Kultūrvēsturiskas vietas

Te atrodami objekti, kas pastāstīs, kas interesants noticis dažādos laikos Baltijā - vietas un cilvēku darbu liecības no seno cilšu apmetņu un kauju vietām pilskalnos līdz krustnešu un baronu muižām, lepnu lauku saimniecību mūri Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kolhozi un padomju laika brīnumi.
Šeit skatieties gan iecienītas un bieži apmeklētas tūrisma vietas, gan mazpazīstamas un netradicionālas, kam ir lielāka vai mazāka loma mūsu vēsturē.