Country Holidays

Natura 2000

natura2000 logo Sadaļā Natura 2000 iepazīstiet aizsagātas dabas teritorijas Baltijā (nacionālie parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas parki un pieminekļi, u.c.) - tieši tur daba ir viskrāšņākā.
Šīs vietas ir: daļa no Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 (pdf, 512 KB) vai nacionālas nozīmes Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas IADT


Kas īpašs katrā no šīm vietām, kāpēc tās ir unikālas un tiek aizsargātas - lasiet dabas vietu aprakstos.nacionalie parki
Nacionālie parki

ainavas
Aizsargājamo ainavu apvidi

juras_teritorijas
Aizsargājamās jūras teritorijas 
Dabas rezervāti

dabasparki
Dabas parki

pieminekli
Dabas pieminekļi
liegumi
Dabas liegumi