Atpūta laukos

Kultūrvēsturiskas vietas

Te arodami obkekti, kas pastāstīs, kas interesants noticis dažādos laikos Baltijā - vietas un cilvēku darbu liecības no seno cilšu apmetņu un kauju vietām pilskalnos līdz krustnešu un baronu muižām, lepnu lauku saimniecību mūri Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kolhozi un padomju laika brīnumi.
Šeit skatieties gan iecienītas un bieži apmeklētas tūrisma vietas, gan mazpazīstamas un netradicionālas, kam ir lielāka vai mazāka loma mūsu vēsturē.

Senās vēsturiskās vietas

Militārais mantojums

Vēsturiskie un mūsdienu centri

Pilis un muižas

Baznīcas

Muzeji

 

Datubāze izstrādāta projekta "Heritage Tourism" ietvaros, kas finansēts ar daļēju Centrāl - Baltijas  INTERREG IV A programmas atbalstu 2007-2013.
Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.