Country Holidays

Kas jāievēro īpaši aizsargājamās un Natura 2000 dabas teritorijās
 • Saudzēsim dažādus unikālus dabas objektus, jo tas ir viens no iemesliem, kādēļ tos arī apmeklējam paši!

 • Iepazīsties ar konkrētās teritorijas „iekšējās kārtības noteikumiem”. Iegriezies tūrisma informācijas vai nacionālā parka apmeklētāju centrā. Noskaidro neskaidros jautājumus;

 • Piedalies nacionālā parka organizētajos vides izglītības pasākumos. Tie būs gana interesanti un izglītojoši!

 • Ja sēnes nogriezīsim ar nazi, nevis plēsīsim ar roku, bet savvaļas ogu vākšanā neizmantosim mehāniskas ierīces, mežs arī citus gadus sniegs savas bagātības!

 • Ugunskurus kurināsim tikai šim mērķim paredzētās vietā un ievērosim ugunsdrošību, jo ugunsgrēkā radītie zaudējumi dabai nav skaitļos aprēķināmi!

 • Ierobežosim videi un cilvēka veselībai kaitīgu un bīstamu vielu lietošanu. Pateicoties tam, neaizaugs upes un ezeri un necietīs to krastos mītošie augi, dzīvnieki un mūsu pašu sugas brāļi!

 • Taupīsim dabas resursus pat tad, ja tie ir lēti un viegli pieejami, jo dabā paliek aizvien mazāk atjaunojamo resursu!

 • Atbalsti vietējos uzņēmējus un vietējo sabiedrību
 • Maksimāli izmanto vietējo cilvēku sniegtos pakalpojumus – iepērcies vietējā veikalā, maltīti ieturi kādā lauku krodziņā, paliec ceļošanai izvēlētajā teritorijā ilgāk nekā vienu dienu.

 • Iegādājies lauku labumus no vietējiem zemniekiem!

 • Izmanto vietējo uzņēmēju piedāvātās laivas, divriteņus, slēpes, zirgus. Tādā veidā Tu atbalstīti vietējo uzņēmējdarbību, bet pats iegūsi daudz jaunu emociju un prasmju.

 • Nonākot lauku tūrisma mītnē vai viesnīcā, taupi ūdeni, elektrību, malku un citus resursus. Tu jau pats ļoti labi zini, ka tiem ir „Eiropas cenas”.

 • Cieni vietējos iedzīvotājus, respektē to dzīvesveidu, izrādi neviltotu interesi par konkrētas teritorijas vēsturi, kultūras mantojumu un cilvēku dzīvesveidu.