Nr 50125
Aktīvā atpūta
Aktīvā atpūta Individuāla Latvija, Vidzeme

Salaca: Mazsalaca - Salacgrīva

Puņmutes - Staicele

Mazākapdzīvots upes posms. Iespēja vērot mazskartu dabu, putnus un dzīvniekus. Dienas galapunkts ir Staiceles – Latvijas Balto stārķu galvaspilsētas apkaime. Staiceles papīrfabrikas apkaimes koka apbūves apskate.