No 20299
Food producer
Food producer Latvia, Kurzeme, Pāvilostas novads

Bakery and campsite IEVLEJAS

Special offers

Past special offers
Date Special offer
04.06.2022
Atvērtās dienas laukos 2022 - NO GRAUDA LĪDZ GALDAM - MAIZES CEĻŠ
11.-12.06.2021
Atvērtās dienas laukos 2021 - Maizes ceļš no grauda līdz galdam!