Nr 50128
Aktīvā atpūta
Aktīvā atpūta Individuāla Latvija, Latgale

Latgales ezeri

2 dienas

Maršruts piemērots laivotājiem, kam nepatīk vienveidība. Latgales ezeri joprojām ir ūdenstūristu mazapgūta teritorija, taču ļoti pievilcīga gan ainavu, gan kultūrvides ziņā.

Maršruta informācija no Latvijas Lauku foruma

Laivošana Sezona5-9