Nr 50125
Aktīvā atpūta
Aktīvā atpūta Individuāla Latvija, Vidzeme

Salaca: Mazsalaca - Salacgrīva

1.diena Mazsalaca - Puņmutes

Skaistākais Salacas posms ar vareniem smilšakmens atsegumiem. Interesantākie apskates objekti ir Valtenberģu muižas pils un parks, Lībiešu pilskalns, Bezdelīgu klintis, Vilkaču priede, Eņģeļu ala, Velna Skābumbaļļa, Velna ala, Neļķu klintis, Skaņaiskalns, Dauģēnu klintis. Šie objekti ietilpst Skaņākalna parka un Salacas dabas parka teritorijā.


2.diena Puņmutes - Staicele

Mazākapdzīvots upes posms. Iespēja vērot mazskartu dabu, putnus un dzīvniekus. Dienas galapunkts ir Staiceles – Latvijas Balto stārķu galvaspilsētas apkaime. Staiceles papīrfabrikas apkaimes koka apbūves apskate.


3.diena Staicele - Mērnieki

Atkal seko mazskarts upes posms ar vietām izteiktiem augstiem krastiem, no kuriem paveras skaistas Salacas ielejas ainavas.


4.diena Mērnieki - Salacgrīva

Ap 17 km garajam upes posms starp Mērniekiem un Vecsalacu raksturīgas nelielas krāces, straujteces un bijušo taču vietas. Iespaidīgākais apskates objekts ir Sarkanās klintis. Pie Salacgrīvas tilta ir maršruta galapunkts. Maršrutu var beigt arī pie Vecsalacas tilta.