Country Holidays

Natura 2000 - Nacionālie parki


Nacionālie parki

Nacionālie parki ir plaši apvidi, kam raksturīgi nacionāli nozīmīgi izcili dabas veidojumi, cilvēka darbības neskartas un mazpārveidotas ainavas un kultūrainavas, biotopu daudzveidība, kultūras un vēstures pieminekļu bagātība un kultūrvides īpatnības.

Skatīt visus Baltijas nacionālos parkus
Skatīt Latvijas nacionālos parkus
Skatīt Igaunijas nacionālos parkus
Skatīt Lietuvas nacionālos parkus