Nr 30147
Izziņas vieta
Izziņas vieta Latvija, Zemgale, Jēkabpils novads

Kaldabruņa