„Zaļais sertifikāts” no jauna piešķirts vai pagarināts 29 saimniecībām

28.02.2013

Nacionālā eko zīmes „Zaļais sertifikāts”  ZS komisija divās sēdēs (17.02.2012. un 22.01.2013.) piešķīra vai pagarināja „Zaļo sertifikātu” lauku tūrisma mītnēm, kuras vēlas izmantot šo vides kvalitātes zīmi mārketingā kā apliecinājumu par videi un cilvēkam draudzīgu saimniekošanu.

Sertifikātu saņēmušās saimniecības mārketingā izmanto zīmolu „Zaļās Brīvdienas”. Aktīvākās saimniecības un „Zaļais Sertifikāts” tiks popularizētas TAVA mārketinga akcijas „Atklāj Latviju no jauna” ietvaros.

Ar komisijas lēmumu „Zaļais Sertifikāts” piešķirts vai pagarināts šādām saimniecībām:
Lauku mājām: Lauciņi, Dieniņas, Dzirnupes, Indāni
Brīvdienu mājām: Bieriņi, Gāznieki, Ūši, Kosīši, Piekūni, Skujnieki, Bincāni, Meža skuķi, Zirgu sēta Klajumi, Ezera sonāte, Šķiperi, Sīpoli
Viesu mājām: Mauriņi, Andrēni, Pūpoli, Saule, Purmaļi, Meža salas, Kosīši, Nītaures dzirnavas, Kučuru dzirnavas, Garīkas
Ciema mājai: Ceļmalas
Viesnīcai: Vestiena
Muižai: Mārcienas muiža


„Zaļā Sertifikāta” komisija ir tūrisma un vides nozares profesionāļu komanda, kura kopš 2012. gada 4. oktobra darbojas šādā sastāvā: 

Ilona Mendziņa – VARAM, Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece

Asnāte Ziemele – Latvija Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” prezidente

Juris Smaļinskis - Vidzemes augstskolas Tūrisma organizācija un vadības nodaļa

Agnese Balandiņa –Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija

Inese Ivulāne – Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu daļa

Sandra Urtāne – Vides eksperts

Armands Slokenbergs – Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors

Santa Graikste  – Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija

Undīne Bude - Latvijas Zaļā Punkta padomes priekšsēdētāja

Ērika Lagzdiņa – Reģionālā vides centra Centrālai un Austrumeiropai (REC) pārstāvniecības Latvijā direktore;

Ilona Grīnliņa - Orniņa – LLTA „Lauku ceļotājs”, komisijas atbildīgā sekretāre

 

Komisijas dalībnieki, izskatot apsekojuma ziņojumus, deva praktiskus ieteikumus katrai saimniecībai, lai pilnveidotu tās piedāvājumu atbilstoši „Zaļā sertifikāta” prasībām un filozofijai. Biežākie ieteikumi saimniecībām:

 • izvietot zaļos padomus pieejamus tūristiem – karikatūras, uzlīmes (saimnieki var saņemt no „Lauku ceļotāja” http://www.celotajs.lv/cont/wrth/greenadvice/greenadvice_travelling_lv.html);
 • ieviest tvertnes dalītiem atkritumiem, kas viesus rosinātu šķirot atkritumus;
 • izveidot piedāvājumu – vidi izzinošas aktivitātes tūristiem, piemēram, iespēju piedalīties saimniecības darbos vai izveidot maršrutus pastaigām vai velobraucieniem apkārtnē;
 • samazināt ūdens patēriņu tualetē;
 • iekārtot drošu un videi draudzīgu atpūtas vietu bērniem;
 • lielāku pasākumu laikā izvairīties no plastmasas trauku lietošanas un izvēlēties papīra izstrādājuma traukus, telpu atsvaidzināšanai izmantot videi draudzīgus (dabīgus) gaisa atsvaidzinātājus;
 • apsvērt iespēju iegādāties enerģiju taupošu sadzīves tehniku;
 • ievietot mājas lapā informāciju par nacionālo parku un sadarboties, ja māja atrodas nacionālā parka teritorijā;
 • ja piedāvā pastaigas pa saimnieku mežu, viesus nodrošināt ar augu, sēņu un dzīvnieku noteicējiem;
 • iekļaut ēdienkartē tradicionālos, novadam raksturīgos ēdienus;;
 • uzlabot apgaismošanas sistēmu, izmantojot energoefektīvās spuldzes un pagalmā automatizēt teritorijas apgaismojumu (gaismas sensorus).

"Zaļā sertifikāta" darbību jau kopš 1999.gada atbalsta Vides ministrija.  Šogad  „Zaļais sertifikāts” atzīts kā viens no labākajiem un ilglaicīgākajiem Eiropas Komisijas  Life programmas projektiem.

Visi saimnieki sertifikātu kopā ar izrakstu no protokola ar praktiskiem ieteikumiem uzlabot zaļo saimniekošanu saņems pa pastu un elektroniski. Arī šogad sertifikātus paraksta  VARAM ministrs E. Sprūdžs un „Lauku ceļotājs” prezidente A.Ziemele. 

Kopumā Latvijā šobrīd ir piešķirti 73 "Zaļie sertifikāti" lauku tūrisma mītnēm.

Aicinām zaļi domājošos saimniekus pieteikties kvalitate@celotajs.lv arī šogad, lai pretendētu uz "Zaļo sertifikātu". "Zaļā sertifikāta" apsekojumi, konsultācijas un piešķiršana ir saimniekiem bez maksas un to finansē LVAF.

17.12.2012. sēdes fotogalerija šeit.

 

 

 


Skatīt citas ziņas ...