Zaļie padomi

Šeit Jūs atradīsiet praktiskus un videi draudzīgus padomus ceļotājam - kā veikt pārgājienu, laivu vai velo braucienu, kā vērot dabu, kā zaļāk ceļot ar auto. Katram ceļojuma veidam atradīsiet noderīgus ieteikumus – ko ņemt līdzi, ko ievērot drošībai, kā izvēlēties un veikt maršrutu, kur prasīt padomu ceļojuma laikā.
Arī padomi, kas jāievēro, uzturoties Īpaši aizsargājamās un/vai Natura2000 teritorijās un kā, taupot resursus, saimniekot zaļi tūrisma mītnēs.
Daži padomi, smaidot, ir ilustrēti ar Romāna Vitkovska karikatūrām. Lūdzam šos zīmējumus nepārpublicēt.
Ja vēlaties savās publikācijās izmantot šos Zaļos padomus, lūdzam atsaukties uz „Lauku ceļotāju” un ievietot saiti uz www.celotajs.lv.


Kā ceļot zaļāk- ilustrēti padomi

Kas jāievēro ĪADT un Natura 2000 teritorijās


Kā ceļot ar laivu Kā ceļot ar velosipēdu
Kā vērot dabu Kā ceļot ar kājām
Kā ceļot ar auto Kā saimniekot zaļi

Šī sadaļa izveidota ar EEZ un Norvēģijas finansu instrumenta granta palīdzību no Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas projektā "Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās- populāros un potenciālos tūrisma galamērķos".