„Lauku Ceļotājs” Briselē saņem balvu par ES projektu

13.06.2013

„Lauku Ceļotājs” Briselē saņem balvu kā viens no labākajiem Eiropas Savienības LIFE+ programmā veiktajiem projektiem.

5. jūnijā Latvijas lauku tūrisma asociācijas prezidentei Asnātei Ziemelei Briselē svinīgā pasākumā tika pasniegta balva Best Life-Environment Project – par projektu POLPROP, kuru Lauku ceļotājs kopā ar slīterniekiem veica 2009-2012. gadā Slīteres nacionālajā parkā. Projektā tika izveidots tūrisma attīstības modelis, iesaistot vietējos uzņēmējus, iedzīvotājus, pašvaldības un Slīteres nacionālā parka administrāciju, un uz šīs pieredzes izveidojot ieteikumus vides aizsardzības un tūrisma attīstības politikai. 


Projekts parādīja, ka par dabas un vides aizsardzību jārunā vienkāršā, saprotamā valodā, un sargājot dabu, jārūpējas par vietējo iedzīvotāju interesēm. Lauku ceļotājs lepojas ar sasniegumiem, kuri dzīvo arī pēc projekta un ir noderīgi cilvēkiem, piemēram, Slīteres Ceļotāju Dienu, kura aizsākta ar projekta atbalstu, un kuru tagad rīko paši slīternieki. Veiksmīgā pieredze pārņemta arī citur un savu ceļotāju dienu rīko arī Ķemeru nacionālais parks. Slīterē joprojām tiek izmantota projektā izveidotā tūrisma maršrutu veidošanas un marķēšanas prakse, teritorijas plānošanā tiek izmantotas piekrastes arhitektūras vadlīnijas, kuras palīdz saglabāt Slīterei raksturīgo vēsturisko apbūves stilu. Svarīgākais, ka pašā Slīteres nacionālajā parkā starp iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību un Dabas Aizsardzības Pārvaldes Kurzemes administrāciju ir izveidojusies spēcīga un pastāvīga sadarbība, kurā ieguvējas ir visas iesaistītās puses.

Saņemot balvu, Lauku ceļotājs saka no sirds paldies, pirmkārt, visiem slīterniekiem, kuri uzticējās sadarbībai un iesaistījās ar savu iniciatīvu visā projekta gaitā. Īpašs paldies Slīteres lībiešu draugiem  un toreizējām amatpersonām, kas deva nozīmīgu atbalstu kopīgajam darbam: SNP direktorei Dacei Sāmītei, Dundagas TIC vadītājai Ālandai Pūliņai, Dundagas pašvaldības vadītājiem Aldonim Zumbergam un vēlāk – Guntai Abajai, protams, Kolkas „gubernatoram” Jānim  Dambītim. Valsts cilvēkiem: Tūrisma Attīstības valsts aģentūras direktoram Armandam Slokenbergam, bijušajam Vides ministram Raimondam Vējonim  un bijušajam Dabas Aizsardzības Pārvaldes direktoram Jānim Strautniekam kā arī citiem VARAM un DAP lieliskajiem cilvēkiem. Mūsu pārliecība, ka konstruktīvā un draudzīgā sadarbībā bija šī projekta panākuma atslēga!

„Lauku ceļotājam” šī ir jau otrā LIFE programmas Labākā projekta balva. Pirmā saņemta 2004. gadā par projektu, kurā Latvijā tika ieviests Zaļais Sertifikāts – vides kvalitātes zīme lauku tūrisma mītnēm. Arī Zaļais Sertifikāts sadarbībā ar VARAM un LVAF joprojām darbojas, un šobrīd tas piešķirts 75 lauku tūrisma saimniecībām Latvijā.


Skatīt citas ziņas ...