Interreg V-A — Estonia–Latvia

Jauns izdevums - Ceļvedis pa Suitu novadu!

22.03.2019

Sadarbībā ar biedrību "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" esam  izdevuši jaunu ceļvedi, kas domāts tūristiem, lai  iepazītu dzīvās un krāšņās Suitu tradīcijas. Ceļvedī ir īsi aprakstīti galvenie ar Suitu novadu saistītie vēsturiskie notikumi, interesanti fakti un 23 tūrisma objekti, kur var iepazīt suitu mantojumu, minēti svarīgākie ikgadējie notikumi, kā arī pievienota mazā suitu vārdnīca.

 

Ceļvedis pieejams latviešu, angļu, krievu un igauņu valodās elektroniskā formātā šeit, kā arī  iespējams saņemt "Lauku ceļotāja" birojā Kalnciema ielā 40, Rīgā

 


Šo izdevumu finansē Igaunijas-Latvijas programma saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Mazās etniskās kultūras teritorijas kā tūrisma galamērķis". Projekts ietver četrus etniskos kultūras reģionus - Setu (Setomaa) un Kihnu Igaunijā, Lībiešu krastu un Suitu apgabalu Latvijā. Visi šie reģioni ir unikāli un unikāli savā etniskā kultūrā un vērtībās, un sauklis "Dzīvās tradīcijas: unikālas vienības" apvieno visus četrus reģionus, uzsverot to, ka katru reģionu katru dienu uztur vietējās unikālās tradīcijas.

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par ceļvedi, lūdzu, sazinieties ar "Lauku ceļotājs": tel. 67617600, e-pasts: lauku@celotajs.lv

Šīs publikācijas ir finansētas Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

Šī ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.