Atpūta laukos

Kvalitātes kategorijas

Latvijas lauku tūrisma kvalitātes sistēma lauku, ciema, viesu un brīvdienu mājām sastāv no minimālajām prasībām un 4 kvalitātes kategorijām, kur 1. kategorija ir zemākā, bet 4. kategorija – augstākā. Katru kvalitātes kategoriju apzīmē ar attiecīgu simbolu skaitu (1-4 tauriņi).

   

Kvalitātes kategoriju kritēriji ir iedalīti 5 galvenajās grupās:
1. Telpas, iekārtas un aprīkojums - vispārējās prasības, kas attiecas uz ēkas lietošanu. Te apskatītas vispārējās tehniskās prasības mītnei un katras viesiem domātās telpas/istabu tehniskais stāvoklis, iekārtojums un mēbeles.
2. Apkārtne - naktsmītnes tuvākā un tālākā apkārtnē – dabasskati, dabas bagātības, laucinieku dzīves atspoguļojums ciematā u.tml. Šis ir ļoti svarīgs aspekts brīvdienu vietas izvēlē – tas, ko tūristi sagaida no atpūtas laukos. Novērtētas arī dārza mēbeles, ēkas pašas no ārpuses, ceļa norādes un stāvvieta, iespējamie ārējie trokšņi un vieta kā tāda.
3. Papildu piedāvājums un pakalpojumi - papildus pakalpojums, atpūtas iespējas, kas viesiem pieejamas to uzturēšanās laikā. Varianti – restorāns, kafejnīca, veikals, pastaigu takas, zirgu izjādes, velonoma, kultūras pasākumi, pirts un baseini u.tml. Šie pakalpojumi ietekmē tūristu izvēli atpūtai laukos, īpaši, ja viesi dodas uz konkrēto mītni un paliek tur ilgāku laiku.
4. Klientu apkalpošana, saskarsme - naktsmītnes saimnieki - attieksme, kontaktējoties ar viesiem. Iespaids, kādu rada saimnieki. Papildus punktus dod saņemtie kvalitātes sertifikāti, kā arī saimnieka svešvalodu zināšanas.
5. Drošība - nosacījumi un apstākļi viesu un viņu īpašumā esošo mantu drošības nodrošināšanai. Droša rezervēšana un informācijas pieejamība par drošu uzturēšanos naktsmītnē, iepriekšējas informācijas kvalitāte par naktsmītni, piederība profesionālajām organizācijām, saimnieka apmeklētie apmācības semināri un konferences.
6. Ilgtspējība - dabas un vides resursu saudzēšana, lauku tūrisma individualitātes saglabāšana, sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem.

Lai iegūtu kādu no kvalitātes kategorijām, ir jāizpilda vismaz 80% no visām konkrētās kategorijas prasībām. Pie tam nedrīkst būt pārkāpts neviens "aizliegums", kas neatļauj sasniegt konkrēto kvalitātes kategoriju. Kategoriju noteikumos ievērojamā prasība apzīmēta ar melnu krustiņu X, bet aizliegums ar burtiem N/P, bet elektroniskajā sistēmā – ar sarkanu krustiņu.
2006. gadā kvalitātes sistēmā tiek ieviesta jauna kvalitātes kritēriju grupa - ILGTSPĒJĪBA lauku, ciema, viesu un brīvdienu mājām. Šie kritēriji domāti, lai pievērstu saimnieku uzmanību dabas un vides resursu saudzēšanai un lauku tūrisma individualitātes saglabāšanai, neļaujot tam kļūt par masu produktu.

„Lauku ceļotājs” ir izdalījis arī 11 galvenos kvalitātes kritērijus lauku tūrisma mītnēm jeb tā saucamās „bīstamās zonas”. Bīstamās tādēļ, ka nepilnības šajās jomās visbiežāk neļauj naktsmītnei iziet kvalitātes kontroli vai saņemt augstāku kvalitātes kategoriju.