No 20908
Plant grower
Plant grower Latvia, Vidzeme, Alūksnes novads

Stadu audzetava "Sprogas"