Nr 50201
Ceļojums ar auto Autobusu braucieni Ceļojums ar sabiedrisko transportu
Ceļojums ar auto Ceļo pats Latvija

Līvu ceļš

Oviši - Mazirbe - Vaide

Apskates objekti

  • Oviši - sens lībiešu zvejniekciems, kura iedzīvotāju skaits  20. gs. laikā sarucis gandrīz 10 reizes.
  • Lūžņa - sens lībiešu zvejniekciems. Atrodamas ziņas, ka 1937. g. ciems stiepās 4 km garumā un tajā bijušas 36 dzīvojamās mājas un divas laivu piestātnes.
  • Miķeļtornis - sens lībiešu ciems, kura tagadējais nosaukums dots it kā pēc bākas celtnieka vārda.
  • Sīkrags - viens no vecākajiem piekrastes lībiešu ciemiem, kas kā lībiešu apmetne rakstos pirmoreiz minēts 1387. gadā.
  • Mazirbe - ciems sāka veidoties pie Mazirbes upītes (saukta par Minor Irva) ietekas Baltijas jūrā. 
  • Košrags - viens no jaunākajiem lībiešu zvejniekciemiem, kas sācis veidoties 17. gs. beigās. 19. – 20. gs. mijā.
  • Pitrags - Pitrags kā apdzīvota vieta dokumentos minēts 1582. gadā. 19. gs. divdesmitajos gados.
  • „Pie Andra Pitragā” -  apmeklētāji var piedalīties zivju (butes, arī vējzivis un brekši) kūpināšanā, degustēt produkciju un noklausīties stāstījumu par piekrastes zvejniecības tradīcijām.
  • Saunags - pirmoreiz vēstures avotos minēts 1310. gadā.
  • Vaide - sens lībiešu zvejniekciems, kas vēstures avotos minēts 16. gs. astoņdesmito gadu vidū. 
Naktsmītnes Krodziņi
 
 
 
 
Attālumi ar automašīnu 80 km

"Pie Andra Pitragā" ir iepriekš jāpiesaka ekskursija, kas aizņems vismaz 1 - 1,5 h. Atkarībā no tā ir jāizvēlas, cik ciemos iebraukt un cik laika katram no tiem veltīt.