Dabas objekti


Ar ko ievērojama daba Latvijā? 

Ar visskaistāko un iespaidīgāko – Gaujas senleju, visgarāko smilšaino pludmali, kas ar nelieliem pārtraukumiem stiepjas gandrīz visas valsts jūras robežas garumā, vislielākajiem vienlaidus mežu masīviem, iespaidīgākajiem un daudzveidīgākajiem smilšakmens atsegumiem, vienu no Eiropas platākajiem ūdenskritumiem un lielāko avotu un dižkoku bagātību. Lai nosargātu šīs u.c. vērtības, valsts izveidotais īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls aizņem vairāk nekā 10% no valsts platības.
Varat plānot savu ceļojumu, izvēloties dabas vietas Latvijā, kuras gribat redzēt, vai arī varat pārskatīt mūsu piedāvātos ceļojumu maršrutu aprakstus un izvēlēties tos, kuros iekļautas jūs interesējošās vietas.
Lai uzzinātu vairāk par apmeklējamām teritorijām aicinām izmantot vides vai vietējo gidu pakalpojumus.

Esiet saudzīgi pret dabu ceļojuma laikā - ievērojiet Zaļos padomus!

Akmeņi - liela izmēra akmeņi, laukakmeņi, dižakmeņi
Atsegumi - ģeoloģiski vērtīgas un interesantas vietas upju krastos ar smilšakmens un kaļķamens atsegumiem
Avoti - sērūdens un citi avoti
Biotopi - teritorijas, kas nozīmīgas no bioloģiskās daudzveidības vērtības viedokļa un izveidotas specifisku biotopu aizsardzībai
Botāniskie dārzi - dzīvo augu kolekcijas
Dabas takas
- dažāda garuma takas dabas izziņai
Dabas teritorijas - aizsargājamās dabas teritorijas, kā nacionālie parki, dabas parki, liegumi, rezervāti, reģionālie parki, aizsargājamo ainavu apvidi, aizsargājamās jūras teritorijas
Dendrāriji - koku un krūmu stādījumi
Dzīvnieku, putnu un augu vērošanas vieta - dabas teritorijas ar labiekārtotām vietām dabas vērošanai
Ezeri - aizsagājami un īpaši ainaviski ezeri
Jūras krasta posms - ainaviski posmi gar jūras piekrasti.
Kritenes - dažāda veida un formu karsta kritenes
Kāpas - aizsargājamas dabas teritorijas kāpās
Koki - izcili dižkoki, koki - rekordisti, interesanti koki, alejas
Meži - mežu masīvi, kas vērtīgi ar bioloģisko daudzveidību un retām audzēm.
Purvi - dažāda veida purvi, kur apmeklētājiem pieejamas labiekārtotas dabas takas
Pļavas - palieņu pļavas upju un ezeru krastos
Reljefa formas - kalni un pauguri
Salas - upju un ezeru salas, kas pieejamas apmeklētājiem
Skatu torņi - labiekārtoti skatu un putnu vērošanas torņi, dažādu celtņu- bāku, baznīcu un piļu torņi, kas pieejami apmeklētājiem
Skatu vietas  - ainaviski ceļu posmi, skati no pauguriem, pilskalniem, upju ielejām vai jūras krastiem
Upes - upju ielejas un citas ievērības cienīgas vietas
Ūdenskritumi - Latvijas upju ūdenskritumi