Nr 50003
Aktīvā atpūta
Aktīvā atpūta Individuāla Latvija

Средневековые замки и поместья Видземе

Praktiskā informācija

Kopējie attālumi ar velosipēdu 213 km
  • Daily cycling: 29-60 km
  • Level of difficulty: easy
  • Surface: asphalt (85%) and gravel roads (15%)
  • Marked: Partly marked route with orange signs on day 4 from Valmiera to Cēsis

Please note, that there are some changes in accommodation places possible, because the castles and manors especially in summer weekends are often fully booked!

Tips Apraksts
Velo
Velo
  • Ежедневный проезд на велосипеде: 29-60 км
  • Уровень сложности: легкий
  • Покрытие: асфальт (85%) и гравийные дороги(15%)
  • Маркировка: Частично маркированный маршрут с оранжевыми знаками из Валмиеры в Цесис на 4 день.

Vērtējumi

Logo Vērtējums Apraksts
Grūtības pakāpe
Viegls

Sertifikāti

Logo Sertifikāta nosaukums Apraksts
Vides aizsardzība
Īpaši aizsargājama dabas teritorija

The route passes through the Gauja National Park.