Country Holidays

Kā vērot dabu


Zaļie padomi dabas, putnu un dzīvnieku vērotājiem
Putnu vērošanas labās prakses principi
Zvēru vērošanas noteikumi
Drošība skatu tornīZaļie padomi dabas, putnu un dzīvnieku vērotājiem

 • Dabu vēro ne tikai ar acīm, bet izmanto arī dažādas „palīgiekārtas” – tālskati, lupu, mikroskopu - ar tiem var saskatīt pavisam citu, bet blakus eksistējošu pasauli!

 • Pat, ja esi ļoti erudīts, izmanto Latvijas vides gidu sniegtos pakalpojumus – tie dos daudz jaunu zināšanu, turklāt Tev neierastā veidā!

 • Ja Tu vēro putnus vai dzīvniekus, tad dari to no distances, netraucējot tos atpūtas vai ligzdošanas vietās. Izmanto tālskati. Dzīvnieku labklājība ir galvenais!

 • Lai iepazītu kādu dabas objektu, nekāp uz tā, nestaigā pa tā virsmu, nebrien avoksnājā! Mēs taču citu mājās nekāpjam uz antīkām mēbelēm un kultūrvēsturiskiem objektiem!

 • Nekoncentrējies tikai un vienīgi uz retām augu un dzīvnieku sugām un to vērošanu. Dažkārt daudz interesantākas ir tās sugas, kas sastopamas bieži un mūsu tiešā tuvumā.

 • Neapmeklē dzīvnieku, īpaši - retu sugu atradnes, to vairošanās, ligzdošanas vai ziemošanas periodā. Netraucē dzīvniekus to ierastajā vidē, kā tie netraucē mūs mūsu pašu mājās!

 • Neņem līdzi dažādas dabas lietas un veidojumus kā suvenīrus – iežu paraugus, fosīlijas, gliemežvākus. Arī tie, kaut nedzīvi, – ir ļoti būtiska dabas vides un ekosistēmas sastāvdaļa. Agri vai vēlu tāpat tos izmetīsi atkritumu urnā!

 • Nevāc augus un dzīvniekus kolekcijām, herbārijam un citiem mērķim, jo šāda rīcība neattaisno iegūto rezultātu!

 • Neatstāj autogrāfus un „petroglifus” un dabas veidojumiem! Tu taču neatstāj tos uz muižas, pils, baznīcas vai savas mājas sienas!

Putnu vērošanas labās prakses principi

 • Netramdi un lieki netraucē putnus

 • Atceries, ka dabā visas putnu sugas ir vienlīdz nozīmīgas

 • Saudzē putnu dzīvesvietas

 • Cieni citu cilvēku tiesības  un nepārkāp savējās

 • Pieraksti savus novērojumus

 • Centies uzzināt vairāk

Avots: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Zvēru vērošanas noteikumi

Zvēru vērošana iespējama tikai gidu pavadībā, nelielās grupās (1- 5 cilvēki, ieteicamais vecums 15 gadi un vairāk), izmantojot īpašus torņus un pavadot tajos vairākas stundas - šī iemesla dēļ zvēru vērošana paredžeta siltā laikā (temperatūra virs 0 C). Nepieciešami ūdensnecaurlaidīgi, ērti apavi  iešanai, silts un '"kluss" apģērbs (nečaukst, nešvīkst, nav spilgtās krāsās). Turēs laikā parasti noiet ~2km. Ieteicams līdzi ņemt binokli, fotokameru, našķus un bezalkoholisku dzērienu.

Drošība skatu tornī

 • Pirms kāp tornī, novērtē kopējo situāciju, jo tā ir paaugstināta riska vieta. Par personisko drošību tornī tu esi atbildīgs pats, bet par torņu tehnisko stāvokli ir atbildīgs tā īpašnieks vai apsaimniekotājs.

 • Torņu skatus baudi tikai tad, kad nav lietots alkohols, apreibinošas vielas, zāles u.c.

 • Tornī kāp tikai nelielā cilvēki pulkā un ne lielākā skaitā, kas norādīts pie torņa esošajā informācijas plāksnē vai arī cita veida (arī gida sniegtajā) informācijā. Tornim „nepatiks” šūpošana un kāršanās pāri vai atbalstīšanās pret margām.

 • Pasargā fotokameras, tālskatus un citus priekšmetus no nokrišanas, jo kāds var atrasties lejā.

 • Spēcīga vēja vai negaisa laikā, vai nepiemērotos meteoroloģiskos un klimatiskos apstākļos (apledojuši pakāpieni), vai, ja tornis ir bojāts, skatu baudīšana atliec uz citu reizi vai vietu.

 • Neatstāj savus autogrāfus uz skatu torņiem, smilšakmens sienām, kuku mizas utt.. Saglabāsim dabas un kultūras vērtības arī nākamībai.