Sertifikāti


Latviešu virtuve
Redzot, cik strauji Latvijā kļūst populāra vietējā ražojuma pārtika, cik garšīgi un veselīgi produkti top lauku saimniecībās un mājražotāju rūpalos, kā arī vērojot citu valstu pieredzi, kur kulinārie ceļi ir populārs tūrisma produkts, „Lauku ceļotājs” nāk ar iniciatīvu - veidot Latvijas Nacionālo kulināro ceļu un izcelt vietas, kur galdā tiek celti latviski ēdieni.Kultūras zīme „Latviskais mantojums”

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” tiek pasniegta tiem Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kas saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā.

Latviskā Mantojuma zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās un nav sastindzis muzeju plauktos.
Pēc šīs zīmes varēs atpazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. Latviskā mantojuma zīmi saņems naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, audēji, bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dziesminieki, u.c.). Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot un padarot saprotamu mūsdienu cilvēkam.
Pretendentus Latviskā Mantojuma zīmes saņemšanai izvērtē komisija.

Kultūras zīme „Latviskais mantojums” dokumenti:
Zaļais sertifikāts

No 2007. gada Latvijas tūrisma mītņu nacionālo eko-sertifikātu "Zaļais sertifikāts" piešķir ar Vides ministra rīkojumu izveidota novērtējuma komisija, kurā piedalās arī "Lauku ceļotājs". "Zaļais sertifikāts" ir vides kvalitātes zīme un apliecina, ka tūrisma uzņēmums saimnieko videi draudzīgi. Sertifikātam ir divi galvenie uzdevumi:
  • sniegt praktiskus padomus saimniekiem resursu taupīšanā un videi draudzīgu tūrisma produktu veidošanā,
  • dot papildu mārketinga iespējas, popularizējot videi draudzīgus tūrisma uzņēmumus ar tūrisma produkta nosaukumu  "Zaļās brīvdienas"

"Zaļā sertifikāta" dokumenti:


Ja vēlaties pieteikties "Zaļā sertifikāta" saņemšanai vai pagarināt Jūsu saimniecības "Zaļā sertifikāta" termiņu, sūtiet pieteikuma formu Lauku ceļotājam uz ilona@celotajs.lv .

LVAFA logo Zaļā sertifikāta saimniecību vērtēšana notiek ar LVAFA atbalstu.