Country Holidays

Nature objects in Estonia

What's special about the nature in Estonia?

In Estonia, there stands the most impressive rock wall in the Baltics - the so called North Estonian "glint" (from Estonian language). Estonia has its own "Land of Inlets" - the Lahemaa region with its national park, the "Land of Islands" - the Saaremaa island and the Monzund archipelago. The Matsalu bay is one of the most significant rest stops for birds during their migration. In Estonia there is one of the most prominent impact craters in Europe, there are the greatest waterfalls and boulders in the Baltics, the Munamagi hill - the highest spot in the Baltics, the Lake Peipus - the 5th largest lake in Europe, - with long-standing fishing traditions, and the great variety of nature from West to East, from North to South.

Act responsibly - follow the Green advice!

Overview Details
N/A
Estonia

Nemmeveski udenskritums (Nõmmeveski juga)

No vairākiem parka ūdenskritumiem noteikti ir jāapmeklē divi. 1,2 m augstais vienpakāpes Nemmeveski ir izveidojies uz Valgejegi upes (Valgejõgi), vietā kur tā šķērso Ziemeļigaunijas glintu. Šeit Valgejegi atgādina krāčainu (īpaši – pavasaros) kalnu upi, kas plūst pa vairākus metrus augstu klinšu ieskautu kanjonu. Palu laikā šo upes posmu ir iecienījuši ekstrēmie ūdenssporta veidu cienītāji. Pie ūdenskrituma un tālāk pa upi lejup redzamas ap 1920. g. celtās hidroelektrostacijas konstrukciju paliekas.

N/A
Estonia

Saleveres Salumegi kalns (Salevere Salumägi)

Litorīnas jūras laikā (pirms ~ 6000 gadiem) Saleveres Salumegi kalns bija sala, bet mūsdienās tas kā izteikta kāple (īpaši - ziemeļu pusē) paceļas virs Piejūras līdzenuma. Salumegi ziemeļu pusē slejas 4 - 5 metrus augsts kaļķakmens atsegums – silūra perioda (> 400 mlj. gadu) koraļļu rifa paliekas, kuru noskalojuši Litorīnas jūras viļņi. Atseguma piekājē izplūst Acu avots, kam piedēvē dziednieciskas īpašības. Salumegi apskates nolūkos izveidota lokveida taka (1,5 km). No kalna augšas paveras labs skats uz Matsalu līci. Šeit atradies arī sens pilskalns.

Distance from countries capital city132
N/A
Estonia

Mekonnu skatu tornis (Mäekonnu vaatetorn)

Viens no diviem nacionālā parka skatu torņiem, kas atrodas ~ 1,5 km ziemeļos no Ehijerva ezera (Ähijärv). Tornis ir veiksmīgi „nomaskēts” nelielā priežu pudurī, tādēļ tas „nebojā” izcilo dabas un kultūrainavu, kas paveras no tā skatu platformas. Pie autostāvlaukuma ir izveidota labiekārtota atpūtas vieta.

N/A
Estonia

Joaveski udenskritumi (Joaveski joastik)

Krāčains Lobu upes (Loobu jõgi) posms pie Joaveski ciema, kur ~ 160 m garumā upes gultnē, tai šķērsojot Ziemeļigaunijas glintu, izveidojušās izmēros nelielas, tomēr ļoti ainaviskas un skaistas 0,5 – 1 m augstas ūdenskritumu kaskādes. 1898. g. šeit uzcēla hidroelektrostaciju, kuras atliekas ir redzamas upes labajā krastā. Iecienīta pavasara laivotāju treniņu vieta.

N/A
Estonia

Penije tornis (Penijõe torn)

Lai nokļūtu līdz šim tornim, ir jāveic apmēram 20 – 30 min ilgs pārgājiens pa dabas taku no Penijē muižas gar Penijegi (Penijõgi) kreiso krastu. Te redzami bebru darbi un to celtās zaru mājas. No torņa paveras skats uz Kazari deltu, kas dabā izpaužas kā monolīts un nepārskatāms niedrājs. To vairākās daļās sadala Kazari un mazāka izmēra upītes. Katrai deltas daļai ir savs vēsturiskais nosaukums: no torņa pa kreisi no Penijegi redzama Lihula meri (Lihulas „jūra”), bet tās labajā pusē - Kloostri meri (Klostri „jūra”). Putnu vērotāji var iziet garāku (7 km) dabas takas loku, kas ved pa palieņu pļavām. Jārēķinās, ka pavasaros būs nepieciešami piemēroti apavi! Pļavas ierobežotās platībās apsaimnieko mājdzīvnieki, tādēļ neaizmirstiet aizvērt vārtiņus aiz sevis un netraucējiet to ikdienas gaitas! No maršruta nav atļauts novirzīties, lai netraucētu putnus.

N/A
Estonia

Ehijervs (Ähijärv)

Karulas nacionālā parka lielākais ezers - 2,8 km garš, līdz 1 km plats. Ezera ziemeļaustrumu krastā atrodas parka apmeklētāju centrs. 5,5 m dziļais ezers ir gan zivīm, gan nostāstiem bagāta vieta. Ezera un tuvākās apkārtnes iepazīšanas nolūkā ir izveidota 3,5 km garā Ehijerva taka (Ähijärve teerada). Tās sākums atrodas pie iepriekš minētā apmeklētāju centra, kur izveidota atpūtas vieta un atraktīvs bērnu spēļu laukums. Taka sākumā ved gar ezera krastu, nelieliem mitrājiem un meža ceļiem, kas izmantoti iepriekšējos gadsimtos.

N/A
Estonia

Keila waterfall

This is one of the loveliest waterfalls in Estonia – up to 6 m in height and 50 m in width. Recommended: The rapid Keila River has carved a cliffy canyon behind the waterfall, with a flow of water that falls down a major distance. It’s worth hiking through the Keila park to the shore of the Bay of Finland (~1 km), then returning along the other bank of the river.
Distance from countries capital city31
Nature trail
N/A
Estonia

Anhöhe Otepää

One of the three highlands of Southern Estonia with scenic hills and beautiful sights. In its center lies the bay-rich Lake Pühajärv (translating from Estonian - Holy Lake).

Distance from countries capital city230
N/A
Estonia

Terama taka (Tõramaa matkarada)

Divarpus kilometrus gara taka (vienā virzienā) aizved līdz Hallistes palieņu pļavām, kur Hallistes upes labajā krastā ir uzcelts divstāvīgs koka skatu tornis. No tā paveras visaptverošs skats uz atjaunotajām (izcirsti krūmi) Hallistes palieņu pļavām. Pavasara palu laikā no torņa redzamā apkārtne un tornis atrodas ūdenī.

N/A
Estonia

The Viidumäe Reserve

This reserve dates back to Lake Ancilus, which was one of the original elements of what is now the Baltic Sea. The lake’s ancient shores feature wetlands, forests and flora which are all protected by the reserve.
Strict nature reserve Distance from countries capital city244
Nature trailNature watching
N/A
Estonia

Naissaar island

Naissaar is a small island near Tallinn which was exclusively used by the Soviet military from 1945 to 1993. Attractions on the island include walking trails, varied habitats, a narrow-gauge railway, fortifications from the early 20th C, and a Soviet naval mines factory.

Distance from countries capital city12 Active season months1-12
N/A
Estonia

Ancient Ajha River valley

This ancient river valley stretches from Koorvere to the Otteni Windmill, and there are nearly 40 revealed sandstone cliffs from the Devonian age. Two of them, Väike and Suur Taevaskoja (the latter is 22 m high) are popular tourist destinations.
N/A
Estonia

Mejekoses pargajienu taka (Meiekose matkarada)

~ 3 – 5 km gara taka, kas ved pa veco ceļu gar Tēramā upes (Tõramaa jõgi) kreiso krastu. Takas malās izvietoti interaktīvi elementi bērniem, kas palīdz labāk uztvert dabā notiekošo. Taku ieskauj mitrie meži un palieņu pļavas, kas palu laikā atrodas zem ūdens. Tēramā (Tõramaa) ciemā apkārtnē atrastas cilvēka darbības pēdas jau no akmens laikmeta.

Distance from countries capital city149
N/A
Estonia

Kihnu island

Cultural space of Kihnu (www.kultuuriruum.ee) is incorporated in the UNESCO list of Masterpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity, and is a quaint mix of old and modern. The local history museum displays tools, clothes, handicraft and furniture.
Metsamaa Heritage Farm is a traditional farmstead which shows household tools and utensils, national costumes and handicraft.
Kihnurand company runs guided tours on the island (www.kihnurand.ee).

Distance from countries capital city180 Active season months1-12
N/A
Estonia

Tihuse Riding Farm heritage trail

Tihuse farm provides accommodation and horse riding from trekking to carriage rides. A signposted heritage trail starts at the farm and tells the story of people and Nature; you can also learn about old beliefs and customs. The teahouse exhibits photos of places linked to Muhu island’s heritage.

Distance from countries capital city148 Active season months1-12
N/A
Estonia

Putnu verosanas tornis Puises raga

Puises ragā (Puise nina) ir uzcelts divstāvīgs atpūtas nams, kas apvienots ar putnu vērošanas torni. No tā paveras skats uz piekrasti, kas ir iecienīta migrējošo zosu atpūtas vieta. Šī ir privāta teritorija, kuras apskati vēlams saskaņot ar īpašnieku.

Distance from countries capital city123
N/A
Estonia

Skats uz Vaikas salam (Vaika saared)

No Vilsandi bākas un tai tuvākās apkaimes ir labi saskatāmas leģendārās Vaikas salas. Tām ir piešķirts rezervāta statuss, tādēļ salas var apskatīt tikai no attāluma. Mazākā no saliņām - Kullipank ir tikai pārdesmit metrus diametrā. Tā ir jūras ūdeņu izrobots zemas un asas dolomīta klints fragments, kas klāts ar oļiem, nelieliem laukakmeņiem un kādu atsevišķi stāvošu lakstaugu. Domājams, ka vētru laikā tā pazūd zem jūras ūdens. Savukārt, Alumine Vaigas – Apakšējā Vaikas sala ir lielākā no sešām salām. Šīs salas diametrs ir ~ 150 m un tā paceļas vismaz kādus divus metrus virs jūras līmeņa. Uz salas ir bagātīga veģetācija un pat kāds zems krūms salas centrā. Redzami arī metru augsti atsegumi. Uz salas vēl joprojām atrodas 20. gs. sākumā celto „putnu māju” paliekas, kas bija domātas ligzdojošo putnu piesaistīšanai.

N/A
Estonia

Torna kalns (Tornimägi)

Karulas augstienes augstākais reljefa punkts (137 m.vjl.), kas virs tuvākās apkārtnes paceļas par ~ 60 m. Torņa kalnā ir uzbūvēts skatu tornis ar ļoti plašu apkārtskatu. Uz tā platformas ir novietoti panorāmas fotoattēli, kuros atzīmēti zīmīgākie plašākā apkaimē redzamie objekti – apdzīvotas vietas, pilskalni, baznīcu torņi u.c. Turpat izveidota atpūtas vieta un meklējams Rebases ainavu takas sākums.

Distance from countries capital city260
N/A
Estonia

Kassari

The Kassari Island is the fifth largest Estonian island, and it is found to the South of the Hiiumaa Island. There are two dams between the two islands, and a road for motor vehicles has been installed atop them.
Distance from countries capital city150
Bicycle trailNature trailNature watching
N/A
Estonia

Metsamoori (Woods Crone) Family Park

This park is a network of farms in Kaika area where visitors can learn about healthy life styles and alternative medicine. Farms have programmes on using herbs and leech in therapies, on the magical worlds of bees and mushrooms, spells and meditation. In workshops you can learn to use weeds in cooking, make bread and herbal drugs. Individual travellers are welcome to explore the farm on their own.

Distance from countries capital city275 Active season months5-9
N/A
Estonia

Theme park of Gothamites

The theme park of wise men of Gotham (Kilpla) is located in Müüsleri village; the park’s attractions arise from legends told in Germany some 400 years ago. Gothamites are funny characters famous for their irrational, impractical and foolish actions. Fun-packed tours and activities are on offer along with craft workshops, themed souvenirs, catering (groups should book in advance), and grounds for pitching tents.

Distance from countries capital city107 Active season months1-12
N/A
Estonia

The Vooremaa field of drumlins

This is the most visually impressive drumlin field in the Baltic States, and it is close to the village of Tabivere. The drumlins were established by ice glaciers, and they point in the direction in which the ice moved long ago. In terms of their appearance, the drumlins resemble loaf-shaped hillocks. From their “backs,” there are lovely views of the local landscape and the lakes that are around the area. The visitor centre is in the village of Äksi.
N/A
Estonia

Abruka Island

This is the 11th largest Estonian island, and its central section is covered by a broadleaf forest (linden, oak, elm and other trees) that is more than 100 years old. Along the shores, the Abruka Island has meadows and small areas of wetlands. Only the northern part of the island is populated. Few tourists come to call, which means that the island is relatively untouched by humankind.
N/A
Estonia

Oksas (Oksa) taka

Bijušā piecstāvīgā metāla skatu torņa apkaimē plešas Lemmjegi upes palieņu pļavas. Netālu atrodas kādreizējā Oksas kroga (Oksa kõrts) vieta, kur saglabājies iespaidīgs manteļskurstenis. Apkaimes apskatei izveidota 0,8 km gara koka laipu taka.

Distance from countries capital city175
N/A
Estonia

Kostivere karst field

This is one of Estonia’s most beautiful karst fields, covering 125 hectares which feature different karst processes – subterranean streams, the dry Jõelähtme River bed, karst streams, funnels, ditches, caves, cliffs, a unique rock “mushroom,” etc. During the spring, the field is flooded, but at other times of the year, its contents are easily visible.
N/A
Estonia

The Matsalu National Park

This is one of the most popular bird-watching locations in Estonia, and during spring and autumn migration there are a great many different kinds of birds resting and feeding in the meadows and shallow coastal waters of the Bay of Matsalu and the Kasari River.
National park Active season months1-12
Boat tourNature trailNature watching
N/A
Estonia

Halbinsel Käsmu

Eine von Nadelbaumwäldern bedeckte Halbinsel. Malerisches Käsmu Steinfeld, Matsikivi Stein, Vana Jüri Stein u.a. Bei passenden Bedingungen kann man sich auf einer steinernen Landzunge bis zur 0,5 km entfernt liegenden Insel Saartneem schleppen. 

Distance from countries capital city81
N/A
Estonia

Luitemaa

The word “Luitemaa” means “land of the dunes” in Estoninan. This coastline territory stretches for 13 km between Vöiste and Häädemeste with shallow waters, large coastal plains, Estonia’s highest dunes, and the Tokuse swamp (Tokuse raba). There are lots of birds here.
N/A
Estonia

Harilaidas pussala (Harilaid)

Sāmsalas ziemeļrietumu daļā jūrā iestiepjas iespaidīgā Tagameizas pussala (Tagamõisa poolsaar). Tās ziemeļrietumu daļā meklējama mazāka – ap 5 km garā Harilaidas pussala (Harilaid). Pussalas vidusdaļā viļņojas Lajalepas ezers (Laialepa järv) - bijušais jūras līcis, kas zemes garozai ceļoties, kļuvis par iekšēju ūdenstilpi. Arī pati Harilaida (igauniski „laid” nozīmē „saliņa”) vairāk nekā trīs gadsimtus atpakaļ bijusi sala. Harilaidu iecienījuši ne tikai migrējošie putni, bet arī roņi, kurus piesaista vientuļi līči un akmeņainās sēres. Harilaidu var apmeklēt tikai ar kājām vai ar divriteni, bet spēkrati ir jāatstāj autostāvlaukumā. No tā ~ 1 km attālumā atrodas vieta, kur pēc 17. gs. radies Harilaidas savienojums ar Sāmsalu. Šeit paveras nepierasti klaja un akmeņaina ainava. Pārējā Harilaidas daļa ir apmežota pirms ~ 40 gadiem. Kopumā būs jāveic ~ 10 km garš pārgājiens.

Distance from countries capital city273
N/A
Estonia

Lemmje pargajienu taka (Lemmjõe matkarada)

Taka, kas izveidota Lemmjegi (Lemmjõgi) un Raudnas (Raudna jõgi) satekas vietā, iepazīstina ar palieņu pļavām un veciem pārmitriem mežiem, kas ir vieni no lielākajiem Igaunijā. Takas sākumā dominē atklātas lauku ainavas. Viens no 4,9 km garās lokveida takas apskates objektiem ir Lemjē dižozols. Mitrā laikā noderēs ūdensizturīgi apavi.

Distance from countries capital city155