Nr 39442
Izziņas vieta
Izziņas vieta Latvija, Vidzeme, Dundagas novads, Mazirbe

"Stūrīši-Branki", senlietu kolekcija