Atpūta laukos
Interreg BSR

Aizvadīta diskusija par vietējo pārtikas ražotāju ķēdēm un jaunumiem produkcijas ražošanā un realizācijā

06.10.2018

2018. gada 9. oktobrī no plkst. 10.00 - 14.00, Zemkopības ministrijā nozares profesionāļi iepazīstināja ar jaunākās likumdošanas aktualitātēm un piedāvātajiem risinājumumiem attiecībā uz "Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un citu vielu saraksta" noteikumu projektu, grozījumiem MK Noteikumos Nr. 235 “Prasības olu apritei nelielā apjomā”, kā arī informāciju par augļu, ogu un dārzeņu alternatīvjām konservēšanas metodēm. Klausītājiem bija iespēja arī gūt plašāku skatījumu par Latvijas tradicionālo ārstniecības augu izmantošanu.


Tāpat iepazīstinājām ar projekta “B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās” aktualitātēm. Projekta pamatideja balstās vietējās produkcijas ražotāju apvienojošo organizāciju Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās izceltajā nepieciešamībā pēc izmaksu un cilvēkresursu saudzējoša risinājuma produkcijas izplatīšanai tās piedāvātājiem gala patērētājam. Projekta rezultātā mājražotāju, pārtikas amatnieku, mazo un vidējo uzņēmēju ražotā produkcija būs sastopama arvien biežāk un produkcijas ceļš uz to būs laiku, finanses un cilvēkresursus saudzējošāks. 
Papildu klātesošie tika iepazīstināti ar projekta Kulinārais ceļš "Livonijas garša"aktualitātēm.

Programma:

  • Uzsāktie ES projekti mazo pārtikas ražotāju darbības jomā

 Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku Ceļotājs”

  • Latvijas tradicionālo ārstniecības augu izmantošana

          Dr.pharm. Vija Eniņa

  • Noteikumu projekts "Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un citu vielu saraksts"

Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītājas vietnieks Māris Valdovskis

  • Kafijas pauze
  • Augļu, ogu un dārzeņu alternatīvās konservēšanas metodes

           Dārzkopības institūta vadošā pētniece Dr. sc. ing. Dalija Segliņa

  • Grozījumi MK Noteikumos Nr. 235 “Prasības olu apritei nelielā apjomā”

Grozījumi precizē prasību olu piegādei: uzņēmējs drīkst realizēt vistu olas gan galapatērētājam, gan arī mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš tieši apgādā galapatērētāju.

Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente Irita Lāce

  • Diskusija
Uzsāktie ES projekti mazo pārtikas ražotāju darbības jomā Asnāte Ziemele, LLTA "Lauku Ceļotājs"
Latvijas tradicionālo ārstniecības augu izmantošana Dr.pharm. Vija Eniņa
Noteikumu projekts "Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un citu vielu saraksts" Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītājas vietnieks Māris Valdovskis
Augļu, ogu un dārzeņu alternatīvās konservēšanas metodes Dārzkopības institūta vadošā pētniece Dr. sc. ing. Dalija Segliņa
Grozījumi MK Noteikumos Nr. 235 “Prasības olu apritei nelielā apjomā” Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente Irita Lāce

 


Skatīt citas ziņas ...