Atpūta laukos
Interreg V-A Latvia – Lithuania

Preses relīzes par "Atvērtajām dienām laukos Latvijā un Lietuvā"

10.05.2017

Lai informētu par 27. - 28.05. pasākumu "Atvērtās dienas laukos Latvija un Lietuva", esam sagatavojuši preses relīzes. 


Preses relīze latviešu valodā.

Preses relīze lietuviešu valodā - pirmā, otrā, trešā


Skatīt citas ziņas ...

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.