Country Holidays

Kursi un semināri


Profesionālie kursi lauku tūrismā 

"Lauku ceļotājs" piedāvā apmācību kursus lauku tūrismā:   

 • lauku tūrisma interesentiem un iesācējiem,
 • pieredzējušiem lauku tūrisma uzņēmējiem,
 • tūrisma organizatoriem, pašvaldību darbiniekiem.

Kursu programmas piemēru skatiet šeit.

Kulinārijas tūrisma produktu veidošanas semināri

Lauku ceļotājs sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru 3. novembrī viesu mājā " Laumu dabas parks" un 8. novembrī viesu mājā " Nītaures dzirnavas" rīkoja seminārus par kulinārijas tūrisma produktu veidošanu. Šie semināri deva ieskatu par to, kā varam vienkārši un garšīgi pagatavot ēdienu, ko celt galdā viesiem, kad tie taujā pēc latviešu nacionālās virtuves.

3.novembra semināra programma, fotogalerija un prezentācijas:
8.novembra semināra programma, fotogalerija un prezentācijas:
Elmagraudu salati

Praktiskas nodarbības dabā - produktu veidošanas semināri

19. maijā norisinājās praktiskas apmācības seminārs "Dabas tūrisma produktu veidošana" Gaujas nacionālajā parkā viesu namā "Brūveri". Seminārs deva ieskatu, kā rādīt tūristiem augus, putnus un dabu, kā ieraudzīt un izvēlēties interesantāko savā apkārtnē. Seminārā piedalījās 36 dalībnieki - tūrisma uzņēmumu vadītāji un to darbinieki, tūrisma speciālisti, ministriju pārstāvji, dabas aizsargājamo teritoriju administrāciju pārstāvji u.c.

Par semināru:


23. maijā norisinājās seminārs "Dabas tūrisma produktu veidošana" Ķemeru nacionālajā parkā "Meža mājā". Seminārā piedalījās 34 dalībnieki - tūrisma uzņēmumu vadītāji un to darbinieki, tūrisma speciālisti, ministriju pārstāvji, dabas aizsargājamo teritoriju administrāciju pārstāvji u.c.

Par semināru:

Semināri lauku tūrisma piedāvājuma dažādošanai

Sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru Lauku ceļotājs 2010. gada nogalē rīko 5 praktisku semināru kursu lauku tūrisma piedāvājuma dažādošanai.
11.novembrī norisinājās pirmais seminārs "Dabas tūrisma produktu veidošana". Seminārā piedalījās 84 dalībnieki - tūrisma uzņēmumu vadītāji un to darbinieki, tūrisma speciālisti, ministriju pārstāvji, dabas aizsargājamo teritoriju administrāciju pārstāvji u.c. Par semināru - programma, dalībnieku saraksts, foto, kopsavilkums, semināra novērtējums.
Pasākuma prezentācijas:
Semināra video ierakstu skatiet šeit.

1.decembrī norisinājās otrais seminārs "Kulinārā tūrisma produktu veidošana". Seminārā piedalījās 107 dalībnieki - tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadītāji un to darbinieki, tūrisma informatīvo centru pārstāvji u.c. nozares speciālisti. Par semināru - programma, dalībnieku saraksts, foto, semināra novērtējums.
Pasākuma prezentācijas:
Semināra video ierakstu skatiet šeit.

6.decembrī norisinājās trešais seminārs "Praktiskā pieredze dabas un kultūras produkta veidošanā". Seminārā piedalījās 61 dalībnieks. Vairāk par semināru - programma, dalībnieku sarakstsfoto, semināra novērtējums.
Pasākuma prezentācijas:
Semināra video ierakstu skatiet šeit.

Turpinot praktisko semināru sēriju 9.decembrī Viļānos viesu namā "Lāču leja" norisinājās seminārs "Kultūras, aktīvā un dabas tūrisma produktu veidošana Latgalē". Seminārā piedalījās 31 dalībnieks. Vairāk par semināru - programma, dalībnieku saraksts, foto, semināra novērtējums.
Pasākuma prezentācijas:
Semināra video ierakstu skatiet šeit.

Noslēdzot semināru ciklu 15.decembrī norisinājās seminārs "Dabas tūrisma produktu veidošana" viesu namā Valguma pasaule. Seminārā piedalījās 75 dalībnieki. Vairāk par pasākumu - programma, dalībnieku saraksts, foto, semināra novērtējums.
Pasākuma prezentācijas:
Semināra video ierakstu skatiet šeit.


Pašvaldības, mācību iestādes un citas organizācijas var pasūtīt kursus vai uzaicināt mūsu lektorus, izvēloties sev aktuālākās tēmas un izdevīgāko laiku. Pieprasiet sīkāku informāciju pa e-pastu: lauku@celotajs.lv.
Kursu tēmas
 1. Kā uzsākt lauku tūrisma uzņēmējdarbību
 2. Lauku tūrisma mītņu kvalitātes prasības un  inspekcija
 3. Ēdiena gatavošana un pasniegšana
 4. Praktiskā psiholoģija lauku tūrismā – viesu vajadzību izpratne
 5. Marketings un reklāma
 6. Aktīvā tūrisma iespējas Latvijā
 7. Dabas tūrisma iespējas Latvijā
 8. Kultūras tūrisma iespējas Latvijas laukos
 9. Videi draudzīgs tūrisms, "Zaļais sertifikāts" lauku tūrisma naktsmītnēm
 10. Latvijas lauku tūrisma resursi, infrastruktūra un produkta veidošana
 11. Tradicionālās un netradicionālās lauksaimniecības uzņēmumu iesaistīšanās tūrisma piedāvājumā -  produkcijas noieta veicināšana
 12. Dabas, izziņas un mācību takas un to izveides pamatprincipi
 13. Lauku tūrisma mītne – pārtikas aprites uzņēmums
 14. Praktiskās nodarbības – pieredzes apmaiņas apmeklējumi lauku tūrisma uzņēmumos
Sīkāk par katra apmācības kursa saturu, mērķauditoriju, lektoriem un ilgumu lasiet šeit.

Kursu raksturojums
 • Kursu programmu esam izstrādājuši, balstoties uz praktisko pieredzi lauku tūrisma nozares attīstībā, lauku tūrisma uzņēmējdarbībā, produkta mārketingā un pārdošanā, tirgus izpētes datiem. Kursos izmantojam materiālus no "Lauku ceļotāja" darbības prakses (reklāmas brošūras, klientu atsauksmes, rezervāciju pieprasījumi, utt.).
 • Mūsu lektori ir praktizējoši savas nozares speciālisti, tādēļ semināru dalībnieki papildus lekcijām uzzina par lauku tūrisma aktualitātēm un saņem atbildes uz praktiskiem jautājumiem. Nospiediet uz lektora  vārda un lasiet par katru lektoru vairāk: Elita Orniņa, Juris Smaļinskis, Uldis Ante.
 • Kursu dalībniekiem ir pieejami izdales materiāli par kursa tēmu un mācību materiāli.  Iegādājoties mācību materiālus kursu laikā  - 15-20% atlaide.
 • Pēc kursu apmeklēšanas dalībnieki saņem "Lauku ceļotāja" apmācības sertifikātu.