Country Holidays

Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā

Mikjani
Projekta laiks:
1. novembris, 2011. - 31. decembris, 2013

Projekta mērķis: paaugstināt Latvijas un Igaunijas lauku tūrisma saimniecību konkurētspēju, veidojot uz nacionālo kultūras mantojumu balstītus tūrisma pakalpojumus.

Ar šī projekta palīdzību gribam radīt un popularizēt jaunus, konkurētspējīgus lauku tūrisma produktus, iedzīvinot tradicionālās vērtības mūsdienīgā, gan ārvalstu, gan Latvijas ceļotājam saprotamā un saistošā formā. Lauku tūrisma saimniekiem šāda piedāvājuma veidošanā palīdzēs tūrisma profesionāļi kopā ar tradicionālās kultūras speciālistiem dažādās jomās – arhitektūra un ainava, nacionālā virtuve, pakalpojumu veidošana, mārketings.
Projekta fotogalerija

Projekta partneri: 
1. Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības Kamera.
2. Igaunijas lauku tūrisma asociācija.
3. Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”.

Igaunijas projekta partneru mājas lapa (Eng, Est)

PROJEKTA REZULTĀTI

EU logo InterregIVA_logo
Ziņas presei
Projekta fotogalerija presei
Preses publikācijas par projektu


Projekta gaita


Izdotas trīs rokasgrāmatas lauku tūrisma uzņēmējiem

Projekta ietvaros izstrādātas 3 rokasgrāmatas: “Gadskārtu un godu pasākumu organizēšana”, “Latviešu virtuve” un “Latviska arhitektūra, interjers un ainava”. Rokasgrāmatas izstrādātas kā praktisks palīgs lauku tūrisma uzņēmējiem, kur smelties idejas un iedvesmu latviskāka tūrisma produkta veidošanā. Visas trīs rokasgrāmatas tapušas sadarbībā ar konsultāciju programmas ekspertiem un citiem savas jomas zinātājiem.
Rokasgrāmatas ir pieejamas elektroniskā formātā.Izdota karte "Latviskais Mantojums – 40 lauku saimniecības"

Šajā kartē apkopotas 40 lauku saimniecības, kas saņēmušas kultūras zīmi "Latviskais mantojums". Kultūras zīme Latviskais mantojums tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Karte izdota sadarbībā:  LLTA "Lauku ceļotajs un Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” ieviešanu koordinē LLTA „Lauku ceļotājs” sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.

E – versija: http://www.celotajs.lv/lv/p/view/LatvianHeritageMap201422.04.2014.

Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” Ekspertu diskusija un pasniegšanas ceremonija

Šī gada 17. aprīlī jau trešo reizi lauku tūrisma uzņēmējiem tika pasniegta kultūras zīme „Latviskais mantojums”. Zīme tiek pasniegta kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā un kā mārketinga zīme, kas norāda apmeklētājam, ka šajos objektos var iepazīt latvisko mantojumu. Zīme tika pasniegta klātesot Kultūras ministrei Dacei Melbārdei, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim Andrim Jaunsleinim un ekspertu komisijas dalībniekiem, kas pārstāv dažādas kultūras mantojuma jomas.

Pasniegšanas ceremonijas notika Rīgā, Grīziņkalnā, koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga”, pirms zīmes pasniegšanas norisinājās seminārs - diskusija, kurā tika aicināti piedalīties visi zīmes saņēmēji, pretendenti un komisijas eksperti, lai kopā diskutētu par latviskā mantojuma daudzināšanu tūrismā. Tika runāts gan par Latvisko arhitektūru un latvisko identitāti, kultūras mantojuma autentiskumu, latviskām zīmēm, ēdieniem un mājvārdiem un, kā to visu iedzīvināt mūsdienīgā tūrisma produktā. Programma šeit.


Kultūras zīme tika pasniegta šādiem uzņēmējiem:
FOTOGALERIJA no diskusijas un zīmes pasniegšanas ceremonijas.

Ekspertu prezentācijas:

Gatis Mūrnieks - zīmolvedis, Dziesmu un XV Deju svētku radošais direktors - Latviska zīmolvedība
Juris Dambis - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs - Arhitektūras noskaņa
Valdis Muktupāvels - LU Humanitāro zinātņu katedra, Latvistikas un Baltistikas nodaļa, folkloristikas un etnoloģijas katedras vadītājs - Par latvisko identitāti un autentiskumu
Janīna Kursīte - Pakule - 11. Saeimas deputāte, LU profesore - Par latviskuma zīmēmKultūras mantojuma pavasara semināri 2014. gads

Datums Tēma Lektori Reģions Vieta Prezentācijas, galerijas
12. marts Latviskā virtuve mūsdienīgā uzņēmējdarbības vidē: semināri, prezentācijas, biznesa pusdienas


Rīga  LC birojs, Kalnciema iela 40
Semināra fotogalerija šeit.
24. marts
Vidzemes un Zemgales reģionam raksturīgu tradīciju, amatu un ēdienu demonstrēšana tūrisma produktā

Vidzeme un
Zemgale
Vidzeme un Zemgale
Semināra fotogalerija šeit.
17. aprīlis Latviskās mantojuma zīmes filozofija un tās ieviešana lauku tūrisma interjerā, dizainā un mārketingā
Kultūras eksperti
Rīga Koka Rīga Semināra fotogalerija šeit.


28.10.2013.

Projekta noslēguma pasākums

24. oktobrī "Igates pilī" Limbažu novada, Vidrižu pagastā notika projekta noslēguma seminārs un kultūras zīmes "Latviskais mantojums" pasniegšana. Pasākuma tika stāstīts par projekta laikā veiktajām mārketinga aktivitātēm, izdotajiem materiāliem un sasniegtajiem rezultātiem. Latvijas Folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts, kas ir arī kultūras zīmes "Latviskais mantojums" komisijas loceklis, stāstija par folkloras piedāvājumu lauku tūrismā. Konsultācijas programmas dalībnieki dalijās atsauksmēs un piemēros par tās gaitu, norisi un rezultātiem, par to kas no programmas tika gaidīts un kas ieviests.
Kultūras zīme "Latviskais mantojums" tika pasniegta 16 lauku tūrisma uzņēmējiem:
 • Baibai Smilgai no Braslas kroga par latviskiem ēdieniem;
 • Ilzei Stabulniecei no z/s "Klajumi" par zirgkopības tradīciju uzturēšanu;
 • Mediņu ģimenei no "Ausekļa dzirnavām" par latvisku tradīciju un amatu daudzināšanu un latvisko darbarīju kolekcijas uzturēšanu;
 • Lidijai un Jurim Lubāniem no z/s "Juri" par latvisku vidi savās lauku mājās un siera gatavošanu;
 • Dainim Rakstiņam un Ilonai Gruševai (IK "Kolnasāta") par Latgales alus brūvēšanu;
 • Vijai Kudiņai no Aglonas maizes muzeja par maizes kultūras daudzināšanu;
 • Gunāram Igaunim no Senlaiku mūzikas unstrumentu darbnīcas par tradicionālo muzicēšanu un mūzikas instrumentu daudzināšanu;
 • Mārai un Aivaram Liepiņiem no Ltd "Līcīši" par kazkopības tradīciju uzturēšanu un siera gatavošanu;
 • Zanei un Jānim Vaivodiem (Rojas zvejnieku mielasts) par piekrastes zvejnieku tradīciju uzturēšanu;
 • Latgales podniekam Aivaram Ušpelim par tradicionālo amatu prasmju uzturēšanu;
 • "Mikjāņu" mājas saimniekiem par latvisku sētu un arhitektūru kā arī niedru jumtu likšanu;
 • Čākuru ģimenei no "Koņu dzirnavām" par tradicionālo amatu prasmju uzturēšanu;
 • Slavinsku ģimenei no "Spēlmaņu kroga" par suitu ēdienu un tradīciju daudzināšanu;
 • Vainovsku ģimenei no "Lejas Bregžiem" par latvisku ainavu un latvisku amatu prasmju daudzināšanu;
 • Dagdas folkloras kopai "Olūteņi"" par latgaliešu svētku un godu tradīciju daudzināšanu;
 • Podniecei Igrīdai Žagatai no radošās darbnīcas "Cepļi" par latviskās podniecības tradīciju attīstīšanu.
Pasākuma programma šeit.

18.10.2013.

Starptautiskā lauku tūrisma konference Igaunijā

17. oktobrī Viljandi Tradicionālās mūzikas centrā, Igaunijā notika Starptautiskā lauku tūrisma konference "Kultūras mantojuma izmantošana lauku tūrismā". Latviju konferencē pārstāvēja kultūras zīmes "Latviskais mantojums" saņēmējs un konsultācijas programmas dalībnieks Rihards Vidzickis no "Vienkoču parka", daloties veiksmes stāstos un praktiskā pieredzē iesaistoties "Heritage Tourism" projektā. Savukārt Asnāte Ziemele stāstija par efektīvu mārketingu uz kuru balstās lauku tūrisma produkts.
Programmu skatieties šeit.


27.09.2013.

Buklets "Latviskais Mantojums"

Kultūras zīme Latviskais mantojums izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas un tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. Latviskā mantojuma zīmi saņem saimnieki - naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekciju, prasmju un arodu zinātāji. Šajā izdevumā ietverti 12 pirmie zīmes saņēmēji - lauku tūrisma uzņēmēji.

E - versija šeit.


23.09.2013.

Pēdejie divi video klipi Lauku tūrisma veicināšanai gatavi.

Lai veicinātu ceļošanu uz laukiem un radītu potenciālajiem ceļotājiem priekštatu par to, ko var pieredzēt un izbaudīt, pavadot brīvdienas laukos, ir izstrādāti jauni video klipi - Vasara Latvijas laukos un Jāņi Latvijas laukosVasara Latvijas laukos Jāņi Latvijas laukos02.09.2013.

Ārvalstu tūroperatoru pieredzes apmaiņas baruciens

No 24. -31. augustam notika ārvalstu tūroperatoru pieredzes apmaiņas brauciens pa Latviju un Igauniju. Brauciena mērķis iepazīstināt tūroperatorus ar Latvijas un Igaunijas lauku tūrisma uzņēmumu pieredzi kultūras mantojuma veidošanā un saglabāšanā un kā savienot tradicionālās un mūsdienīgās vērtības tūrismā. Brauciena laikā dalībnieki iepazina katras valsts unikalitāti, tradīcijas, vietējos ēdienus, tika apmeklēti lauku mītņu saimnieki, tūrisma objekti, amatnieki.
Programma šeit.30.08.2013.

21. septembrī Rīgā, Kalnciema kvartālā visi aicināti uz kartupeļu festivālu!

Mēs, Latvieši, esam lieli kartupeļu ēdāji un kāpēc gan nenosvinēt kartupeļu ražas laiku? „Lauku Ceļotājs” un Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība, kopā ar Kalnciema kvartālu 21. septembrī rīko Kartupeļu festivālu!
„Lauku ceļotāja” informācijas telts darbosies kā lauku vēstniecība. Te varēs uzzināt, kur šoruden doties pēc visdažādākajiem lauku labumiem – no kartupeļiem līdz vīnogām.  Kalnciema ielas tirdziņā jau no desmitiem rītā rosīsies tirgotāji. Varēs pirkt visgaršīgākos kartupeļus tieši no audzētājiem, dažādus no kartupeļiem gatavotus gardumus un izstrādājumus. Pasākumu iedziedās folkloras kopa „Putni”, bet vēlāk apdziedāšanās mākslu demonstrēs arī Rucavas sievas. Pēc tam uz skatuves kāps kartupeļu audzētāji un dalīsies kartupeļu gudrībās – kādas šķirnes vislabāk der kraukšķīgām kartupeļu pankūkām, kādas ir visražīgākās un pieprasītākās, ko stādīt un ko pirkt. Ēriks Dreibants no Trīs Pavāru Restorāna sniegs meistarklasi par kartupeļu ēdienu gatavošanu pēc mūsdienu receptēm. Būs arī Kurzemes tradicionālo kartupeļu ēdienu meistarklase, kā arī konkursi un stafetes gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Festivāla programma šeit.
Preses ziņa šeit.
Kartupeļu festivāla fotogalerija apskatāma šeit.


23.08.2013.

Izbraukuma seminārs un apsekojums Kurzemē

Šī gada 20. - 21. septembrim notika izbraukuma seminārs un konsultācijas programmas un kultūras zīmes “Latviskais mantojums” apsekojums Kurzemē, kura laikā konsultāciju programmas eksperti diskutēja un dalījās ar pieredzi par programmas ietvaros paveikto, kā arī tika runāts par Kultūras mantojuma ieviešanas labajiem piemēriem no Latvijas, Igaunijas, Somijas. Tika apsekoti konsutāciju programmas dalībnieki.
Programma šeit.26.07.2013.

Latvijas tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

No šī gada 10. - 13. septembrim Latvijas tūrisma uzņēmēji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju. Šī brauciena mērķis – Somijas lauku tūrisma uzņēmumu pieredzes iepazīšana kultūras mantojuma veidošanā un saglabāšanā. Apmeklēsim lauku mītņu saimniekus, tūrisma objektus, amatniekus, kas stāstīs un rādīs - kā savienot tradicionālās un mūsdienīgās vērtības lauku tūrismā. Brauciens organizēts un daļēji finansēts ar ES Centrālās Baltijas INTERREG IV A programmas atbalstu projektam „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā“.
Pieredzes apmaiņas brauciena programma šeit.
Fotogalerija šeit.

05.07.2013

Pieteikšanās kultūras zīmei "Latviskais mantojums"

Lauku ceļotājs aicina tūrisma uzņēmējus pieteikties zīmei „Latviskais mantojums”. Tās uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu Latvijā, to aktīvi lietojot un padarot saprotamu mūsdienu cilvēkam. Tradīcijas, pārmantojamība paaudzēs un mūsdienīgs pielietojums tūrisma pakalpojumā ir svarīgi „Latviskā mantojuma” zīmes kritēriji.
Sīkāku informāciju par pieteikšanos un kritērijiem skatiet šeit:
Informācija par zīmi "Latviskais mantojums" un piešķiršanas kārtību.
Kultūras zīmes "Latvijas mantojums" kritēriji.
Kultūras zīmes "Latvijas mantojums" pieteikšanās anketa.
Zīmes piešķiršanas ekspertu komisijas sastāvs.

02.07.2013.

Konference Tartu

No šī gada 27. - 30. jūnijam Igaunijā, Tartu notika starptautiskā konference „Lauksaimniecības muzeji, kā kultūras mantojuma glabātāji un to loma starptautiskā tūrisma attīstībā”. Lauku ceļotāju konferencē pārstāvēja Asnāte Ziemele un prezentēja "Heritage Tourism" projektu, stāstiju par projekta aktivitātēm, par kultūras mantojumu lauku tūrismā, kultūras zīmi „Latviskais mantojums”,  un kā veidot uz nacionālo kultūras mantojumu balstītus tūrisma pakalpojumus.
Konferences programma šeit.
A. Ziemeles prezentācija šeit.

11.06.2013.

Jaunākie video klipi Lauku tūrisma veicināšanai.

Lai veicinātu ceļošanu uz laukiem un radītu potenciālajiem ceļotājiem priekštatu par to, ko var pieredzēt un izbaudīt, pavadot brīvdienas laukos, ir izstrādāti jauni video klipi. Daba visos gadalaikos, lauku gardumi, cilvēku roku darbi - vienkāršas un īstas lietas, ko baudīt.

Latviskās zīmes Latvijas laukos Ainavas Latvijas laukos Rokdarbi Latvijas laukos Ēšana un dzeršana Latvijas laukos

11.06.2013.

Mediju un tūroperatoru brauciens "Latviskais kultūras mantojums tūrismā Zemgalē"

30. maijā organizējām braucienu masu medijiem un 11. jūnijā tūroperatoriem par tēmu “LATVISKAIS KULTŪRAS MANTOJUMS TŪRISMĀ – ZEMGALĒ”. Šo brauciena mērķis – latviskā kultūras mantojuma iepazīšana lauku tūrismā Zemgales reģionā. Tika apmeklētas vairākas saimniecības un kultūrvēsturiski objekti, lai iepazītos ar Zemgales kultūras mantojumu – arhitektūrā, ēdienkartē, latviskās tradīcijās un ainavā. Saimnieki un gidi dalijās ar savu pieredzi, kā mūsdienās savienot tradicionālās un mūsdienīgās vērtības un, kā to pasniegt lauku tūrismā.
Mediju brauciena programma šeit, tūroperatoru šeit.
Mediju brauciena fotogalerija šeit.
Tūroperatoru brauciena fotogalerija šeit.

04.06.2013.

Izstrādāts ceturtais video klips Lauku tūrisma veicināšanai - "Pavasaris Latvijas laukos"

Šī video klipa mērķis ir popularizēt pavasari kā pievilcīgu gadalaiku, kad Latvijas laukos ir daudz iespēju aktīvi un interesanti pavadīt laiku un atpūsties - pavasarī tiek svinētas Lieldienas, tecinātas bērzu sulas, gaidām un vērojam atgriežamies pirmos gājputnus, priecājamies par pirmajiem pavasara ziediem.


10.05.2013.

12 lauku tūrisma uzņēmēji saņēma kultūras zīmi "Latviskais mantojums"

10. maijā Rīgā, Latviešu Biedrības namā divpadsmit lauku tūrisma saimniekiem svinīgā pasākumā tika pasniegtas pirmās Kultūras zīmes „Latviskais Mantojums”. Zīmi pasniedza kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, klātesot Pašvaldību Savienības vadītājam Andrim Jaunsleinim, Kultūras ekspertiem, un to pašvaldību vadītājiem, kurās saimnieko jaunie zīmes saņēmēji. Starp zīmes saņēmējiem ir: Sudrabu ģimene (Mekes krogs), Dženeta Marinska (Saimniecība "Ūši"), Rucavas sievas (Tradīciju nams „Zvanītāji"), Valmiermuižas alus darītavas saime, Jānis un Dzidra Grīnbergi (Z/S „Adzelvieši”), Rihards Vidzicks (Vienkoču parks), Līga un Ēriks Kondrāti) Ludzas Amatnieku centrs), Aleksandrs Rozenšteins (Salacgrīvas 1. nēģu tacis), Sandra un Juris Palelioņi (lauku mājas „Dzirnupes”),  Daira un Arnolds Jātnieki (Z/S „Vaidelotes”), Briežu ģimene (Lauku mājās „Donas”), Gitai Pizičai un Mārim Šternmanim (viesu nams „Lantus”). Pasākuma fotogalerija apskatāma šeit. Latviskais_mantojums_kopbilde


15.04.2013.

Kultūras mantojuma zīmes "Latviskais mantojums" izvērtēšanas sēde

Š.g. 9. aprīlī Lauku ceļotājs un Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” komisijas eksperti izvērtēja 12 zīmes pretendenti dažādās kategorijās - ēku arhitektūra un ainava, telpu interjers, ēdieni (ēdienu gatavošana un pasniegšana – kulinārais piedzīvojums), latviskās tradīcijas (svētki, pasākumi, rituāli), tradicionālie amati, prasmes un dzīvesveids. Balstoties uz komisijas dalībnieku profesionālajām zināšanām, pieredzi un orientējoties pēc „Latviskā mantojuma” kritērijiem un skaidrojumiem, diskusiju rezultātā komisija pieņem lēmumu piešķirt kultūras zīmi "Latviskais mantojums" visiem 12 pretendentiem. Kultūras zīmes tūrismā “Latviskais mantojums” saņēmēji apskatāmi šeit.

02.04.2013.

Popularizējām Latvijas kultūras mantojumu lielākajos tūrisma tirgos

Lauku ceļotājs marta mēnesī piedalījās divās nozīmīgās starptautiskās tūrisma izstādēs: no 6.-10. martam notika pasaulē lielākā tūrisma izstāde ITB Berlin 2013 un no 21. līdz 24. martam Maskavā notika starptautiskā tūrisma izstāde MITT 2013. Abās izstādēs popularizējām mūsu jaunākos izdevumus krievu valodā - Kultūras mantojuma karti "Vērts redzēt", ceļojumu brošūru "GO Local" un citus izdevumus. Izstādes laikā arī atbildējām uz ceļotgribētāju jautājumiem par ceļošanas iespējām uz Latviju un Baltiju kopumā. Izstādes ITB Berlin fotogalerija pieejama šeit.

02.04.2013.

Izstrādāts trešais video klips Lauku tūrisma veicināšanai - "Ziema Latvijas laukos"

Šī video klipa mērķis ir popularizēt ziemu kā pievilcīgu gadalaiku, kad Latvijas laukos ir daudz iespēju aktīvi un interesanti pavadīt laiku un atpūsties. Ziemā ir gan dažādi aktīvā sporta veidi kā distanču slēpošana un slidošana, kas ik gadus kļūst arvien populārāki gan arī veselības procedūras un masāžas lauku pirtīs, gan arī dažādas latviskas svētku dienas, ap kurām daudz tradīciju un raksturīgu ēdienu un dzērienu, kā piem. Mārtiņi, ziemas saulgrieži un meteņi.


Kultūras mantojuma pavasara un rudens semināri 2013. gads

Datums Tēma Lektori Reģions Vieta Prezentācijas, galerijas
23.marts Lielās dienas svinības – teorija un prakse

Aiva Daukša, “Jāņkalni”
Daira Jātniece, “Vaidelotes
Zemgale  „Vaidelotes”, Jaucode, Bauskas novadā
Semināra fotogalerija šeit.
27.marts
Latviskā virtuve mūsdienīgā ēdināšanas uzņēmumā


Rīga
"Garage", Elizabetes iela 83/85, Rīga
Semināra fotogalerija šeit.
4. aprīlis Gadskārtu pasākumu veidošana tūrisma produktā – Demo Meteņu svinēšana un masku tradīcijas Latvijas dzīvesziņā

Inese Roze
Rihards Vidzickis
Vidzeme Līgatnes novads, Līgatnes pagasts "Vienkoči" Ineses Rozes prezentācija „Masku tradīcijas latviešu kultūrā”
Semināra fotogalerija šeit.
16.aprīlis Etnogrāfiskam novadam raksturīgu tradīciju un ēdienu demonstrēšana tūrisma produktā - Rucavas goda mielasts

Sandra Aigare Lejaskurzeme Tradīciju nams „Zvanītāji, Rucavas novads, Rucavas pagasts Semināra fotogalerija šeit.
10. maijs Latviskā kultūras mantojuma tradicionālo vērtību demonstrēšana mūsdienīgā lauku tūrismā Kultūras eksperti Rīga Latviešu biedrības nams, Rīga, Merķeļa iela 13 Semināra fotogalerija šeit
20.-21. augusts Izbraukuma seminārs un konsultācijas programmas un kultūras zīmes “Latviskais mantojums” apsekojums Kurzemē
Kurzeme Kurzeme Semināra fotogalerija šeit
7. novembris Vidzemes reģionam raksturīgs lauku sētas izvietojums, apkārtnes iekārtojums
Ināra Kārkliņa
Ieva Kraukle
Eva Staltmane
Vidzeme “Lantus”, Bērzaines pag., Kocēnu nov. Semināra fotogalerija šeit
27. novembris Kā Latvijā tradicionāli audzētus, ražotus produktus izveidot par veiksmīgu tūrisma produktu? Juris Smaļinskis Vidzeme “Braslas krogs” Semināra fotogalerija šeit


25.03.2012

Pieteikšanās kultūras zīmei "Latviskais mantojums"

Lauku ceļotājs aicina tūrisma uzņēmējus pieteikties zīmei „Latviskais mantojums”. Tās uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu Latvijā, to aktīvi lietojot un padarot saprotamu mūsdienu cilvēkam. Tradīcijas, pārmantojamība paaudzēs un mūsdienīgs pielietojums tūrisma pakalpojumā ir svarīgi „Latviskā mantojuma” zīmes kritēriji.
Sīkāku informāciju par pieteikšanos un kritērijiem skatiet šeit:
Informācija par zīmi "Latviskais mantojums" un piešķiršanas kārtību.
Kultūras zīmes "Latvijas mantojums" kritēriji.
Kultūras zīmes "Latvijas mantojums" pieteikšanās anketa.
Zīmes piešķiršanas ekspertu komisijas sastāvs.


12.03.2013.

Go Local - Iepazīsti vietējo

Esam izstrādājuši ceļojumu maršrutu katalogu, kurš apvieno trīs Baltijas valstis - Latviju, Lietuvu un Igauniju, atklājot katras valsts unikalitāti, parādot to tradīcijas, vietējos ēdienus, iepazīstinot ar kultūras mantojuma un dabas objektiem. Šeit atrodami gan maršruti grupām, gan individuālai ceļošanai, ceļošanai ar auto, vai ar kājām, aktīvās atpūtas maršruti un maršruti ģimenēm ar bērniem. Katalogs pieejams angļu, krievu un vācu valodās. Elektroniskā versija apskatāma šeit.


18.02.2013.

 Popularizējām Latvijas kultūras mantojumu arī Igaunijas tūrisma tirgū

No 15. līdz 17. februārim Tallinā piedalījāmies Starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "Tourest 2013", kur prezentējām mūsu jaunākos izdevumus - Kultūras mantojuma karti "Vērts redzēt" igauņu, krievu un angļu valodā, kā arī izplatījām materiālus par turpmākajiem, projekta ietvaros organizētajiem, pasākumiem. Kopumā izstāde bija ļoti labi apmeklēta, trīs dienu laikā izstādi apmeklēja 36 316 apmeklētāju. Sestdien - 22 840, piektdien un svētdien - 5779 un 7697.  Izstādes fotogalerija apskatāma šeit. tourest

13.02.2013.

 Izstrādāts otrais video klips Lauku tūrisma veicināšanai - "Pirts Latvijas laukos"

Tagad, kad arvien vairāk ceļotāji pieprasa tradicionālu, latvisku un mūsu zemei raksturīgu vērtību iepazīšanu, video klipi kalpos kā viens no mārketinga instrumentiem, lai aicinātu ceļotājus doties ārpus pilsētām un izbaudīt Latvijas lauku plašo piedāvājumu. Piedāvājam iepazīt pirts rituālu tradīcijas Latvijas laukos.

12.02.2013.

 LC aktualizēs kartupeļu audzēšanas, ēšanas un daudzināšanas tradīcijas

2013. gada 21. septembrī rīkojam "Kartupeļu festivālu" Rīgā, Kalnciema kvartālā un aicinām uz sadarbību visus, kas audzē kartupeļus, kas tirgo, gatavo kartupeļu ēdienus vai vienkārši vēlas iegādāties vai ko uzzināt par kartupeļiem. Festivālā plānots gan lauku labumu tridziņš gan pavāru meistarklases, gan kartupeļu mizošanas sacensības un citas izdarības. Patreiz strādājam pie programmas izstrādes un aicinām visus, kas vēlas sadarboties un piedalīties festivālā, rakstīt: lauku@celotajs.lv vai zvanīt uz mūsu biroju, tālr. 67617600.


11.02.2013.

 Balttour 2013 prezentējam jaunākos tūrisma izdevumus 

No 8. līdz 10. februārim Ķīpsalā piedalījāmies 20. Starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "Balttour 2013", kuras laikā prezentējām mūsu jaunākos izdevumus - etno maršrutus un kultūras mantojuma karti "Vērts redzēt", kā arī izplatījām materiālus par turpmākajiem, projekta ietvaros organizētajiem, pasākumiem, un piedāvājām atjaunoto projekta informatīvo brošuru. Izstādi kopumā apmeklēja 23 500 apmeklētāju. Izstādes fotogalerija apskatāma šeit.

05.02.2013

 Izdota Latvijas, Igaunijas kultūras mantojuma karte ar 150 "Vērts redzēt" objektiem 

Karte ar 150 izcilām vietām Latvijā un Igaunijā, kur paaudzēm pārmantotas tradīcijas iederas mūsdienu dzīvē – vai tās būtu vecmāmiņas kartupeļu pankūkas, kas ceptas, neskaitot kalorijas, vai dzidrs mājas brūvējums ar mūsdienu realitātes prasīto akcīzes marku un lepnu saimnieka – ražotāja birku, vai tradicionālais jumis jaunbūves korē. Karte ir aicinājums apmeklēt amatniekus un amatnieku centrus, vietējo un tradicionālo ēdienu un dzērienu gatavotājus, nelielus lauku pārtikas produktu ražotājus, zvejniekus, tradicionālo gadskārtu (piemēram – saulgriežu) svinību vietas, sētas, kur var piedalīties lauku darbos, bet bērni – iepazīt mājdzīvniekus, bioloģiskās un veselības saimniecības, krodziņus, muzejus un kolekcijas, pilsētu vēsturiskos centrus, etnogrāfiskus ciemus un teritorijas, ar vēsturi saistītus tematiskos pasākumus un notikumu rekonstrukcijas, sakrālas vietas un celtnes, atsevišķas pilis un muižas, tradicionālu suvenīru iegādes vietas, takas un maršrutus. Karte tapusi Lauku ceļotāja un Igaunijas lauku tūrisma asociācijas (Eesti maaturism) sadarbībā, tā pieejama latviešu, krievu, angļu, vācu, igauņu un somu valodās.


 Jaunās etno tūres iepazīstina ar Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem. 

Tiem, kas domā, ka Latvija galvenokārt dalās Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē, šogad ir iespējas atklāt jaunu Latvijas novadu ģeogrāfiju. Mums ir arī Lībiešu krasts, Suitu novads, Lejaskurzeme, Sēlija, Piebalga – katrā savas tradīcijas, raksturīgi ēdieni, atšķirīga valoda un runa. „Lauku ceļotājs” piedāvā septiņus „etno” maršrutus jebšu ekspedīcijas. Tiem, kas ceļo individuāli, maršrutu apraksti sniegs visu vajadzīgo informāciju – par apskatāmajām vietām, attālumiem, pat par ceļa segumu, maršruta alternatīvām, un arī naktsmītņu, gidu un ēdināšanas vietu kontaktinformāciju. Tie, kas ceļo grupās, var katrā novadā piedalīties īpašā programmā, kur nobaudīs tradicionālos ēdienus, dzirdēs dziesmas, iemēģinās tradīcijas: piemēram, Lībiešu krastā aicinām izbaudīt „Mielastu zvejnieka sētā”, Suitu novadā – „Spēlmaņu krogu” ar vasaras kamīnu un suitu ēdieniem, Lejaskurzemē – Rucavas „Zvanītājos” piedāvā pavadīt vakaru tā, kā to darīja simts gadus atpakaļ, Zemgalē – izpētīt zemgaļu koka pili Tērvetē, Sēlijā – Dvietes palienes dabas parku (pirmo Latvijas cilvēku dzīves vidi). Maršruti pieejami latviešu un krievu valodās.
 1. Daugava. Gar Daugavas labo krastu LAT, RUS
 2. Lejaskurzeme. Pa Lejaskurzemi LAT, RUS
 3. Lībiešu krasts. Ciemā pie Ventiņiem. Gar Lībiešu krastu LAT, RUS
 4. Piebalga. No Madonas uz Piebalgas vēsturisko novadu LAT, RUS
 5. Sēlija. Pa Sēlijas vēsturisko novadu LAT, RUS
 6. Suiti. No Kuldīgas uz Suitu novadu LAT, RUS
 7. Zemgale. Zemgales sirdī! LAT, RUS

28.01.2012.

 Kultūras ministre atbalsta zīmes "Latviskais mantojums" iniciatīvu

Š.g. 24. janvārī Lauku ceļotāja prezidente Asnāte Ziemele tikās ar Kultūras ministri Žaneti Jaunzemi-Grendi, lai pārrunātu kvalitātes zīmes "Latviskais mantojums" ieviešanu. Ministre atzinīgi izteicās par uzsākto iniciatīvu un piekrita atbalstīt arī turpmāk zīmes ieviešanas gaitu. Kvalitātes zīmes "Latviskais mantojums" ieviešana tiks uzsākta š.g. pavasarī, kad kultūras mantojuma ekspertu komisija tiks aicināta izskatīt pirmos pretendentus zīmes saņemšanai.
Attēlā redzamā zīme ir projekta stadijā.
latviskais_mantojums

24.01.2013.

 Seminārs "Ko piedāvāt Latvijas un Polijas tūristiem Igaunijā"

Š.g. 23. janvārī Tartu, Igaunijā notika seminārs "Ko piedāvāt Latvijas un Polijas tūristiem Igaunijā?", ko rīkoja Igaunijas Tūrisma padome. Asnāte Ziemele šajā seminārā prezentēja un stāstija par to, kas latviešu tūristam interesē Igaunijā, ko tūrists vēlas redzēt, kas tūristam ir svarīgi viesojoties Igaunijā, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēletās naktsmītnes, apskates vietas un aktivitātes, kādi galamērķi tiek izvēlēti visbiežāk un kāpēc. Semināra programma atrodama šeit. A. Ziemeles prezentācija šeit.

21.01.2012.

 Lauku ceļotājs aicināja uz diskusiju kultūras mantojuma ekspertus par zīmi "Latviskais mantojums"

Š.g. 17. janvārī Lauku ceļotājs aicināja Latvijas kultūras mantojuma ekspertus uz diskusiju par jauno kvalitātes zīmi "Latviskais mantojums" tūrismā. Pieaicinātie eksperti apliecināja atbalstu zīmes ieviešanas idejai, komentējot un iesakot atsevišķus uzlabojumus zīmes dizainā un ieviešanas gaitā. Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt Latvijas kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot tūrismā un padarot to saprotamu un interesantu mūsdienu cilvēkam. Paldies visiem ekspertiem, kas piedalījās diskusijā: Jurim Dambim, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājam, Dacei Melbārdei, Latvijas nacionālā kultūras centra, direktorei, Jolantai Treilei, LR Kultūras ministrijas, Kultūrpolitikas departamenta, direktorei, Mārtiņam Kuplam, Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, direktora vietniekam, Valdim Muktupāvelam, LU Humanitātro zinātņu katedras, Latvistikas un Baltistikas nodaļas, folkloristikas un etnoloģijas katedras vadītājam, Andrim Kapustam, Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājam, Gatim Mūrniekam, zīmolvedim, McCann World Group Riga vadītājam.
Prezentācija
Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” piešķiršanas kārtība
Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” piešķiršanas vadlīnijas

06.12.2012.

 Tūrisma uzņēmēji izvērtēja uzlaboto tūrisma kvalitātes sistēmu

Š.g. 5. decembrī lauku tūrisma uzņēmēji tikās lauku tūrisma seminārā, atpūtas kompleksā "Valguma pasaule". Semināra laikā uzņēmēji tika aicināti uz diskusiju, kā veicināt lauku tūrisma piedāvājuma kvalitāti. Kā viens no palīgiem kvalitātes veicināšanā ir atzīta kvalitātes sistēma, kas palīdz precīzāk novērtēt tūrisma mītnes kvalitāti un specializēties kādam klientu segmentam. Projekta ietvaros tika pieaicināti kvalitātes eksperti, kas semināra laikā prezentēja uzlabojumus, kas veikti esošajā lauku tūrisma kvalitātes sistēmā. Uzlabojumi padarīs kvalitātes sistēmu saprotamāku gan tūrisma mītņu saimniekiem gan arī tūristiem. Kopumā seminārā piedalījās 93 tūrisma uzņēmēji.

26.11.2012.

 Kultūras mantojuma rudens semināri

Esam noslēguši rudens apmācību semināru ciklu un apkopojuši lektoru prezentācijas un fotogalerijas. Skat zemāk. Par tālākiem apmācību semināriem 2013. gadā informēsim jūs tuvākā nākotnē.
Semināra datums, vieta
Tēma Prezentācijas
10.10.2012.
Viesu nams "Mārcienas muiža"
Kā latvisko un tradicionālo iesaistīt mūsdienīgā tūrisma produktā
Semināra fotogalerija šeit.
Andrejs Broks - Latvju zīmes, to pielietojums, skaidrojumi.
Aiva Daukša „Jāņkalni” - Latviskie pasākumi.
Juris un Aelita Batņas "Lielzemenes" - Pirts rituāli, pirtnieku piedāvājums un pirts nozīme.
17.10.2012.
Viesnīca "SPA Hotel Usma"
Kā latvisko un tradicionālo iesaistīt mūsdienīgā tūrisma produktā
Semināra fotogalerija šeit.
25.10.2012.
Viesu nams "Pūteļkrogs"
Reģionālā un vietājā sadarbība. Latviskās identitātes stiprināšanai tūrisma pakalpojumos.
Semināra fotogalerija šeit.
Eva Staltmane, SIA “Baltic Tourism Marketing Services” - Reģionālās sadarbības nozīme produkta veidošanā.
Liene Kupča - Veiksmīga lauku tūrisma produkta veidošana.
Jana Bergmane, Kuldīgas TIC - Latvijas reģiona piemērs.
Vita Kindereviča, Jelgavas TIC - Latvijas reģiona piemērs.
Sanita Soma, Madonas TIC - Latvijas reģiona piemērs.
07.11.2012.
Viesu nams "Jumurdas muiža"
Reģionālā un vietējā sadarbība. Latviskās identitātes stiprināšanai tūrisma pakalpojumos
Semināra fotogalerija šeit.
06.11.2012.
Viesu māja "Garīkas"
Latviskā tradicionālā arhitektūra / iekštelpu interjers / ainava lauku tūrismā
Semināra fotogalerija šeit.
Ināra Kārkliņa - Ārtelpas arhitektūra, latviskā sēta.
Jānis Saknītis - Interjers, dizains, iekštelpu iekārtojums, apgaismojums, materiālu saskaņotība.
Ieva Kraukle - Ainava, stādījumi, apkārtnes iekārtošana, risinājumi.
21.11.2012.
Viesu nams "Laimes ligzda"
Latviskā tradicionālā arhitektūra / iekštelpu interjers / ainava lauku tūrismā
Semināra fotogalerija šeit.
14.11.2012.
3 pavāru restorāns “Tam
labam būs augt”
Mūsdienīga latviska virtuve: 3 saldās un 3 sāļās mērces
Pavāra Ērika Dreibanta meistarklase (restorāns“Tam labam būs augt”).
Ēriks Dreibants - Praktiska rosība virtuve - 3 sāļo un 3 saldo mērču kopīga gatavošana un pasniegšana. Prezentācija - Fotogalerija.
22.11.2012.
3 pavāru restorāns “Tam
labam būs augt”
Mūsdienīga latviska virtuve: Variācijas par latviskām brokastīm
Pavāra Ērika Dreibanta meistarklase (restorāns“Tam labam būs augt”).
Ēriks Dreibants - Praktiska rosība virtuve - Kopīga gatavošana un pasniegšana. Prezentācija - Fotogalerija.


25.11.2012.

 Izstrādāts pirmais no 10 video klipiem Lauku tūrisma veicināšanai - "Rudens Latvijas laukos"

Projekta ietvaros plānots izstrādāt 10 video klipus, kas popularizēs lauku tūrismu vietējiem un ārvalstu ceļotājiem. Klipa ideja ir parādīt, kādas tradīcijas, dzīvestils un vērtības ir redzamas un ceļotājiem pieejamas Latvijas laukos. Tagad, kad arvien vairāk ceļotāji pieprasa tradicionālu, latvisku un mūsu zemei raksturīgu vērtību iepazīšanu, video klipi kalpos kā viens no mārketinga instrumentiem, lai aicinātu ceļotājus doties ārpus pilsētām un izbaudīt Latvijas lauku plašo piedāvājumu. Kopumā video klipi būs par šādām tēmām: Tradicionālā ainava; Lauku darbi un mazie ražotāji; Latviskās zīme/raksti; Gadskārtu svētki; Pirts rituāls; Ziema un tradīcijas; Latviskās kāzas; Latviskā virtuve: ēdieni, dzērieni; Rudens krāsas un dabas veltes; Pavasaris, dabas un dārza veltes. Ja jums ir vēlme šo vai kādu no turpmāk izstrādātiem video klipiem izmantot savā mājas lapā, lūdzu izmantojiet linku, kas pieejams LC youtube kanālā.22.10.2012.

 Projekta vadības Uzraudzības komisijas sanāksme viesu namā "Kosīši"

Š.g. 19. oktobrī viesu namā "Kosīši" notika projekta vadības uzraudzības komisijas sēde, kuras laikā projekta partneri atskaitījās par līdz šim projektā paveikto, kā arī par projektā turpmāk plānotajiem pasākumiem. Uzraudzības komisija sastāv no 4 cilvēkiem, kas pārstāv Latviju un Igauniju un ir neatkarīgi dažādu institūciju pārstāvji, kuru uzdevums ir uzraudzīt vai projekta norise ir atbilstoša projekta mērķiem un tūrisma uzņēmēju vajadzībām. Latviju uzraudzības komisijā pārstāv Signe Pujāte, Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra direktora vietniece un Baiba Mūrniece, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Uzraudzības komisijas sēdes kalpo arī kā konsultatīvs forums, kur projekta partneriem ir iespēja konsultēties ar Uzraudzības komisijas dalībniekiem, kas katrs ir pieredzējis savas sfēras profesionālis un var dot savu ieguldījumu projekta norisē.
Uzraudzības komisijas sēdes prezentācija.


19.10.2012.

 Igaunijas tūrisma uzņēmēji iepazina latvisko kultūras mantojumu

No 2.- 4. oktobrim LLTA Lauku ceļotājs sadarbībā ar Igaunijas lauku tūrisma asociāciju un Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības Kameru rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Igaunijas tūrisma mītņu uzņēmējiem Vidzemē. Trīs dienu braucienā Igaunijas saimnieki iepazina labos piemērus kultūras mantojuma jomā Vidzemē. Rādījām gan lībiešu mantojumu Staiceles lībiešu muzejā gan kaņepju apstrādes tradīcijas Adzelviešos, gan alus un vīna gatavošanu Valmiermuižas alus un Līgatnes vīna darītavās. Brauciena laikā viesojāmies arī vairākās tūrisma mītnēs Vidzemē kā Lantus, Ezerklabi, Igates pils, Bīriņu pils, Ungurmuiža, lauku sēta Dzirnupes. Kopumā braucienā piedalījās 40 tūrisma mītņu pārstāvji no Igaunijas. Brauciens tika organizēts ar ES Centrālās Baltijas INTERREG IV A programmas atbalstu projektam „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā". Brauciena programma (ENG) šeit. Fotogalerija no pasākuma pieejama šeit.


26.09.2012.

 Projekta ietvaros notika konsultatīva tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem

Š.g. 25. septembrī Lauku ceļotāja birojā tika organizēta konsultatīva tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem ar mērķi noskaidrot tūrisma uzņēmēju vajadzības un idejas projekta turpmāko mārketinga aktivitāsu plānošanai.
Tikšanās ietvaros projekta komanda, kvalitātes un mārketinga eksperti prezentēja pieaicinātajiem tūrisma uzņēmējiem līdzšinējās un plānotās projekta aktivitātes un aicināja uzņēmējus dalīties ar savu viedokli un redzējumu par šo aktivtāšu realizāciju.  Tika pārrunāti tādi jautājumi kā: kvalitātes sistēmas uzlabošanas iespējas, Kultūras mantojuma zīmes "Latviskais mantojums" ieviešana un projekta mārketinga aktivitātes (līdzšinējās un plānotās uz 2013. gadu).
Kopumā projekta plāni un aktivitātes no tūrisma praktiķu puses tika novērtētas pozitīvi, turklāt projekta komanda un eksperti ieguva daudz vērtīgu ideju turpmākam darbam.
Mārketinga aktivitāšu prezentācija. Tikšanās protokols atrodams šeit. Fotogalerija apskatāma šeit.


25.09.2012.

 Latvijas tūrisma mītņu uzņēmēji iepazinās ar kultūras mantojuma pieredzi Igaunijā

No 18.-20. septembrim LLTA Lauku ceļotājs sadarbībā ar Igaunijas lauku tūrisma asociāciju un Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības Kameru rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Latvijas tūrisma mītņu uzņēmējiem Igaunijā. Trīs dienu braucienā saimniekiem bija iespēja iepazīt labos piemērus Igaunijas dienvidaustrumu daļā, kur tūrisma uzņēmējiem izdevies atraktīvā veidā attīstīt tūrisma piedāvājumu izmantojot Igaunijas kultūras mantojumu. Saimnieki pabija gan viesu namos, gan muzejos, amatnieku centros un lauku labumu saimniecībās. Kopumā braucienā piedalījās 35 tūrisma mītņu pārstāvji no Latvijas. Brauciens tika organizēts ar ES Centrālās Baltijas INTERREG IV A programmas atbalstu projektam „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā". Fotogalerija no pasākuma pieejama šeit.


24.09.2012.

 Iepazināmies ar tradicionālo pasākumu organizēšanas pieredzi Norvēģijā

Projekta ietvaros plānots organizēt 2013. gadā Latvijas kartupeļu festivālu, balstoties uz latviešu kartupeļu audzēšanas un ēdienu dažādības tradīcijām. Līdzīgi pasākumi tiek organizēti arī citās Eiropas valstīs un arī Amerikā. Norvēģijā kartupeļu festivālu tradīcija ir sena un viens no tādiem festivāliem notiek Alvdālē. Projekta pārstāvis iepazinās ar pasākuma organizēšanas tradīcijām, tikās ar organizatoriem un apmeklēja pašu festivālu. Festivāls deva jaunas idejas kā kartupeļu festivāla tradīcijas ieviest arī Latvijā, lai tas potenciāli varētu kļūt ne tikai par iecienītu un apmeklētu pasākumu no vietējo iedzīvotāju puses, bet arī kā tūristu iecienīts notikums. kartupelu_festivals

18.09.2012.

 Lauku ceļotāja e - avīze 2012. gada rudens numurs

Esam sagatavojuši „Lauku ceļotāja” e-avīzes rudens izdevumu. Tajā lasiet:
 • jauns Profesionālu diskusiju forums lauku tūrisma uzņēmējiem  http://moodle.celotajs.lv  - uz aktuāliem jautājumiem atbild Lauku ceļotājs un nozaru eksperti ;
 • aicinām pieteikties „Zaļajam sertifikātam” – saimniekojiet zaļi, izmantojiet konsultāciju un mārketinga iespējas;
 • kā veicas Igaunijā ar kultūras mantojumu ieviešanu lauku tūrisma piedāvājumā  - 8 praktiski mācību semināri Latvijā šajā rudenī. Tēmas: Dizains&arhitektūra&ainava, Ērika Dreibanta mūsdienu latviešu virtuves meistarklases, Reģionālā sadarbība produktu veidošanā, Kā latvisko un tradicionālo iesaistīt mūsdienu tūrisma produktā;
 • uzņēmēju aptauja par 2012.gadu – PIEDALIES, lai kopā novērtētu aizgājušo sezonu http://serv.celotajs.lv/qst/en/survey/2012/rtbusiness

Avīzes PDF versija šeit (1.71 MB).


03.08.2012

 Latvijas tūrisma mītņu uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens Igaunijā

LLTA Lauku ceļotājs sadarbībā ar Igaunijas lauku tūrisma asociāciju un Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības Kameru rīko pieredzes apmaiņas braucienu Latvijas tūrisma mītņu uzņēmējiem ar mērķi iepazīt Igaunijas lauku tūrisma uzņēmumu pieredzi kultūras mantojuma veidošanā un saglabāšanā. Apmeklēsim lauku mītņu saimniekus, tūrisma objektus, amatniekus, kas stāstīs un rādīs - kā savienot Igaunijas tradicionālās un mūsdienīgās vērtības lauku tūrismā. Brauciens organizēts ar ES Centrālās Baltijas INTERREG IV A programmas atbalstu projektam „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā". Brauciena ietvaros būs iespēja apmeklēt arī vairākus projekta konsultāciju programmas dalībniekus. Ar brauciena programmu un pieteikšanās informāciju var iepazīties šeit.

18.06.2012.

 Žurnālisti iepazīst latvisko kultūras mantojumu Vidzemes reģionā

5. jūnijā notika brauciens žurnālistiem par tēmu “LATVISKAIS KULTŪRAS MANTOJUMS LAUKU TŪRISMĀ VIDZEMĒ”. Šī brauciena mērķis – latviskā kultūras mantojuma iepazīšana lauku tūrismā Vidzemes reģionā. Tika apmeklēti vairāki saimnieki, kas stāstīja un rādīja - kā savienot tradicionālās un mūsdienīgās vērtības lauku tūrismā. Brauciens organizēts ar ES Centrālās Baltijas INTERREG IV A programmas atbalstu projektam „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā”. Brauciena fotogaleriju skatieties šeit.


23.05.2012.

 Iepazītas Somijas tūrisma kvalitātes / klasifikācijas sistēmas

No 2012. gada 14 - 16. maijam, Somijā, Latvijas un Igaunijas projekta vadības komanda, tūrisma un kvalitātes eksperti iepazinās ar Somijas kvalitātes un klasifikācijas sistēmām tūrismā, kā arī ar Somijas tradicionālo arhitektūru, ēdieniem, interjera dizainu un tradīcijām lauku tūrismā. Pieredzes apmaiņas laikā tika organizētas gan oficiālas prezentācijas no Somijas lauku tūrisma organizāciju puses, gan arī praktiskas vizītes lauku tūrisma mītnes, kas deva iespēju tikties ar māju saimniekiem un pārrunāt aktualitātes: kvalitātes un klasifikācijas sistēmu plusus un mīnusus reālajā pieredzē, tūrisma produktu veidošanas pieredzi Somijā un tradicionālo kultūras vērtību izmantošanu lauku tūrismā.
Brauciena fotogalerija šeit.

23.05.2012.

 Konsultāciju programmas konsultanti Igaunijā piedalījās kopējā apmācībā

18. maijā viesu namā Maria Talu (Pērnava, Igaunija), notika apmācību treniņš konsultāciju programmas konsultantiem no Igaunijas un Latvijas. Treniņu vadīja Kristel Jalak, profesionāla trenere un vadības konsultante no Igaunijas. Treniņa galvenais mērķis bija sniegt ieskatu uz klientu orientētās konsultēšanas tehnikās, principos un modeļos, kā arī pārrunāt konsultāciju programmas gaitu un norisi. Konsultantiem bija iespēja dalīties savā konsultēšanas pieredzē un pārrunāt neskaidros jautājumus pirms uzsākt konsultāciju procesu tūrisma saimniecībās.

09.05.2012.

 Saimnieki iepazinās ar kultūras mantojumu Vidzemē

8. maijā “Lauku ceļotājs” projekta ietvaros organizēja lauku tūrisma saimnieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Vidzemi. Programmā piedalījās kopumā 47 lauku tūrisma uzņēmēji no Vidzemes, Zemgales un Kurzemes. Brauciena laikā bija iespēja gan iepazīt latviskā kultūras mantojuma vērtības Vidzemē caur arhitektūru, latviskiem ēdieniem, tradicionāliem amatiem gan arī satikt citus tūrisma sektorā strādājošos un gūt jaunu pieredzi un idejas savā darbībā. Paldies visiem saimniekiem, kas laipni uzņēma savās mītnēs un objektos un dalījās ar savām zināšanām un pieredzi. Paldies Rihardam Vidzickim (Vienkoču parks), Laimai un Kārlim Zirdziņiem (brīvdienu māja Ezerklabi), Baibai un Jānim Stepiņiem (Kārļa muiža), Ivetai Sproģei (atpūtas komplekss Laimes ligzda), Daumantam Kalniņam (Seno rotu kalve, Cēsu pils), Baibai Smilgai (Braslas krodziņš). 
Braucienu vadīja Juris Smaļinskis. Pieredzes apmaiņas brauciena programmu skatieties šeit.
Fotogalerija no brauciena


08.05.2012.

 Mēdiju brauciens

“Lauku ceļotājs” 5. jūnijā rīko braucienu žurnālistiem par tēmu “LATVISKAIS KULTŪRAS MANTOJUMS LAUKU TŪRISMĀ VIDZEMĒ”. Šī brauciena mērķis – latviskā kultūras mantojuma iepazīšana lauku tūrismā Vidzemes reģionā. Apmeklēsim vairākus saimniekus, kas stāstīs un rādīs - kā savienot tradicionālās un mūsdienīgās vērtības lauku tūrismā. Brauciens organizēts ar ES Centrālās Baltijas INTERREG IV A programmas atbalstu projektam „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā”. Stāstīsim, ko esam paredzējuši veikt, kā iesaistām saimniekus latviskās identitātes meklējumos, kas ir 15 demo-saimniecības, ko iegūs tūristi. Diskutēsim - kas ir Latviskā identitāte ainavā, arhitektūrā, dizainā, ēdienkartē, kādas latviskās tradīcijas zinām, kādas mums jāatjauno.
Braucienu vada Juris Smaļinskis un Asnāte Ziemele. Brauciena programma šeit.

26.04.2012.

 Lauku ceļotāja e - avīze 2012. gada pavasara numurs

Ir iznākusi jaunā Lauku ceļotāja e - avīze. Šajā e - avīzes numurā lasiet:
 • Kā LC spodrinās latvisko identitāti lauku tūrismā;
 • Ziemas sezonā izdoti trīs jauni izdevumi tai skaitā pirmais Baltijas nacionālo parku ceļvedis;
 • LC skaidro Lauku tūrisma uzņēmējiem trīs jaunumus likumdošanas jomā: par PVN, AKKa/LAA un jauniem būvnormatīviem;
 • Tiek uzsākta Konsultāciju programma lauku tūrisma uzņēmējiem. Kuri dalībnieki ieguvuši augstāko punktu skaitu?
 • Ko lauku tūrisma saimnieki saka par dalību konsultāciju progrmmā?
 • Lauku ceļotājs plāno atjaunot kvalitātes sistēmu lauku tūrismā?
 • Pavasarī LC popularizēja lauku tūrismu 4 starptautiskās tūrisma izstādēs;
 • Mēs lepojamies - asociācijai pievienojas jaunie biedri.
Avīzes PDF versija šeit.


25.04.2012.

 Norisinās pirmie projekta apmācību semināri

Kā pirmais seminārs "Latvisks un mūsdienīgs tūrisma pakalpojumu dizains" noritēja 17. aprīlī, viesu namā "Brūveri". Tur pulcējās 52 dalībnieki, tūrisma uzņēmēji no Vidzemes un Zemgales. Otrs seminārs notika viesnīcā "Roja", tur pulcējās 43 dalībnieki no Kurzemes.
Semināra galvenais mērķis bija dot ieskatu Latviskās identitātes tūrisma pakalpojumu veidošanā, komunikācijā un marketingā. Kā pasniegt, "ietērpt" latviskos kultūras mantojuma produktus tā, lai varētu atraktīvi parādīt tos vietējam un ārvalstu tūristam. Semināra dalībniekus uzrunāja vairāki lektori:
Asnāte Ziemele, LLTA lauku ceļotājs stāstīja par konsultāciju programas norisi lauku tūrisma uzņēmējiem. 
Jānis Saknītis, arhitekts, viens no konsultāciju programmas ekspertiem rādīja piemērus kā veiksmīgi savienot tradicionālo un moderno arhitektūru un interjera dizainu, veiksmīgie un neveiksmīgie risinājumi. 
Jolanta Sausiņa, tradicionālo pasākumu organizatore, viena no konsultāciju programmas ekspertēm dalījās pieredzē un idejās par to, kādus latviskos svētkus un citus notikumus var "ietērpt" tūrisma produktā
Janīna Kursīte, folkloras pētniece mudināja dalībniekus pētīt vietvārdus un māju nosaukumus, jo tie var kļūt par būtisku mārketinga sastāvdaļu, kā arī nekautrēties pasniegt latviskos ēdienus saviem viesiem
Eva Staltmane, tūrisma mārketinga eksperte, viena no konsultāciju programmas ekspertēm, dalījās pieredzē ar veiksmīgiem starptautiskiem piemēriem tradicionālo tūrisma produktu veidošanā.
Brigita Strode, neatkarīgā kultūras tūrisma eksperte, stāstīja un dalijās pieredzē par tautas svētku svinēšanu.
Ēriks Dreibants, restorāna “Tam labam būs augt” līdzīpašnieks un šefpavārs, stāstīja par ēdienu gatavošanas un pasniegšanas tradīcijām.

Paldies viesu nama "Brūveri" saimniekam Uldim Dvinskim, kas semināra ietvaros novadīja nelielu ekskursiju pa viesu nama teritoriju, kā arī viesnīcas "Roja"saimniecei Zanei Vaivodei par viesmīlīgu uzņemšanu un gardajām, svaigi kūpinātajām zivīm.

17. aprīļa semināra fotogalerija
23. aprīļa semināra fotogalerija.


10.04.2012.

 Konsultācijas programmas dalībnieku izvērtēšana ir noslēgusies

Noslēgusies izvērtēšana konsultāciju programmas konkursam, kas tika organizēts projekta “Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā" ietvaros. Konsultāciju programmai bija pieteikušies 41 dalībnieks, no kuriem atbilstoši konkursa nolikumam un kritērijiem, tika izvēlēti 15 tūrisma uzņēmēji, kas projekta laikā saņems bezmaksas konsultācijas kāda no četrām sfērām: arhitektūra & ainava, dizains, ēdiena gatavošana & pasniegšana, pasākumu organizēšana & tautas svētku svinēšana.

Atlases komisijā piedalījās Lauku ceļotāja projekta komanda, projektā piesaistītie tūrisma mārketinga un tūrisma kvalitātes sistēmu eksperti, kā arī projekta uzraudzības komisijas pārstāvji no Kultūras ministrijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.
Saņemot konsultācijas visi tūrisma uzņēmēji ir apliecinājuši savu vēlmi kļūt par demo vietām turpmākās projekta aktivitātēs un dalīties savā pieredzē un rezultātos ar saviem kolēģiem tūrisma uzņēmējiem vai citiem interesentiem.
 
15 konsultāciju programmas dalībnieki:
Paldies visiem par atsaucību un aktīvo dalību konkursā. Aicinām visus tos, kas bija pieteikušies uz konsultāciju programmu, bet nesaņēma apstirpinājumu, aktīvi piedalīties turpmāk organizētajos apmācību semināros, kas dos iespēju klātiene uzdot interesējošos jautājumus ekspertiem.

02.04.2012.

 Apmācību seminārs par kvalitātes sistēmu izveidi

29. martā, Pērnavā projekta ietvaros tika organizēts apmācību seminārs par kvalitātes sistēmu izveidi lauku tūrismā. Seminārā piedalījās kvalitātes sistēmu eksperti un projekta komanda no Latvijas un Igaunijas, kā arī pieaicināts lektors, Lauku tūrisma federācijas ģenerālsekretārs Klaus Ehrlich (Spānija), kurš sniedza pārskatu par dažādām klasifikācijas un kvalitātes sistēmām lauku tūrismā Eiropas valstīs (prezentācija pieejama šeit). Latvijas un Igaunijas esošās kvalitātes sistēmas prezentēja Asnāte Ziemele, LLTA "Lauku ceļotājs" prezidente un Kadri Tammik, Igaunijas kvalitātes sistēmas koordinatore no "Enterprise Estonia".

26.03.2012.

 Pieteikšanās uz semināru

Aicinām pieteikties semināriem "Latvisks un mūsdienīgs tūrisma pakalpojumu dizains". Šo semināru mērķis - dot ieskatu Latviskās identitātes tūrisma pakalpojumu veidošanā, komunikācijā un marketingā. Diskutēsim, cik viegli vai grūti latvisko identitāti parādīt tūristiem, un kā to „ietērpt” pakalpojumā. Ko varam darīt, lai mūsu lauku tūrisms kļūtu latviski atpazīstams? Praktiskā pieredzē dalīsies pakalpojumu sniedzēji, to organizētāji un baudītāji.
Semināri notiks:
 • 17. aprīlī viesu namā "Brūveri", Siguldas novadā. Semināra programma šeit.
 • 23. aprīlī viesnīcā "Roja", Rojas novadā. Semināra programma šeit.
Lūdzam pieteikties līdz 12.aprīlim ilona@celotajs.lv, tel.: 67617600. Vietu skaits ir ierobežots (max 25 dalībnieki seminārā). Ja interese būs liela - priekšroka tiks dota lauku tūrisma uzņēmējiem.

14.03.2012.

 ITB - tūrisma izstāde

No 7.-11.martam Lauku ceļotājs piedalījās tūrisma izstādē Vācijā – ITB, Berlīnē, kur iepazīstināja vacu ceļotājus un tūrisma profesionāļus ar lauku tūrisma aktualitātēm Latvijā. Kā galvenā aktualitāte tika uzsvērta kultūras tūrisma produktu veidošanās un rādīti jau esošie piemēri, kas pieejami jau šajā sezonā. Lai noskaidrotu un izpētītu vācu ceļotāju vēlmes, izstādēs laikā tika veikta ceļotāju aptauja par kultūras vērtībām. Pamatojoties uz rezultātiem, tiks izstrādāti īpaši tūrismu produkti. Šobrīd Lauku ceļotājs veic pētījumu daļu, lai atrastu lieliskas idejas tūristu piesaistei. Pirmie anketu rezultāti liecina, ka kultūras vērtības un mantojums ir ļoti svarīga ceļojuma sastāvdaļa. 


13.02.2012.

 Pieteikšanās dalībai konsultāciju programmā

Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” izsludina konkursu lauku  tūrisma saimniecībām dalībai konsultāciju programmā projekta "Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā" ietvaros.
Ar šī projekta palīdzību gribam radīt un popularizēt jaunus, konkurētspējīgus lauku tūrisma produktus, iedzīvinot tradicionālās vērtības mūsdienīgā, gan ārvalstu, gan Latvijas ceļotājam saprotamā un saistošā formā. Lauku tūrisma saimniekiem šāda piedāvājuma veidošanā palīdzēs tūrisma profesionāļi un tradicionālās kultūras speciālisti. Aicinām pieteikties lauku tūrisma saimniecības konsultāciju programmai.  
Pieteikuma iesniegšanas noteikumi šeit.  
Programmas pieteikuma formu atradīsiet šeit.
Pieteikuma formu kopā ar pielikumiem (ja tādi ir) sūtītiet elektroniski (elina@celotajs.lv). Ja iespēja nosūtīt pieteikumu elektroniski nav, pieteikumu varat nosūtīt arī pa pastu (Konsultāciju programma, Lauku ceļotājs, Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046).
„Lauku ceļotājs“ garantē visu iesūtīto materiālu konfidencialitāti.
Konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 2012. gada 1. martam. (pasta zīmogs 1.03.2012).


13.02.2012.

 Kultūras mantojuma projekta prezentācija  "Balttour 2012"

No 10.-12. februārim Lauku ceļotājs piedalījās 19. starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour 2012" prezentējot kultūras mantojuma projektu tūrisma profesionāļiem un interesentiem.
Ņemot vērā tūrisma izstādes lielo apmeklētību (trīs dienās izstāde sagaidīja 23 000 apmeklētājus, no kuriem 4500 bija tūrisma profesionāļi un aicinātie klienti) izstādes laikā bija iespēja gan veidot sadarbību ar tūrisma uzņēmējiem, kam ir interese par kultūras mantojuma kopšanu Latvijā, gan arī izstastīt par projektu visiem interesentiem, kas apmeklēja Lauku ceļotāju stendu. Lauku ceļotājs bija sagatavojis izdales materiālu par projektu ar īsu galveno aktivitāšu aprakstu un projektu kontaktiem un koordinātēm. Būtisks šīs izstādes mērķis bija arī projekta mājas lapas popularizešāna, kur regulāri tiek izvietota aktuālā projekta informācija.

09.02.2012.

 Projekta partneru tikšanās

Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas projekta "Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā" (2011.–2013. gadam) ietvaros Rīgā notika projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika apspriesti projekta mērķi, norise un sadarbības finansiālie aspekti. Tika pārrunāta Igaunijā un Latvijā notikušo informāciju dienu norise un rezultāti, izvirzītas tēmas un prakstiskie jautājumi nākamajiem plānotajiem semināriem, kā arī tika runāts par konkursu lauku tūrisma saimniecībām dalībai konsultāciju programmā - kritēriji dalībai programmā un ekspertu darbs. Projekta partneru tikšanās apkopojumu (angļu valodā) atradīsiet šeit. 

29.12.2011.

Uzsākot projektu, aicinām visus interesentus uz informācijas dienām, kurās stāstīsim par iespējām lauku tūrisma uzņēmējiem iesaistīties projektā un veidot pieprasītus, profesionālus lauku tūrisma produktus, kas balstīti uz kultūras mantojumu. Skatieties programmu šeit.
Informācijas dienas notiks:
24. janvārī, Saulkrastos, plkst. 10.00 - 12.00 + diskusijas, Saulkrastu novada domes zālē. Info dienas fotogalerija šeit.
30. janvārī, Bauskā, plkst. 10.00 - 12.00 + diskusija, Mežotnes pilī. Info dienas fotogalerija šeit.
31. janvārī, Līgatnē, plkst. 10.00 - 12.00 + diskusijas, v/n “Lāču miga”. Info dienas fotogalerija šeit.
2. februārī, Kuldīgā, plkst. 10.00 - 12.00 + diskusijas, Kuldīgas bibliotēkas izstāžu un konferenču centrā. Info dienas fotogalerija šeit.

Informācijas dienu prezentācijas:
•    Projekta ideja un paredzētās aktivitātes;
•    Kā lauku tūrisma saimniecības var pieteikties projektā, kritēriji dalībai;
•    Kas ir mūsdienīgs, veiksmīgs, pieprasīts kultūras mantojuma produkts lauku tūrismā. Praktiski piemēri Latvijā, Baltijā;
•    Kā izskatās kultūras mantojuma produkts citās valstīs.

Pieteikšanās uz info pasākumiem līdz 2012. gada 20. janvārim: tālr. 67617600, e-pasts: inese@celotajs.lv . Info dienas organizējam sadarbībā ar konkrēto pilsētu TIC.Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.