Atpūta laukos
Interreg V-A Latvia – Lithuania

Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms - Latvija, Lietuva

Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms - Latvija, Lietuva

Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma  karte izceļ ~ 100 vietas Latvijā (Latgalē, Kurzemē un Zemgalē) un Lietuvā (Aukštaitija, Žemaitija), kur ne tikai uztur novadiem raksturīgās saimniekošanas tradīcijas, bet tās rāda un ļauj izzināt arī ceļotājiem. Agrotūrisma mantojuma izpratne ir ļoti plaša, tādēļ šī karte ir aicinājums apmeklēt amatniekus, vietējo ēdienu un dzērienu gatavotājus, lauku produkcijas audzētājus un ražotājus, zvejniekus, lauku sētas, kur var piedalīties lauku darbos, iepazīt mājdzīvniekus, lauskaimniecības, amatniecības un zvejniecības muzejus un kolekcijas.

Izdevums sastāv no šādām pamatdaļām: Latvijas un Lietuvas kartes (mērogs 1: 1000 000 ), 102 objektu aprakstiem, informāciju par katras vietas vēsturisko mantojumu un kontaktinformācijas. Kartē atzīmēti 10 Agrotūrisma maršruti Latvijas un Lietuvas apceļošanai ar īsu to raksturojumu. 
 

Karte izdota projekta “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild  LLTA "Lauku ceļotājs" , un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par  Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pieejams valodās: Latviešu, Lietuviešu, Krievu, Angļu, Vācu
Interreg V-A Latvia – Lithuania
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.