Nr 50125
Aktīvā atpūta
Aktīvā atpūta Individuāla Latvija, Vidzeme

Salaca: Mazsalaca - Salacgrīva

Mazsalaca - Puņmutes

Skaistākais Salacas posms ar vareniem smilšakmens atsegumiem. Interesantākie apskates objekti ir Valtenberģu muižas pils un parks, Lībiešu pilskalns, Bezdelīgu klintis, Vilkaču priede, Eņģeļu ala, Velna Skābumbaļļa, Velna ala, Neļķu klintis, Skaņaiskalns, Dauģēnu klintis. Šie objekti ietilpst Skaņākalna parka un Salacas dabas parka teritorijā.