Отдых на селе

Издания

Lauku ceļotājs регулярно издает каталог мест ночлега «Отдых на селе», карты и путеводители для путешествующих на автомобиле, велосипеде, лодке и пешком. Все наши издания - это практическая информация, которая полезна как во время планирования, так и в течение путешествия. На этой странице, ниже, вы подробнее ознакомитесь с той информацией, которая содержится в каждом из наших изданий.

Если вы не можете найти наши издания в книжных магазинах или на АЗС Statoil в Латвии, то вы можете получить бесплатные или приобрести платные издания в бюро Ассоциации, ул. Калнциема, 40, Рига. Для того чтобы на свою электронную почту получать новости от Lauku ceļotājs  о новых вышедших картах и путеводителях, а также  прочие новинки, отправьте адрес своей электронной почты на  lauku@celotajs.lv или свяжитесь с нами по телефону 67617600. Для просмотра новостей на нашей домашней странице следуйте по этой ссылке


Все эти издания можно приобрести в бюро "Lauku ceļotājs", в книжных магазинах Риги, а также заказать, дополнительно оплатив почтовые расходы (~ 3 EUR за 1 издание на территории Латвии).

Publication Description
N/A

Zaļā sertifikāta kriteriju skaidrojumi

Latvijas lauku tūrisma mītņu un saimniecību nacionālā ekosertifikāta atbilstības kritēriju skaidrojums

Zaļais sertifikāts  ir vides kvalitātes zīme, ko piešķir tām lauku tūrisma mītnēm un saimniecībām Latvijā, kurās tiek saudzēta apkārtējā vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu apsaimniekošana, bet tūristiem tiek piedāvātas videi draudzīgas aktivitātes, veselīga vietējā pārtika un pilnvērtīga informācija par vietējiem dabas, kultūras un vēstures objektiem.

Lai iegūtu Zaļo sertifikātu, nepieciešams novērtēt tūrisma mītnes atbilstību noteiktiem kritērijiem, kuru skaidrojumi ir atspoguļoti 1. – 11. nodaļā.

Šis materiāls ir domāts kā informatīvs palīglīdzeklis lauku tūrisma mītņu un saimniecību īpašniekiem, darbiniekiem un citiem interesentiem, lai palīdzētu izprast kritēriju mērķus, iedalījuma principus, izpildes nosacījumus. Paskaidrojošais materiāls veidots pēc vienotas shēmas. Kritēriji ir sagrupēti pa tematiskām nodaļām un katram kritērijam ir dots skaidrojums par prasībām kritērija izpildes novērtēšanai un piedāvāti ieteicamie risinājumi prasību izpildes nodrošināšanai.

Zaļā sertifikāta saimniecību vērtēšana notiekar LVAF atbalstu.

N/A

"Go Rural" product manual 2019 - Latvia/Estonia/South coast Finland

This manual is aimed at helping you discover rural destinations in the South of Finland, Estonia and Latvia beyond traditional touristic routes. The programmes and sites in this manual are based around small-scale accommodation, open farms, local producers, living traditions and sincere people. The people here have a close relationship with their natural surroundings and annual cycle. Each season has its own specific activities like mushrooming, berry picking, collecting herbs, ice-fishing and different agricultural jobs as well as traditional and seasonal celebrations. The countries are a haven for the tourist who loves nature, respects traditions and would like to experience them and their cultures more deeply.

Behind this manual there is a team of professional countryside tourism organisations and tour operators. For many years we have carried regular inspections of our accommodation and sites, have closely cooperated with national parks and nature experts, researched and developed new routes.

In this brochure we present example products based on rural experiences such as visits to country farms, hands-on workshops, tours of UNESCO World Heritage Sites, stays at spa hotels, and opportunities to get closer to nature or to live like locals. Some model itineraries for touring the three countries are presented. All of these can be linked with the traditional touristic routes and city experiences to bring more variety and attraction.

Travelling options between the countries are shown by air, ferries and bus. A list of tour operators that can help to arrange tours and services group and individual customers is provided in this manual.

N/A

Long distance hiking trail "The Forest Trail" info-page

The Forest Trail is a long-distance hiking route from Rīga, Latvia, to Tallinn, Estonia, passing through the most afforested territories in both countries. The route is split up into approximately 50 one-day routes, each of them around 20 kilometres long. Some of the routes are more difficult than others, so please choose the ones that are most appropriate for you.  The Forest Trail is planned as part of the E11 European long-distance hiking path. 

N/A

Kā vietējo kultūras mantojumu izmantot tūrismā?

Rokasgrāmatā tiek sniegti  prakstiski ieteikumi, kā izmantot vietējā kultūras mantojuma potenciālu, kādas sadarbības formas veidot, lai to pārvērstu tūrisma produktā.  Tiek apskatītas mārketinga iespējas, ņemot piemērus no četriem spilgtiem etnisko kultūru reģioniem – Suitu novads un Līvu krasts Latvijā, Setu zeme un Kihnu Igaunijā.

Šī rokasgrāmata tapusi Igaunijas–Latvijas programmas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis “UNESCO – tūrisms”” ietvaros.

 

N/A

UNESCO mantojuma vietas un kultūrtelpas Igaunijā un Latvijā

The programmes allow visitors to experience four unique and different ethnographic regions where authentic traditions are still part of peoples’ everyday life. They are: Setomaa region (Estonia), Kihnu island (Estonia), Suiti cultural space (Latvia) and the Livonian coast (Latvia) presenting UNESCO heritage in the following ways:

  • UNESCO proclaimed Intangible Cultural Heritage:
    • SETO LEELO, Seto polyphonic singing tradition;
    • KIHNU cultural space;
    • SMOKE SAUNA tradition in Võromaa; - SUITI cultural space.
  • On the National List of Intangible Cultural Heritage of Latvia:
    • the LIVONIAN Cultural space. Livonian community has made a commitment to prepare a nomination for UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
N/A

Livonia Regional Leaflets

Regional leaflets have been published to make it easier and more enjoyable for tourists to travel through the regions of Latvia and find out about the culinary traditions and places to visit in the area. Five leaflets describes culinary heritage and history of each region and includes maps with the routes around 36 objects of Livonian Culinary Route and other attractions.

Routes can be done in any possible way - by car, bike or hiking. Head to Kurzeme on the Freedom and Jacob roads to try delicious Sklandrausi pies or learn how to cook traditional Kurzeme dishes with Suiti wives. In Vidzeme you will be offered freshly baked rye bread. There you can follow the path of grain along the Baltic and Light roads. But the Liv road will take you through almost the entire coast of Latvia, tempting the with smell of freshly prepared fish.

N/A

Katrai tautai savs tērps (Kihnu, setu, suitu un lībiešu tautastērps)

Grāmatā ir sniegts īss pārskats par četru etnisko grupu – setu, kihniešu, suitu un lībiešu – tautastērpiem. Setiem, kihniešiem un suitiem, salīdzinot ar kaimiņiem, savu tautas tērpu valkāšanas un darināšanas tradīcija ir ļoti labi saglabājusies un joprojām tiek turēta vērtē. Ievērības cienīgi ir arī tas, ka visu četru kultūrvēsturisko novadu tradicionālie tērpi stipri atšķiras no kaimiņu tautastērpiem. Par iemeslu uzskatāma būtiski citāda kultūra vai vēsturiskais fons.

N/A

Baltic Coastal Hiking Tour Manual

The brochure includes 15 hiking tours for one and multiple days (up to 16 days) in Latvia and Estonia, which is part of the Baltic Coastal Hiking Route long distance path (in Latvia - Jūrtaka, in Estonian - ranniku matkarada) (e9) - the most interesting, most scenic coastal areas of both countries, which are renowned for their natural and cultural objects. Several tours include national parks, nature parks, and biosphere reserves, as well as UNESCO World Heritage sites.

Every tour includes schematic tour map, provides information about the mileage to be covered within a day, level of diffi culty, most outstanding sightseeing objects, as well as practical information about the road surface, getting to the starting point and returning from the fi nish back to the city.

N/A

Projekta "Lauksaimniecības tradīciju mantojuma agrotūrismā Latvijā un Lietuvā" apkopojums

Izdevumā apkopota informācija par projekta aktivitātēm  un realizēto laika posmā no 20.03.2017- 31.03.2019. Skaidrots kas ir vēsturiskā mantojuma agrotūrisms un projekta laikā izstrādātie produkti - 10 maršruti, tūrisma izdevumi un agrotūrisma saimniecību datubāze, sniegti arī atvērto saimniecību piemēri Latvijā un Lietuvā. Tāpat raksturotas veiktās mārketinga aktivititātes, organizētās apmācības lauku tūrisma uzņēmējiem un informējošais darbs ar presi.

N/A

UNESCO Heritage Sites and Cultural Spaces

Cultural spaces are special places where traditions passed down from generation to generation are concentrated in an environment that relates to the origins of such traditions. In Latvia and Estonia, multiple cultural spaces can be found which are promoted by UNESCO granting international recognition.

Would it be sklandrausis, a traditional pie baked with love alongside Suiti women, or a moment of admiration observing Līvi men carrying out the catch of the day in the wind- swept shores of the Livonian landscape, the humbleness and wisdom sounded out in the polyphonic singing of Seto people, or the inspiration found in the cheerful colours of crafts developed by Kihnu island people; every single one of these experiences is an expression of tradition concentrated in time and space, which we can receive in an extraordinary tourism product that helps us travel meaningfully and to become more aware, skilful and inspired.

N/A

Ceļvedis pa Kihnu salu Igaunijā

Straujajā mūsdienu ritmā Kihnu sala ir saglabājusi savu raksturīgo seju, tādējādi joprojām tā ir ļoti īpaša vieta. Pateicoties salas iedzīvotāju drosmei, prasmēm un vēlmei, šī mazā salas tauta ir saglabājusi savu identitāti un tradicionālo dzīvesstilu. Ne tikai pagātnē Kihnu sala atšķīrās no pārējās pasaules – tas tā ir joprojām. Grāmatā tiek apskatīti svarīgākie ikgadējie notikumi - festivāli, stāstīts par ēdienu, mūzikas, rokdarbu deju u. c. tradīcijām. Ceļvedī atradīsiet informāciju par Kihnu salas dabas bagātībām. Ceļveža beigās atrodami daži praktiski padomi un neliela kihniešu - latviešu vārdnīca.

N/A

Ceļvedis pa Setu zemi Igaunijā

Setomā (Setomaa) ceļvedis sniegs nelielu ieskatu setu zemes dabā un kultūrā, kā arī pastāstīs par Setomā tūrisma maršrutiem. Tā kā vēsturiskā Setomā sadalīta starp divām valstīm – Igauniju un Krieviju, tad nedaudz tiks apskatītas arī Krievijas teritorijā esošās nozīmīgās vietas: Pečoriem un Izborskai. Grāmata apskata arī svarīgākos ikgadējos notikumus, kā arī informē par ēdināšanas un nakšņošanas vietām. Ceļveža beigās atrodami daži praktiski padomi un neliela setu - latviešu vārdnīca.

N/A

Ceļvedis pa Suitu novadu

"Ceļvedis pa Suitu novadu” domāts ceļotājiem, kuriem interesē bagātīgā suitu kultūra un tradīcijas, kuras joprojām ir dzīvas un ikvienam iepazīstamas. Ceļvedī ir īsi aprakstīti galvenie ar Suitu novadu saistītie vēsturiskie notikumi, interesanti fakti un 23 tūrisma objekti, kur var iepazīt suitu mantojumu, minēti svarīgākie ikgadējie notikumi, kā arī pievienota mazā suitu vārdnīca. Kaut arī suiti paši par sevi saka, ka tiem ir tieša valoda un asa mēle, Suitu novadā vienmēr ir gaidīts atbildīgs ceļotājs, kam interesē suitu pagātne, tagadne un arī nākotne! uz tikšanos Suitu novadā!

 

Šī publikācija ir finansēta Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

N/A

Путеводитель пешеходный маршрут

В путеводителе ~1200 км тропы Балтийского взморя разделены на 8 отрезков, каждый из которых отмечен в карте своим цветом: Большое море (курземское побережье Балтийского моря), Малое море (курземское побережье Рижского залива), Юрмала и Рига (самый популярный город-курорт Латвии и ее столица), видземское побережье (восточное побережье Рижского залива), Пярну и рыбацкие поселки (побережье Пярнуского залива), Матсалуский национальный парк и острова на западе Эстонии (залив Матсалу, острова Сааремаа, Муху, Хийумаа и Вормси), Хаапсалу и прибрежные шведские поселки (залив Хаапсалу-лахт и полуостров Ноаротси, остров Осмусаар), скалы и водопады на северо-западе Эстонии (берег Финского залива).

~1200 км тропы Балтийского взморя разделены на 60 отдельных этапов пешего пути (12–25 км). Маршрут каждого дня описан во всех подробностях. Кроме того, три разворота путеводителя посвящены островам Эстонии, где путешественник может продолжить поход или отдохнуть, наслаждаясь культурой, историей, кулинарией и предлагаемыми услугами.

N/A

Исторические и современные сады

В карту включны 109 садов, открытых для посетителей, в т.ч. 53 исторических сада, отмеченных, отмеченный символом , где особо подчеркнута ценность этих са- дов, ботанические сады и коллекции растений, где можно ознакомиться с историей и традициями садоводства, а также осмотреть традиционные для Латвии (Латгале, Курземе и Земгале) и Литвы (Аукштайтия, Жемайтия) сорта фруктов, овощей, трав, декоративных деревьев, кустарников и цветов. В специализированных садах имеет- ся возможность ознакомиться с историей сортов, их применением, достижениями местных селекционеров. Исторические сады отражают влияние разных времен и культур. Такие сады часто расположены вблизи поместий, музеев или загородных усадеб, и связаны с их историей.