Country Holidays
Interreg V-A Latvia – Lithuania
03/20/2017 - 03/19/2019 (LatLit-65)

Heritage based agritourism product development in Latvia - Lithuania (AGRI -HERITAGE)

Project news

Izdevumā apkopota informācija par projekta aktivitātēm  un realizēto laika posmā no 20.03.2017- 31.03.2019. Skaidrots kas ir vēsturiskā mantojuma agrotūrisms un projekta laikā izstrādātie produkti - 10 maršruti, tūrisma izdevumi un agrotūrisma saimniecību datubāze, sniegti arī atvērto saimniecību piemēri Latvijā un Lietuvā.

Read full story ...


Šī gada 4.martā projekta partneri tikās uz noslēdzošo tikšanos, kas notika Rīgā. Pārrunājām projekta laikā izdarīto un atlikušos darbus. Partneru tikšanos apvienojām ar diskusiju uzņēmējiem, kurus aicinājām piedalīties 5.martā.


26.janvārī projekta partneri tikās Viļņā, lai pārrunātu projekta aktualitātes un turpmākos darbus veiksmīga projekta nobeigšanai un mērķu sasniegšanai. 


“Lauku ceļotājs” no 18. - 27. janvārim Berlīnē piedalās lielākajā un pazīstamākajā pārtikas produktu izstādē pasaulē - "Zaļā nedēļa" jeb “Internationale Grüne Woche Berlin 2019”, kas Berlīnē notiek jau 84 gadus. "Zaļajā nedēļā" ik gadu satiekas valstu lauksaimniecības ministri, starptautiskās vides vadošie lauksaimniecības uzņēmējdarbības pārstāvji un apmeklētāji, kuriem interesē viss par lauksaimniecību un pārtiku.
Pagājušo gadu pasākumu apmeklēja vairāk kā 400 000 apmeklētāju, tostarp ap 90 000 tirdzniecības apmeklētāju.

Read full story ...


This manual presents themed heritage agritourism farm visits and routes for tour operators, groups and individual travellers in Latvia and Lithuania. The topic introduces the tradition of agricultural and its continuation in modern farming in both countries. Tour visits demonstrate, in an attractive way, the country living of today – innovative small farms and craft businesses that are based on traditional occupations and that have successfully adapted to modern needs by producing competitive products and finding their market niche. Tour manual includes 10 agriheritage routes and 5 tour routes of heritage and contemprorary gardens in Latvia and Lithuania. 

Manual is available in English and German languages. 

From 18th - 27th January tour manual will be distributed in international fair “Internationale Grüne Woche”.

 

Printed tour manual is available in "Lauku ceļotāja" office  - Kalnciema street 40., 3rd floor,  working days 9:00-17:00.

TOUR MANUAL (pdf, 10.0 MB)


No 5.-8. septembrim piedalāmies pārtikas produktu izstādē "Riga Food 2018". Esam hallē, kur "Satiekas novada garša". Pie mums - "Lauku ceļotāja" stendā iespējams saņemt jauno tūrisma karti "Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms - Latvija, Lietuva", "Lauku ceļotāja" AVĪZI tūrisma profesionāļiem, uzzināt par 2019. gada akciju "Atvērtās dienas laukos" un jau pieteikties dalībai, kā arī mums būs citi tūrisma materiāli, kas jums noderēs plānojot rudens un nākamā gada vasaras ceļojumus! 

Read full story ...


Zemkopības ministrija aicina ikvienu interesentu apmeklēt Latvijas simtgades lielnotikumu Rīgā “Lauki ienāk pilsētā” šā gada 8. septembrī (sestdienā) 11. novembra krastmalā no 10:00 līdz 20:00.

“Lauki ienāk pilsētā” apmeklētājiem būs iespēja iepazīt dzīvi un darbu Latvijas laukos, jauniešu izglītības iespējas, modernākās tehnoloģijas, graudkopību, lopkopību, dārzkopību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, biškopību, bioloģisko lauksaimniecību un amatniecību. Būs arī degustācijas un mājražotāju tirgus, daudzveidīga kultūras programma, dažādi konkursi un īpaša izsole.

Pasākumā būsim sastopami arī mēs - "Lauku ceļotājs". Iepazīstināsim ar ceļošanas iespējām Latvijā - 7 Latvijas valstiskuma veidošanās ceļiem, vēsturiskā mantojuma agrotūrisma saimniecībām, u.c.

Read full story ...


10.augustā Lietuvā, Radvilišķu rajonā notika ceturtā partneru tikšanās, kur pārrunājām projekta aktualitātes, vienojāmies par nākamajiem darbiem un akcijas "Atvērtās dienas laukos 2019" rīkošanu. 

Read full story ...


Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas jau gadu apvienojušās kopīgā Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas pārrobežu projektā “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65), lai iesaistītu lauksaimniecības vēsturisko mantojumu agrotūrismā. Par pamatu šim lauku tūrisma piedāvājumam ir lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē. Šīs aktivitātes ietvaros jau otro gadu Latvijā un Lietuvā norit kopīgi organizēta akcija “Atvērtās dienas laukos”.

!!! Akcijas APKOPOJUMS, STATISTIKA, ATSAUKSMES (PDF, 773 KB)

Read full story ...


Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas jau gadu apvienojušās kopīgā Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas pārrobežu projektā “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65), lai iesaistītu lauksaimniecības vēsturisko mantojumu agrotūrismā. Par pamatu šim lauku tūrisma piedāvājumam ir lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē.

Šobrīd vēsturiskā mantojuma agrotūrisma piedāvājums Latvijā un Lietuvā balstās uz vairāk kā 100 apmeklētājiem atvērtām lauku saimniecībām, interaktīviem muzejiem, privātām kolekcijām un citām vietām, kur var iepazīt lauku saimniecisko vēsturi un dažādu lauksaimniecības nozaru attīstības gaitu no pirmsākumiem līdz mūsdienu praksei. 

Vēsturiskais mantojums agrotūrisma saimniecībās
•    Latvijā: http://www.celotajs.lv/lv/c/brand/agriheritage/farms
•    Lietuvā: http://www.atostogoskaime.lt/en/atviros-dienos-kaime/lankomi-ukiai
 

Read full story ...


24.-26.maijā projekta partneri Lietuvas lauku tūrisma asociācija piedalīsies izstādē "Agrobalt 2018", kas notiks Viļņā, Lietuvā. 

Read full story ...


“Lauku ceļotājs” sadarbībā ar "Kalnciema kvartālu" 28. aprīlī ielūdz uz tirdziņu, kas veltīts ikgadējai akcijai “Atvērtās dienas laukos 2018 – Latvijā un Lietuvā”. Ik sestdienas tirgu šajā sestdienā kuplinās akcijas “Atvērtās dienas laukos” dalībnieki, un “Lauku ceļotājs” visas dienas garumā rūpēsies par interesantu, izklaidējošu un izzinošu pasākuma programmu.

Read full story ...


5.aprīlī kopā Latvijas mediju pārstāvjiem devāmies braucienā uz akcijas Atvērtās dienas laukos 2018 - Latvijā un Lietuvā saimniecībām, lai medijus iepazīstinātu ar akciju, projekta "Vēsturiskais mantojums agrotūrisms" aktivitātēm un lauku tūrisma saimniecībām, kas šogad piedalās akcijā. 

 

Read full story ...


We have launched a new product theme in rural tourism - it is agri-heritage http://www.celotajs.lv/en/c/brand/agriheritage. These are open farms, interactive museums, private collections and other places where people can learn about the history of farming and development of agricultural sectors through different historical periods.  

Read full story ...


Esam izstrādājuši vēsturiskā mantojuma agrotūrisma vispārējos un specializētos kritērijus, kas noderēs tiem lauku tūrisma uzņēmējiem, kas vēlas specializēties tieši šajā jomā. Kritēriji izdalīti vispārējos (iepazīstina ar lauku produktiem un prasmēm, ir skaidra koncepcija u.c.) un specializētajos, kas paskaidro zemkopības, lopkopības un putnkopības, zivkopība un zvejas, pārtikas ražošanas un amatniecības produktu.

Read full story ...


Esam izdevuši 3 rokasgrāmatas lauku tūrisma uzņēmējam ar mērķi palīdzēt izveidot, uzturēt un popularizēt vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu.

Vēsturiskais mantojums agrotūrismā ir pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē. Vēsturiskais mantojums ir visdažādāko vēstures posmu, kultūru un tautu ietekmes. Nozīmīgi pagrieziena punkti vēsturē, kas ienesa daudz jauna, ir, piemēram, krusta kari viduslaikos, Hercoga Jēkaba laikmets, muižas kā saimnieciskās darbības centri, Latvijas pirmās neatkarības gadi ar daudziem jauninājumiem lauksaimniecībā, un arī padomju gadi, kuru atstātā ietekme un liecības kļūst par vēstures mantojumu.

Read full story ...


Sākam gatavoties akcijai "Atvērtās dienas laukos", kas norisnāsies 4.-5. maijā Latvijā un 11.-13. maijā Lietuvā.
Aicinām ikvienu lauku tūrisma uzņēmēju pievienoties šai akcijai un kopīgi popularizēt laukus un savus audzētos, ražotos produktus. Šī akcija jau kļuvusi par tradīciju – iesākt vasaras tūrisma un ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus interesentus, klientus, kaimiņus un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo piedāvājumu, ko var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos. Šogad "Atvērtās dienas laukos" notiks jau septīto reizi un šis būs otrais gads, kad akcija norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā.

Mēs aicinām Jūs pieteikt savu dalību, aizpildot PIETEIKUMA ANKETU un nosūtot to "Lauku ceļotājam" līdz š.g.  2. martam rakstot uz e-pastu: lauku@celotajs.lv.

Read full story ...


21.februārī notika projekta partneru 3.tikšanās, lai pārrunātu tuvākās projekta aktivitātes - Atvērtās dienas laukos 2018, kartes "Vēsturiskā mantojuma AGROTŪRISMS" izstrādi, vienotos par termiņiem un veicamajiem darbiem.

Read full story ...


We have released a new collection of postcards with great images from rural life.

The postcards tell about real rural feeling and heritage traditions that have lived through times and make part of today's life. So it's about what people still do in the countryside - go mushrooming in autumn, bake our special pīrāgi for festive table, and gather wild herb teas in the summertime. You can experience it visiting our countryside!

If you want to say hello from Latvian countryside to your friends, send them a postcard!
POSTCARDS (gallery)

The postcards are available from the office of Baltic Country Holidays, 40, Kalnciema str., Riga.

The postcard collection is produced under the project Heritage based agritourism product development in Latvia-Lithuania, supported by the EU Interreg Latvia-Lithuania programme 2014-2020.

 

Read full story ...


Esam izdevuši jaunāko pastkaršu kolekciju, kas stāsta par ikdienas dzīves ritējumu un paražām lauku sētā, kas saglabātas līdz mūsdienām un joprojām ir aktuālas. Joprojām, katru rudeni dodamies sēņot, svētkos ceļam galdā pīrāgus un vasarā vācam zāļu tējas.

Ja vēlies iepriecināt savus draugus Latvijā vai ārzemēs ar īstu pastkartes sveicienu, tad pastkartes vari iegūt Lauku Ceļotājs / Baltic Country Holidaysbirojā Rīgā - Kalnciema ielā 40., 3. stāvā.

 

PASTKARTES (attēlu galerija)

Read full story ...


1. , 10. un 14. novembrī lauku tūrisma uzņēmējus aicinājām piedalīties projekta "Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā" informatīvajos semināros par vēsturiskā mantojuma iesaisti lauku tūrisma piedāvājumā. Semināros Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" valdes priekšsēdētāja  Asnāte Ziemele izklāstīja projekta ideju un to, ka ikvienā lauku sētā var atrast lietas vai stāstus, kas būtu saistoši tūristiem. Kandavas muzeja vēsturnieks Agris Dzenis raksturoja kāds ir lauksaimniecību tradīciju mantojums, kā gadu gaitā mainījusies apbūve un darbarīki laukos.

Savukārt  "Lauku ceļotāja" pārstāvis Juris Smaļinskis dalījās ar labās prakses piemēriem Latvijā, kur saimnieki izstādījuši lielu darbarīku kolekciju, kā parāda dravniecības procesu vai ļauj izmēgināt kaņepju apstrādes procesu.

 

 

Read full story ...


Izstrādāta jauna sadaļa par vēsturiskā mantojuma agrotūrismu. Tajā atradīsiet informāciju, kas ir vēsturiskā mantojuma agrotūrisms, tā veidus un vēsturisko aprakstus. 

 

Read full story ...


Aicinām piedalīties reģionālajos semināros par dažādu lauksaimniecības, zvejniecības, pārtikas un amatniecības mantojuma iesaisti tūrisma produktā. Kopā ar ekspertiem runāsim par to, kas ir vēsturiskā mantojuma agrotūrisms, kādi ir labās prakses piemēri un kā veidot tūristiem saistošus produktus.

Read full story ...


30.08.2017 projekta partneri tikās trešajā partneru sanāksmē, kas notika Rokišķis novadā, Ilzenbergas muižā. Pasākuma laikā pārrunātas veiktās aktivitātes, kā arī saplānoti nākamo darbu termiņi. Pasākuma noslēgumā Ilzenbergas muižas pārstāvis izrādīja muižas teritoriju un biodinamisko saimniecību.

Read full story ...


Par pamatu šim lauku tūrisma piedāvājumam būs lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē.

Produkta koncepcija: apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības, interaktīvi muzeji un kolekcijas, kurās tūristi saistošā veidā var iepazīt un pieredzēt lauksaimniecības, zvejniecības un amatniecības kultūras mantojumu caur pakalpojumiem: saimniecības apskati, ekskursijām saimniecību muzejos un ražotnēs, rādot lauksaimnieciskos procesus no pirmsākumiem līdz mūsdienīgai ražošanai, demonstrējumiem un meistarklasēm, iepazīstinot ar senā mantojuma pielietojumu mūsdienās (zivju kūpināšana, maizes, cepšana, podniecība, utt.), interaktīvām programmas, degustācijām, saimniecību veikaliņiem, kur iegādāties produkciju un suvenīrus. Šīs saimniecības tiks saistītas agrotūrisma maršrutos, mārketinga kampaņās, veicinot ceļošanu un ilgāku uzturēšanos Latvijas un Lietuvas laukos.

Lai saprastu vai Jūsu piedāvājums atbilst, skatiet agrotūrisma kritērijus šeit.

Pieteikumus gaidīsim uz e-pastu lindad@celotajs.lv .

Read full story ...


We have developed Communication guidlines, which is meant to be a practical and clear set of guidelines in pursuit of the goals that are set out in the project and of communications related to that process.

Read full story ...


27. un 28. maijā visā Latvijā un Lietuvā norisinājās akcija "Atvērtās dienas laukos 2017 - Latvija un Lietuva". Šogad pirmo gadu akcijā apvienojās Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma saimniecības. Kopā akcijā piedalījās 180 saimniecības, 120 no Latvijas un 60 no Lietuvas.
Mums ir izdevies iegūt atsauksmes par akciju no 116 Latvijas saimniecībām. Te atrodams AKCIJAS APKOPOJUMS no LATVIJAS.

Read full story ...


Lai informētu par 27. - 28.05. pasākumu "Atvērtās dienas laukos Latvija un Lietuva", esam sagatavojuši preses relīzes. 

Read full story ...


"Lauku ceļotājs" sadarbībā ar Lietuvas tūrisma asociāciju "Atostogos kaime" aicina uz akciju "Atvērtās dienas laukos", kas notiks 2017. gada 27. - 28. maijā. Šogad akcija norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā. Abās valstīs akcijā apvienojušās 180 lauku tūrisma saimniecības, kas šajās divās dienās apmeklētājiem sarūpējušas īpašus pārsteigumus un akcijas piedāvājumus.

Read full story ...


10.maijā projekta partneri tiekas Kauņā, lai pārrunātu projekta aktualitātes  - pasākumu "Atvērtās dienas laukos 2017 Latvijā un Lietuvā", visuālās identitātes prasības, kā arī kritērijus tūrisma objektu atbilstībai. Pasākuma programma šeit

Read full story ...


20.04.2017 "Atvērto dienu Latvijā un Lietuvā ietvaros" aicinājām Latvijas žurnālistus doties uz laukiem, akcentējot apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības un vietas, kurās var iepazīt un pieredzēt lauksaimniecisko procesus no pirmsākumiem līdz mūsdienīgai ražošanai, demonstrējumiem un meistarklasēm, iepazīstinot ar senā mantojuma pielietojumu mūsdienās. 

Read full story ...


Lai informētu sabiedrību par projekta aktivitātēm un veicinātu līdzdalību, esam sagatavojuši informāciju presei. Preses relīze pieejama šeit


23.03.2017 projekta partneri tikās atklāšanas seminārā, kas notika Latvijā, atpūtas kompleksā "Zoltners". Tikšanās laikā apspriestas projekta aktualitātes, noteikti darāmo darbu termiņi un pārrunāts tuvākais projekta pasākums - Atvērtās dienas laukos Latvijā un Lietuvā. 

Read full story ...


Interreg V-A Latvia – Lithuania
This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Latvia Rural Tourism Association "Lauku ceļotājs" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.