Country Holidays

Nature objects in Lithuania

What's special about the nature in Lithuania?

The Curonian spit - a sandy, desert-like stretch of land between the Baltic see and the Curonian Inlet, teh hilly landscapes of the Žemaitija region, the blue mirror labyrinths of the lakes in teh Aukštaitija region, the pine forests in teh Dzūkija region, the curves of the Nemuna river valley, and the many regional nature parks, created not only to protect  the nature but also for people's recreation and interest - these are the nature values attracting guests of Lithuania. 

Act responsibly - follow the Green advice!

Overview Details
N/A
Lithuania

Regionalpark Grazutės

Gegründet für den Schutz der Landschaften und der Seen der Aukštaitija-Anhöhe, Arten und Biotope.

Distance from countries capital city139
N/A
Lithuania

Ginucu pilskalns (Ginucių piliakalnis)

Viens no lielākajiem Augštaitijas pilskalniem, kas 2011. g. pēc vērienīgiem rekonstrukcijas darbiem ir izzināms jaunā kvalitātē - gan no infrastruktūras, gan arī ainaviskā viedokļa, jo iepriekš biezais pamežs (tagad retināts) traucēja uztvert iespaidīgo objektu. Arī no pilskalna plakuma paveras labs skats uz diviem blakus esošajiem ezeriem. Tā virsotnē apskatāms piemiņas akmens, kas vēsta par pirmā Lietuvas valsts prezidenta Antana Smetona (Antanas Smetona) apmeklējumu 1934. g. viņa 60 gadu jubilejā. Pilskalns it ticis apdzīvots jau I tūkstošgadē pirms Kristus. Uzskata, ka 14. – 15. gs. te atradusies hronikās aprakstītā Linkmenu pils. Jaunizveidotā taka pilskalnu savieno ar vēl vienu populāru apskates objektu – Ladakalni.

Distance from countries capital city122
N/A
Lithuania

Ventė Cape

Place for bird ringing and bird watching.

Distance from countries capital city333
N/A
Lithuania

The Stelmuzės oak tree

This is the thickest English oak (Quercus robur) in Lithuania, with a circumference of 9.4 m (as opposed to the Kaive oak in Latvia, which has a circumference of 10.18 m).
N/A
Lithuania

The Dunes of Courland National Park

This is the only place in the Baltic States where there is such a vast territory of open-air sand dunes which still change the local terrain very actively because of the wind. The only Sea Museum and Dolphinarium in the Baltic States can be found here.
National park Distance from countries capital city325
Bicycle trailNature trailNature watching
N/A
Lithuania

Tituvenu regionalais parks

Tītuvēnu reģionālais parks (Tytuvėnų regioninis parkas) dibināts 1992. gadā. Parkam raksturīga ainavu daudzveidība – te ir sastopami lieli mežu masīvi, purvi, ezeri, upītes. Šejienes reljefa veidotājs tāpat kā citur Baltijas valstīs ir bijis ledājs, kas atnesis un atstājis aiz sevis garas laukakmeņu grēdas. Kopumā parkā ir konstatētas 603 augu un 787 dzīvnieku sugas. Parkā aug veci un dabiski boreālie (ziemeļu) meži, veci un jaukti platlapju meži ar ozoliem, liepām, kļavām, ošiem un gobām, sugām bagāti egļu meži, staignāju meži, nogāžu un gravu meži, purvaini meži un aluviālie (pārplūstošie) meži. Parkā esošās pļavas un tīrumi ir nozīmīga dzērvju atpūtas vieta migrāciju laikā, kad te pulcējās tūkstošiem putnu. Šiluvas baznīca un Tītuvēnu klosteris ir svētceļnieku galamērķis vairāk nekā 500 gadu garumā. 

Nature park Distance from countries capital city200
N/A
Lithuania

The Renavo Estate Park

Dating back to the 19th century, this is a characteristic and beautiful park in Lithuania.  There is no shortage of exotic trees in the park, including maples, lindens, elms, firs, oaks, etc.  The pride of the park is Lithuania's fattest fir tree with a diameter of 1.2 m, as well as a linden tree with six branches that, over the course of time, have become vertical trunks on their own.  Entry to the park is via a pergola that is covered with ivies.

Active season months1-12 Accepts individual travellers Accepts tourist groups This destination has specific opening hours which you must determine in advance
N/A
Lithuania

Oldest apple tree in Lithuania

The oldest apple tree in Lithuania is a forest apple tree and is part of the country's botanical heritage and the only protected apple tree in Lithuania.

Heritage gardens
N/A
Lithuania

The Aukstadvaris Regional Park

This territory in the northern part of the Dzūkija Highlands with lots of hillocks and lakes. The most interesting tourist destination is Velnio duobė (Devil’s Flowerbed) – a funnel-shaped hole that is up to 40 m deep and 200 m wide and is thought to have originated during the Ice Age.
Nature park Distance from countries capital city56
Nature trailNature watching
N/A
Lithuania

The Palanga Botanical Garden

The Palanga Botanical Garden surrounds the Palanga Amber Museum and is one of Lithuania's most beautiful and well-kept parks.  It is in the area of the St Birute Forest, and it is familiarly known as the Birute Park.  The park covers 101.3 ha of land, and offers a wide variety of landscapes, carefully organised trails, flowerbeds, two ponds and small architectural elements.

Active season months1-12 Accepts individual travellers Accepts tourist groups This destination has specific opening hours which you must determine in advance
N/A
Lithuania

Putnu verosanas tornis

Reškutenu (Reškutėnai) ciema apkārtnē ir atjaunots neliels mitrājs, kura malā uzcelts putnu vērošanas tornis. Ja paveicas, pavasaros te var dzirdēt vai redzēt tādas retas un aizsargājamas putnu sugas kā ķikutu Gallinago media, ormanīti Porzana porzana, melnkakla dūkuri Podiceps nigricollis, griezi Crex crex u.c. Ciema ainava īpaši pievilcīga ir pieneņu un ābeļu ziedēšanas laikā. No putnu vērošanas torņa var redzēt vietas, kur akmens laikmetā dzīvojuši cilvēki. Blakus esošajā purvainajā pļavā bijis ezera līcis, kur tika būvēti ciemati līdzīgi kā Āraišu ezerpils gadījumā.

Distance from countries capital city108
N/A
Lithuania

The Plunge Estate park

The Plunge Estate is famous because its park, which is a mixed-type park that was established during the 18th and 19th century at a holy forest that used to be a sacrificial place.  The pride and joy of the park is the Thunder oak tree, a legendary weeping linden tree and an elm tree with five trunks.  The lord of the state ordered the digging of seven ponds with cascades.  These are linked by rock bridge sluices.  The Babrungo River, which flows alongside the estate offers an outstanding landscape for the park.

Active season months1-12 Accepts individual travellers Accepts tourist groups This destination has specific opening hours which you must determine in advance
N/A
Lithuania

The Salu Estate park

Located on an island in Lake Dviragio, the Salu Estate and its park, when viewed from above, are reminiscent of the boundaries of Lithuania.  The park to the east of the estate is a mixed-type park and is one of the oldest ones in Lithuania.  Back in the day, it was a forest park where trees were never cut down.  The park featured maple, linden, elm, aspen and other local trees, and they are now around 200 years old.  A winding path links the alley to a park trail by the lake.  The various plants and fragments of alleys have survived to the present day.

Active season months1-12 This destination has specific opening hours which you must determine in advance Accepts tourist groups Accepts individual travellers Must register in advance
N/A
Lithuania

Tauragns (Tauragnas)

Ap 9,5 km garais un līdz kilometru platais ezers atrodas subglaciālā – t.i. ledāja veidotā vagā, tādēļ tas ir ne tikai Lietuvas, bet arī otrs Baltijas dziļākais ezers (pēc dažādiem avotiem 60,5 m vai 62,5 m). Tauragna dienvidu krastā paceļas Taurapils pilskalns (Taurapilio piliakalnis). Saglabājušies nostāsti gan par pagānu priesteri, kas te dzīvojis, gan nogrimušu baznīcu, gan laikiem, kad pilskalnu no visām pusēm apņēmis ūdens. No pilskalna plakuma paveras visaptverošs skats uz Tauragnu.

Distance from countries capital city117
N/A
Lithuania

The Varniai Regional Park

In the central part of the Žemaitija Highland, this park was established to protect local landscapes. Lithuania’s highest hillocks are found here – Mėdvegalis (235 m above sea level) and Šatrija (229 m). There are also other hillocks which offer a great view of the area – make up your own tour here.
N/A
Lithuania

The Meteliai Regional Park

There are three large lakes at the centre of this park – Lake Dusia, Lake Metelys, and Lake Obelija. Lake Dusia has very clear and transparent water, and its southern and south-eastern beaches are popular among swimmers. The lakes and their nearby wetlands are important during the migration season of birds.
N/A
Lithuania

The Vytautas the Great University's Kaunas Botanical Garden

This botanical garden was opened in 1923 as a scholarly centre.  The garden covers more than 60 hectares, and approximately 30 ha are open to the public. 

Heritage gardens Active season months4-10 This destination has specific opening hours which you must determine in advance Must register in advance No pets allowed Accepts individual travellers Accepts tourist groups
N/A
Lithuania

The Izidoras Navidanskas Zemaitija Botanical Park

One of the oldest botanical parks in Lithuania, this one was opened by Izidoras Navidanskas in 1928, when he was only 16.  In 1965, the park because the Žemaitija botanical park, and Navidanskas and his son, Rapolas, who is the current owner, did a lot to expand it.

Heritage gardens Active season months1-12 This destination has specific opening hours which you must determine in advance Accepts tourist groups Accepts individual travellers
N/A
Lithuania

The Trakai Historical National Park

This park was established mostly to protect a wide range of cultural and historical objects such as the Trakai lake castle, the ancient Trakai cloister, the Užutrakai castle, the Bražole castle hill, the heritage of ancient local tribes, etc.
National park Distance from countries capital city28
Boat tourBicycle trailNature trailNature watching
N/A
Lithuania

The Zagare Estate park

This is one of the most colourful and architecturally interesting parks in Lithuania.  It was rebuilt and expanded between 1898 and 1900 by the renowned dendrologist G.F. Kuphaldt.  The park had more than 200 types of plants, more than 100 of which are still growing.  There are various roads and pathways that offer a sense of the mightiness and beauty of the park.  A dendrological trail with markers offers information about 15 rare trees.

Active season months1-12 Accepts individual travellers This destination has specific opening hours which you must determine in advance Accepts tourist groups
N/A
Lithuania

Kurisches Haff

Das beinah 100 km langes und bis zu 36 km breites aus dem Süßwasser bestehende Haff, das im Norden mit der Ostsee verbunden ist. Das Haff trennt vom Merr die eindrucksvolle Kurische Nehrung. Ins Kurische Haff mündet der größte Fluss Litauens Nemunas ein.

Distance from countries capital city310
N/A
Lithuania

Sarneles (Zviedru) pilskalns (Sarnelės (Svedų) piliakalnis)

Viens no iespaidīgākajiem nacionālā parka pilskalniem, kura piekājē atradusies senpilsēta. Arheoloģisko izrakumu gaitā te atrastas kuršu senlietas. Tiesa, mežs un biezais augājs traucē uztvert šī nozīmīgā arheoloģijas pieminekļa patiesos apjomus un formu. Uz pilskalnu vasarās ved izpļauta taka. Ja esat Žemaišu Kalvarijas pusē un atliek brīvs brīdis, tad savā maršrutā var iekļaut arī šo apskates objektu.

Distance from countries capital city317
N/A
Lithuania

Ula (Ula) un Merke (Merkys)

Ūla ir viena no skaistākajām un likumsakarīgi – arī populārākajām Lietuvas ūdenstūristu upēm. Tās galvenā pievilcība ir skaistā ainava ar augstajiem upes krastiem, kuros slejas iespaidīgas smilšu kraujas līdzīgi kā Irbes krastos Latvijā. Laivošanu var sākt no Mančagires (Mančiagirė) vai Zervinos ciemiem un turpināt līdz Ūlas ietekai Merķē un tālāk pa Merķi līdz pat Merķinei un Nemunai. Ūla nav plata, taču posmā no Zervinos ciema tajā nav neviena koku aizgāzuma vai cita šķēršļa, kuram laiva būtu jānes apkārt. Ašā straume, asie līkumi, dzidrais ūdens un tajā redzamā zemūdens pasaule rada patiesi patīkamu sajūtu! Upes krastos atrodas gan publiskas (apsaimnieko Lietuvas valsts meži), gan privātas ūdenstūristu apmetnes un atpūtas vietas. Šī ir vienīgā Baltijas upe, kur ūdenstūristiem ir jāpērk licence. Ūlas krastos atrodas divi interesanti apskates objekti – Ūlas atsegums (Ūlos atodanga) un spēcīgs avots – Ūlas acs (Ūlos akis). Savukārt, Merķe jau ir jau krietni platāka upe, taču ar acīm redzamu straumi un dažviet pat jaukām straujtecēm. Kaut arī Merķes krasti ir mazapdzīvoti, tajos atradīsim piemērotas nakšņošanas vietas. Pa Ūlu un Merķi no Zervinos līdz Merķinei sanāk „mierīgs” pusotras - divas dienas ilgs brauciens.

N/A
Lithuania

Cepkelu purvs (Cepkelių raistas)

Lietuvas lielākais sūnu purvs, kura aizsardzības nolūkā ir izveidots Čepkeļu dabas rezervāts (Čepeklių gmatinis rezervatas). Tas izvietojies starp Dzūkijas nacionālā parka dienvidaustrumu daļu un Baltkrieviju. No Marcinkones pa smilšainu meža ceļu (~ 9 km turp - atpakaļ) ar kājām vai divriteni (arī nelielu tūrisma autobusu līdz 20 vietām) var nokļūt līdz purva malai, kur mežainās kāpās un purvā izveidota 1,5 km gara dabas taka un skatu tornis, no kura labi pārredzama purva rietumdaļa. Pirms došanās uz Čepkeļu purvu, ir jāreģistrējas Dzūkijas nacionālā parka apmeklētāju centrā (Šilagėlių gatve 11), kas meklējams aiz dzelzceļa pārbrauktuves. Te apskatāma neliela nacionālajam parkam un rezervātam veltīta ekspozīcija.

Distance from countries capital city112
N/A
Lithuania

The Ilzenbergo Estate park

This mixed-type park dates back to the latter half of the 19th century and has remained all but unchanged.  It is in a lovely place between two lakes, and its spatial structure was preserved when it was restored.  The park covers 10 ha and has two parts.  One is a fairly precisely rectangular territory alongside the state, surrounded by a stand of linden trees and introduced trees.  The other part has a natural forest.  The largest oak tree in the park has been declared to be a protected element of natural heritage.  The mighty trunk of the tree is 6.3 m around, has a 2m diameter and stands 30.5 m high.

Active season months1-12 Accepts tourist groups Accommodation available Accepts individual travellers This destination has specific opening hours which you must determine in advance Optional meals
N/A
Lithuania

The Birzai Regional Park

This is one of the most outstanding areas in the entire Baltic States with active underground waterways which still, to this very day, dissolve local gypsum rock. Parts of the area collapse regularly, and there are legends about all of this. Underwater rivers, streams, the so-called Karvės (Cow) cave, etc., can be seen in the area.
N/A
Lithuania

The Aukstaitija National Park

This was the first national park in Lithuania, and it is in the northern part of the Aukštaitija Higland, where hillocks interweave with lots of little lakes and ethnographic villages. Many of the lakes are connected with streams, forming long chains of lakes that are perfect for water tourists.
National park Distance from countries capital city124
Boat tourBicycle trailNature trailNature watching
N/A
Lithuania

The Rietavas Estate Park

The Rietavas Park was once the largest landscape park in Lithuania.  It was established between 1848 and 1855 in a naturally cleaned forest and reconstructed in 1904 and 1905.  This is a very nice park with local bushes and trees, as well as several foreign plants.  Various alleys of trees and fragments of the hedges have been preserved along with the white gate, the red gate and a guard's hut.  The park has a complex system of bodies of water, including a few ponds, a curvy river and an island that is surrounded by the old river.

Active season months1-12 This destination has specific opening hours which you must determine in advance Accepts individual travellers Accepts tourist groups
N/A
Lithuania

Brände

Nahe der Beerkopfdüne ist im Frühling 2006 „ein Brand der Jahrhunderte” gewessen. Es wurde der hundert Jahre alte Wald in der Fläsche von 235h ausgebrannt. Ein Pfad mit Holzbelag.

Distance from countries capital city314
N/A
Lithuania

The Siauliai University Botanical Garden

The botanic garden is part of the Siauliai University and is the newest and smallest botanical garden in Lithuania, covering 6.54 ha of land. 

Heritage gardens Active season months3-10 Accepts tourist groups Must register in advance This destination has specific opening hours which you must determine in advance Accepts individual travellers