama Baltijas jūras (Dižjūra) un Rīgas jūras līča (Mazjūra) viļņu saskares vieta.
  • Sklandraušu cepšana „Ūšos” - "Ūši" atrodas jūras krastā, 1,2 km no Kolkasraga. Saimniece demonstrē Ziemeļkurzemes tradicionālā saldēdiena – sklandraušu gatavošanas procesu.
  • Līvu centrs „Kūolka” - atrodas Kolkas centrā, ēkā „Zītari”. Te savākta un eksponēta 19. – 20. gs. lībiešiem raksturīgo etnogrāfisko priekšmetu kolekcija.
  • Melnsils - sens lībiešu ciems.
  • Ģipka - 1869. g. - dažus gadus pēc Ainažu jūrskolas dibināšanas Ģipkā tika dibināta pirmā jūrskola Kurzemē!
  • Mielasts zvejnieku sētā - pēc brauciena ar zvejas laivām vai kuģi pa Rojas upi un jūru viesnīcas "Roja" saimniece piedāvā ieturēt maltīti - uz ugunskura vārītu zivju zupu ar galda dziesmām un dejām.
  • Rojas Jūras zvejniecības muzejs - dibināts 1968. gadā. Apskatāmas patstāvīgās ekspozīcijas par Krišjāni Valdemāru, Rojas jūrskolu un burinieku būvi 19. gadsimtā. 
  • Zvejnieku sēta „Dieniņas” - saimnieki nodarbojas ar zvejniecības arodu jau trešajā paaudzē.
Naktsmītnes Krodziņi
 
 
 
Attālumi ar automašīnu 80 km

Sklandraušu cepšana "Ūšos" ir iepriekš jāpiesaka, un tā aizņems vismaz 1 - 1,5 h. Tas pats attiecas uz "Mielastu zvejnieku sētā" un "Dieniņām", tādēļ šajā dienā ir jāizvēlas ne vairāk kā divi no minētajiem objektiem.