Interreg V-A — Estonia–Latvia

Apsveicam 18 lauku tūrisma uzņēmējus ar kultūras zīmes "Latviskais mantojums" iegūšanu!

11/07/2018

2018. gada 29. novembrī Latvijas Valsts meži telpās tiks pasniegtas 18 kultūras zīmes „Latviskais mantojums” kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma kopšanā un daudzināšanā.  

Kultūras zīme "Latviskais mantojums" tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota un tiek pasniegta kopš 2013. gada pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.


29. novembrī zīme tiks pasniegta 18 saimniecībām:

Kultūras zīme "Latviskais mantojums" apmeklētājam norāda, ka šajos objektos var iepazīt latvisko mantojumu. Kopumā zīmi saņēmušas nu jau 106 saimniecības visā Latvijā. Katrai saimniecībai zīme tiek piešķirta par kādu konkrētu prasmi vai latviskā dzīvesveida izpausmi, kas tiek iesaistīta arī tūrismā.

Vairāk par zīmi "Latviskais mantojums".

Kultūras zīmes "Latviskais mantojums" 29. novembrī tiks pasniegtas semināra „No kultūras zīmes “Latviskais mantojums” līdz UNESCO”, ietvaros. 

PASĀKUMA PROGRAMMA >>>

PREZENTĀCIJAS:  

Asnāte Ziemele: "UNESCO-tūrisms"

Mārtiņš Kuplais: "Koka celtniecības attīstība lauku tūrismā"

Astra Spalvēna: "Kulinārā mantojuma izmantošana lauku tūrismā"

 

BILDES NO PASĀKUMA >>>>

 

Seminārs tiek organizēts un līdzfinansēts Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros.

Semināra organizatori: LLTA "Lauku ceļotājs" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ar Latvijas valsts meži atbalstu.

 

Šī ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 


See other news ...

This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.