Nr 50201
Ceļojums ar auto Autobusu braucieni Ceļojums ar sabiedrisko transportu
Ceļojums ar auto Ceļo pats Latvija

Līvu ceļš

1.diena Ventspils

Apskates objekti

 • Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs - muzeja (dibināts 1954. g.) krājums atspoguļo latviešu un lībiešu zvejnieku, jūrnieku un zemnieku tradīcijas, to dzīves vidi un veidu. 
 • Ventspils Livonijas ordeņa pils - pili cēla kā militāri stratēģisku objektu, tādēļ tā savā pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi dažādas varas.
Naktsmītnes Krodziņi
 
 
Attālumi ar automašīnu 10 km

Ieteikums ieplānot dienu Ventspils apskatei. Ventspils centru var izstaigāt ar kājām vai arī izbraukt ar divriteni.


2.diena Oviši - Mazirbe - Vaide

Apskates objekti

 • Oviši - sens lībiešu zvejniekciems, kura iedzīvotāju skaits  20. gs. laikā sarucis gandrīz 10 reizes.
 • Lūžņa - sens lībiešu zvejniekciems. Atrodamas ziņas, ka 1937. g. ciems stiepās 4 km garumā un tajā bijušas 36 dzīvojamās mājas un divas laivu piestātnes.
 • Miķeļtornis - sens lībiešu ciems, kura tagadējais nosaukums dots it kā pēc bākas celtnieka vārda.
 • Sīkrags - viens no vecākajiem piekrastes lībiešu ciemiem, kas kā lībiešu apmetne rakstos pirmoreiz minēts 1387. gadā.
 • Mazirbe - ciems sāka veidoties pie Mazirbes upītes (saukta par Minor Irva) ietekas Baltijas jūrā. 
 • Košrags - viens no jaunākajiem lībiešu zvejniekciemiem, kas sācis veidoties 17. gs. beigās. 19. – 20. gs. mijā.
 • Pitrags - Pitrags kā apdzīvota vieta dokumentos minēts 1582. gadā. 19. gs. divdesmitajos gados.
 • „Pie Andra Pitragā” -  apmeklētāji var piedalīties zivju (butes, arī vējzivis un brekši) kūpināšanā, degustēt produkciju un noklausīties stāstījumu par piekrastes zvejniecības tradīcijām.
 • Saunags - pirmoreiz vēstures avotos minēts 1310. gadā.
 • Vaide - sens lībiešu zvejniekciems, kas vēstures avotos minēts 16. gs. astoņdesmito gadu vidū. 
Naktsmītnes Krodziņi
 
 
 
 
Attālumi ar automašīnu 80 km

"Pie Andra Pitragā" ir iepriekš jāpiesaka ekskursija, kas aizņems vismaz 1 - 1,5 h. Atkarībā no tā ir jāizvēlas, cik ciemos iebraukt un cik laika katram no tiem veltīt.


3.diena Kolka - Roja

Apskates objekti

 • Kolka - Kolka bija vienīgais lībiešu zvejniekciems, kurā pēc PSRS pierobežas režīma izveides saglabājās intensīva saimnieciskā (t.sk. zivju pārstrādes) darbība.
 • Kolkasrags - izteiktākais Latvijas piekrastes zemesrags, kur vērojama Baltijas jūras (Dižjūra) un Rīgas jūras līča (Mazjūra) viļņu saskares vieta.
 • Sklandraušu cepšana „Ūšos” - "Ūši" atrodas jūras krastā, 1,2 km no Kolkasraga. Saimniece demonstrē Ziemeļkurzemes tradicionālā saldēdiena – sklandraušu gatavošanas procesu.
 • Līvu centrs „Kūolka” - atrodas Kolkas centrā, ēkā „Zītari”. Te savākta un eksponēta 19. – 20. gs. lībiešiem raksturīgo etnogrāfisko priekšmetu kolekcija.
 • Melnsils - sens lībiešu ciems.
 • Ģipka - 1869. g. - dažus gadus pēc Ainažu jūrskolas dibināšanas Ģipkā tika dibināta pirmā jūrskola Kurzemē!
 • Mielasts zvejnieku sētā - pēc brauciena ar zvejas laivām vai kuģi pa Rojas upi un jūru viesnīcas "Roja" saimniece piedāvā ieturēt maltīti - uz ugunskura vārītu zivju zupu ar galda dziesmām un dejām.
 • Rojas Jūras zvejniecības muzejs - dibināts 1968. gadā. Apskatāmas patstāvīgās ekspozīcijas par Krišjāni Valdemāru, Rojas jūrskolu un burinieku būvi 19. gadsimtā. 
 • Zvejnieku sēta „Dieniņas” - saimnieki nodarbojas ar zvejniecības arodu jau trešajā paaudzē.
Naktsmītnes Krodziņi
 
 
 
Attālumi ar automašīnu 80 km

Sklandraušu cepšana "Ūšos" ir iepriekš jāpiesaka, un tā aizņems vismaz 1 - 1,5 h. Tas pats attiecas uz "Mielastu zvejnieku sētā" un "Dieniņām", tādēļ šajā dienā ir jāizvēlas ne vairāk kā divi no minētajiem objektiem.


4.diena Ragaciems - Saulkrasti

Apskates objekti

 • Ragaciema sedums - sedumi ir kādreizējās zvejas laivu piestātnes, kurās zvejnieki cēla tīklu būdas un glabāja savu inventāru.
 • Daugavas muzejs -  izvietots Doles muižas dzīvojamā ēkā, kas celta 1898. g. kā Lēvisu of Menāru dzimtas īpašums.
 • Carnikavas nēģi - Carnikavā atrodas vairākas saimniecības, kur iepazīstina ar Gaujas apkārtnes nēģu ķeršanas un gatavošanas tradīcijām.
 • Baltā kāpa Saulkrastos - no kāpas paveras skaists skats uz jūru, Inčupes grīvu un plašo pludmali. 
Naktsmītnes Krodziņi
 
Attālumi ar automašīnu 100 km

Degustācija un ekskursija "Carnikavas nēģos" iepriekš jāpiesaka.


5.diena Saulkrasti - Salacgrīva - Ainaži

Apskates objekti

 • Saulkrasti -  mūsdienās Saulkrasti pievilina ne tikai ar balto smilšu pludmali, bet arī ar dažādiem ikgadējiem publiskiem pasākumiem, Balto kāpu, Saulkrastu velosipēdu muzeju, Jūras parku un peldvietu „Centrs”, Saules laukumu u.c. objektiem.
 • Ingrīdas Žagatas keramikas darbnīca - amatniece no māla, akmens masas u.c. materiāliem veido traukus un dažādus interjera priekšmetus, apdedzinot tos atklātā uguns ceplī.
 • Minhauzena muzejs - atjaunotajā Duntes muižas kungu mājā izvietotā muzeja ekspozīcija iepazīstina ar leģendārā fantasta un melu karaļa barona Minhauzena piedzīvojumiem un dzīves gaitām.
 • Brīvdienu māja “Vējavas” - dažāda lieluma grupām piedāvā došanos jūrā ar zvejnieku laivu un piekrastes zvejas gaitas vērošanu.
 • Salacgrīvas Nēģu tači - viena no retajām vietām pasaulē, kur joprojām nēģus rūpnieciskā mērogā zvejo, izmantojot > 150 gadu senu metodi – taci, kas ir pāri upei uzcelta laipa ar murdiem.
 • Ainažu jūrskolas muzejs - muzeju (K. Valdemāra ielā 47) atklāja 1969. g. vecās jūrskolas ēkā, kuru dibināja 1864. g. pēc K. Valdemāra ierosmes.
Naktsmītnes Krodziņi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attālumi ar automašīnu 70 km

I. Žagatas keramikas darbnīcas, "Vējavu" (došanās jūrā) un Salacgrīvas nēģu taču apmeklējums jāpiesaka iepriekš. Ekskursija aizņems vismaz 1 - 1,5 h, tādēļ šajā dienā jāizvēlas 4 - 5 apskates objekti.