No 934
Castle, manor house Self-catering cottage
Castle, manor house Latvia, Latgale, Vārkavas novads

Arendole manor

Contact information

  Pre-order required!
Faimja Turlaja
Mob. 29421413
Arendole
Rožkalnu pag.
Vārkavas nov.
LV-5325, Latvia
Travel directions (by car)

Rīga - Daugavpils šoseja A6, Daugavpils virzienā līdz zīmei - Nīcgale/Višķi, jāgriežas pa kreisi uz P64 ceļa. Jābrauc līdz Dubnai. Dubnā pagrieziens pa kreisi (zīme Kutki 2), pēc 1,9 km, pie zīmes "Dodiet ceļu" straujš pagrieziens pa kreisi uz zemes ceļa, pēc ~ 9,8 km būs Arendole un norāde pa labi uz muižu.  

Closest tourist attractions

Višķu Amatnieku ciems, Nīcgales Lielais akmens.