Country Holidays

Natura 2000 - Dabas rezervāti


Dabas rezervāti

Dabas rezervāti ir cilvēka darbības neskartas vai mazpārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība, lai aizsargātu un izpētītu retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas

skatīt visus dabas rezervātus