Country Holidays

Projekta Heritage Tourism (CB54) rezultāti


3 rokasgrāmatas lauku tūrisma uzņēmējiem:
 1. Gadskārtu un godu pasākumu organizēšana;
 2. Latviešu virtuve;
 3. Latviska arhitektūra, interjers un ainava.

Latvijas un Igaunijas svētku un svinamo dienu kalendārs. Kalendāra pdf versija šeit.

Tūrisma maršruti individuālajiem ceļotājiem un grupām;
 1. Atpūta un ceļošana pa Baltijas valstīm, aktīvā atpūta, bērnu nometnes, atpūta ziemā RUS;
 2. Agrotūres grupām un brīvā laika maršruti ENG, GER;
 3. Aktīvās tūres pa Baltijas valstīm ENG, GER.

Karte "Latviskais Mantojums – 40 lauku saimniecības", kurā apkopotas 40 lauku saimniecības, kas saņēmušas kultūras zīmi "Latviskais mantojums". E – versija: http://www.celotajs.lv/lv/p/view/LatvianHeritageMap2014

Kultūras mantojuma mārketinga stratēģija lauku tūrismam - šis materiāls domāts tiem, kas vēlas izmantot savu pieredzi un prasmes dažādās, ar tradicionālo latvisko mantojumu saistītās jomās, lai izveidotu komerciālu un kvalitatīvu tūrisma produktu. Tas balstīts uz praktiskas pieredzes un piemēriem. Mārketinga stratēģijas kopsavilkums angļu valodā šeit.

Buklets "Latviskais Mantojums". Šajā izdevumā ietverti 12 pirmie zīmes saņēmēji - lauku tūrisma uzņēmēji. Valodas: latviešu
E - versija šeit.


Mārketinga brošūra Go Local - Iepazīsti vietējo kultūras mantojuma tūrisma produktu katalogs, kurā apvienotas trīs Baltijas valstis - Latvija, Lietuva un Igaunija. Pieejams angļu, vācu un krievu valodās.

Izstrādātas kvalitātes prasības lauku tūrisma mītnēm:

Latviskie suvenīri kā kultūras mantojums - Kritēriji. Mērķis: Veicināt tūrisma mītņu suvenīru veidošanas tradīcijas lauku tūrismā, izstrādājot kritērijus, kas tūrisma uzņēmējiem palīdzēs veidot kvalitatīvus, pieprasītus un latvisko kultūras mantojuma identitāti reprezentējošus suvenīrus. Kritēriji angļu valodā šeit.


Latvijas, Igaunijas kultūras mantojuma karte "Vērts redzēt" ar 150 izcilām vietām, kur ne tikai uztur novadiem raksturīgos objektus un tradīcijas, bet rada iespēju tos izzināt arī ceļotājiem. Karte izdota latviešu, angļu, igauņu, krievu, vācu un somu valodās.


7 etno tūres
, kas iepazīstina ar Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem:
 1. Daugava. Gar Daugavas labo krastu LAT, RUS
 2. Lejaskurzeme. Pa Lejaskurzemi LAT, RUS
 3. Lībiešu krasts. Ciemā pie Ventiņiem. Gar Lībiešu krastu LAT, RUS
 4. Piebalga. No Madonas uz Piebalgas vēsturisko novadu LAT, RUS
 5. Sēlija. Pa Sēlijas vēsturisko novadu LAT, RUS
 6. Suiti. No Kuldīgas uz Suitu novadu LAT, RUS
 7. Zemgale. Zemgales sirdī! LAT, RUS


Kultūras zīme „Latviskais mantojums”- zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot un padarot saprotamu mūsdienu cilvēkam.
Informācija par zīmi "Latviskais mantojums" un piešķiršanas kārtību.
Kultūras zīmes "Latvijas mantojums" kritēriji.
Kultūras zīmes "Latvijas mantojums" pieteikšanās anketa.
Zīmes piešķiršanas ekspertu komisijas sastāvs.


Projekta ietvaros tiek izstrādāti 10 video klipi, kas popularizēs lauku tūrismu vietējiem un ārvalstu ceļotājiem. Klipu ideja ir parādīt, kādas tradīcijas, dzīvestils un vērtības ir redzamas un ceļotājiem pieejamas Latvijas laukos.
 1. "Rudens Latvijas laukos";
 2. "Pirts Latvijas laukos";
 3. "Ziema Latvijas laukos"
 4. "Pavasaris Latvijas laukos"
 5. "Latviskas zīmes Latvijas laukos"
 6. "Ainavas latvijas laukos"
 7. "Rokdarbi Latvijas laukos"
 8. "Ēšana uz dzeršana Latvijas laukos"
 9. "Vasara Latvijas laukos"
 10. Jāņi Latvijas laukos


E- avīzes:
2013. gada rudens
2013. gada vasara
2013. gada pavasaris
2012. gada rudens
2012. gada pavasaris

Autumn, 2013 ENG, GER
Winter, 2013 ENG, RUS, GER
Autumn, 2012 ENG, RUS, GER
Summer, 2012 ENG, RUS, GER

Projekta jaunumi: www.kultura.celotajs.lv
InterregIVA_logo EU logo

ES Interreg IV Central - Baltic programmas projekts “Heritage Tourism” (Nr. CB54)
Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.