Nr 36042
Baznīca
Baznīca Latvija, Latgale, Madonas novads

Sarkaņu katoļu baznīca