Interreg V-A — Estonia–Latvia

VIDEO: Militārā mantojuma tūrisms Latvijā un Igaunijā

02.08.2022

Latvijā un Igaunijā apmeklētājiem pieejamas militārā mantojuma vietas - muzeji, cietokšņi, militārā aprīkojuma vietas, takas, bunkuri, cīņu vietas, militārās pilsētas, infrastruktūras objekti, piemiņas vietas, kas liecina par laiku no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu neatkarības iegūšanas 1918. gadā līdz tās atjaunošanai 1990./1991. gadā.

Tas ietverts četros laika posmos:

  • 1914 - 1920 Pirmais pasaules karš / Neatkarības kari
  • 1939 - 1945 Otrais Pasaules karš
  • 1944 - 1957 Nacionālo partizānu kustība - mežabrāļi
  • 1945 - 1991 Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana

Video parāda abu valstu dažādu vēstures periodu Militarā mantojuma vietas, kas pieejamas tūristiem. Visas vietas, liecības un ceļojumu maršrutus skatiet https://militaryheritagetourism.info.Skatīt citas ziņas ...

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.