Skatīt ziņas tikai par Naktsmītnēm Ceļojumiem Profesionālās

Profesionālie jaunumi

Cilvēkiem vienmēr ir paticis ceļot, un daudzi to darīs arī šogad, dodoties tuvākos un tālākos ceļojumos. Kāds solās būt 2021. gads tūrisma un atpūtas jomā, to Latvijas Radio 1 raidījumā Kā labāk dzīvot ieskicē Tūrisma pētniecības centra direktors Ēriks Lingebērziņš, savukārt Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" prezidente Asnate Ziemele un tūrisma un vides eksperts Juris Smaļinskis - par lauku tūrisma nozares perspektīvām Latvijā.Esam saņēmuši daudz jautājumu no asociācijas biedriem un regulāri komunicējam ar atbildīgajām institūcijām par situāciju lauku tūrismā un nākotnes perspektīvu, tāpēc 25. janvārī, plkst. 14:00 tiešsaistes tikšanās platformā ZOOM biedri ir aicināti uz "Lauku ceļotāja" biedru tikšanos, lai izrunātu aktuālos jautājumus.

Sapulcē apspriedīsim šādus jautājumus:

  • Informācijas apmaiņa par situāciju lauku tūrismā - klientu pieprasījums/rezervācijas nākotnē;
  • Ko sagaidām no pavasara/vasaras - Uga Dumpja progrozes tūrisma industrijai - informācija, ko saņēmām no Uga Dumpja Krīzes vadības komitejas tikšanās laikā ar tūrisma nozari;
  • Situācija pabalstu saņemšanā;
  • Dizvestila uzņēmuma ieviešanas priekšlikums lauku turismā, lai atvieglotu birokrātiskas prasības mazajiem uzņēmumiem.
  • Atbildes uz sanemtajiem jautajumiem - esat aicināti sūtīt sev aktuālos jautājumus šīs nedēļas laikā - lauku@celotajs.lv.

Saiti, lai pievienotos sapulcei biedriem esam nosūtīju e-pastā, ja neesat to saņēmusi, tad sazinieties ar mums - lauku@celotajs.lv vai 26433316.


Projekta “Ilgtspējīga tūrisma modelis Centrālāzijā: spēju palielināšana, izpratnes veidošana, tehnoloģiju ieviešana” (MOST) komanda 13. un 14. janvārī tikās otrajā vadības komitejas sēdē. Tā bija plānota Nursultanā, Kazahstānā, taču COVID-19 pandēmijas un ceļošanas ierobežojumu dēļ sanāksme notika tiešsaistē. Pirmajā dienā partneri informēja par paveiktajiem uzdevumiem. Kā plānots, projekta pirmajā gadā notika apmācības par globālās ilgtspējīga tūrisma padomes (GSTC) izveidotajiem kritērijiem, attiecīgajiem standartiem un videi draudzīgiem iepirkumiem, kā arī par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkiem. Lai apspriestu ilgtspējīga tūrisma attīstību, Uzbekistānā, Tadžikistānā un Kazahstānā, kā arī tiešsaistē notika trīs apaļā galda diskusijas starp uzņēmējiem un valsts struktūrvienībām.  “Lauku ceļotājs” piedalījās diskusijā, ko rīkoja Eirāzijas Tūrisma Asociācija Kazahstānā. Mūsu eksperti dalījās savās zināšanās par vides sertifikācijas procedūrām un ilgtspējīga tūrisma pārvaldības jautājumiem, kā arī ar pieredzi saistībā ar vides kvalitātes zīmi ”Zaļais sertifikāts”. Ir izveidota arī projekta mājaslapa un Facebook lapa, lai dalītos ar jaunumiem un sasniegumiem.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Atgādinām, ka tūrisma mītņu darbība kopumā nav ierobežota, tomēr ir jāievēro noteikti drošības pasākumi.

Ir izveidots dokuments - Naktsmītņu darbība Latvijā ārkārtas situācijas laikā pēc 30.12.2020. 

Šis dokuments satur svarīgu informāciju par to, kas ir atļauts izminitāšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas ir jāievēro un jānodrošina uzņemot viesus, atbildības uzņemšanās, kā arī klienta apliecinājums par noteikumu ievērošanu.

Ekonomikas ministrija ir iepazinusies ar sagatavoto materiālu un saskaņo to!

Papildu vēršam uzmanību, ka sagatavotā informācija tiks nosūtīta arī policijas tīklam, lai  iespēju robežās nodrošinātu esošo epidemioloģisko drošības normu vienveidīgu piemērošanas skaidrojumu.

Avoti un papildus informācija:


Kā norādīts Ekonomikas ministrijas mājas lapā, brīvdienu mājsēdes laikā (no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 3. janvārim un no 2021. gada 8. janvāra līdz 2021. gada 9. janvārim) tūristu mītņu darbība kopumā nav ierobežota, taču viesiem ir jāievēro noteiktie ierobežojumi un mājsēdes laikā viesiem jāatrodas tūristu mītnē.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Lai neuzņemtos atbildību par viesu nepatiesas informācijas sniegšanu (saka, ka ir no 1 mājsaimniecības, bet reāli ir no vairākām), tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iesakām sagatavot t.s. apliecinājuma lapu, kuru viesis, ierodoties namā, paraksta, ka ierašanās brīdī viņš ir vesels un ka viesi kopā ar viņu ir vienas mājsaimniecības locekļi.
Mūsu rīcībā ir arī atbilde no SPKC, kā organizēt darbu, ja ir vairākas mājsaimniecības viesu namā.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Turpinās darbs projektā “Sudraba ceļotāji”, kura mērķis ir novērst esošo plaisu mūsdienu tehnoloģiju apguves nodrošināšanā lauku tūrisma nozarē, saskaroties ar jauniem tirgus izaicinājumiem. 18. decembrī projekta partneri tikās tiešsaistē, lai pārrunātu jau paveikto un vienotos par darbiem līdz projekta beigām 2021. gada augustā.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


2020. gada 11. decembrī Latvijas Tūrisma forumā tika apbalvoti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotā konkursa "Jaunais tūrisma produkts 2020" laureāti. Pirmo vietu ieguva Vidzemes plānošanas reģiona pieteiktais tūrisma produkts – garās distances pārgājienu maršruts Mežtaka.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


22. decembrī Nursultanā, Kazahstānā, kā arī tiešsaistē norisinājās apaļā galda diskusija par tēmu "Vides sertifikācijas procedūras un ilgtspējīgas tūrisma pārvaldības jautājumi - izaicinājumi un gaidas valsts līmenī". Tās mērķis bija stiprināt dialogu starp uzņēmējiem un valsts struktūrvienībām par ilgtspējīga tūrisma attīstību Kazahstānā. Piedalīties diskusijā tika aicināti centrālo un reģionālo valsts struktūru, augstākās izglītības iestāžu, asociāciju, viesnīcu un ceļojumu firmu pārstāvji.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...


Saskaņā ar 2020. gada 12. novembra un 9. decembra "Zaļā sertifikāta" novērtējuma komisijas lēmumu, vides kvalitātes zīme "Zaļais sertifikāts" tika piešķirta vai pagarināta 23 lauku tūrisma saimniecībām.

„Zaļais sertifikāts” pārstāv dabas vērtības lauku tūrismā, un atpūta dabā šobrīd ir īpaši aktuāla. Lai arī lauku tūrisma uzņēmēji patreiz ir nogaidīšanas režīmā, darbs turpinās, lai, situācijai uzlabojoties, varētu no jauna sniegt pilnvērtīgu „Zaļo brīvdienu” piedāvājumu.

Tieši „Zaļais sertifikāts” pirms aptuveni divdesmit gadiem lauku tūrisma uzņēmumos ienesa tobrīd jaunas un neparastas, bet nu jau tik pašsaprotamas lietas – atkritumu šķirošanu, ūdens un elektrības taupīšanu, beziepakojuma pārtiku, videi draudzīgus mazgāšanas līdzekļus. Šodien ikviens var atpūsties laukos, saglabājot savus zaļā dzīvesveida ikdienas paradumus. Turpinot attīstību, „Zaļā sertifikāta” saimniecības ievieš jauninājumus un šobrīd aktuālākie ir saules paneļu uzstādīšana, uzlādes iespēju piedāvājums elektro auto, dabas maršruti un savstarpēja sadarbība, lai zaļās brīvdienas viesiem kļūtu interesantākas.

Lasīt pilnu ziņas tekstu ...