Nr 50125
Aktīvā atpūta
Aktīvā atpūta Individuāla Latvija, Vidzeme

Salaca: Mazsalaca - Salacgrīva

Mērnieki - Salacgrīva

Ap 17 km garajam upes posms starp Mērniekiem un Vecsalacu raksturīgas nelielas krāces, straujteces un bijušo taču vietas. Iespaidīgākais apskates objekts ir Sarkanās klintis. Pie Salacgrīvas tilta ir maršruta galapunkts. Maršrutu var beigt arī pie Vecsalacas tilta.