Interreg V-A Latvia – Lithuania

Preses relīzes par "Atvērtajām dienām laukos Latvijā un Lietuvā"

10.05.2017

Lai informētu par 27. - 28.05. pasākumu "Atvērtās dienas laukos Latvija un Lietuva", esam sagatavojuši preses relīzes. 


Preses relīze latviešu valodā.

Preses relīze lietuviešu valodā - pirmā, otrā, trešā


Skatīt citas ziņas ...