Nr 50200
Ceļojums ar auto Autobusu braucieni Ceļojums ar sabiedrisko transportu
Ceļojums ar auto Ceļo pats Latvija

Daugavas ceļš

1.diena Rīga - Salaspils

Apskates objekti

 • Daugavgrīvas cietoksnis - 17. gs. četrdesmitajos gados zviedru armija to uzbūvēja kā modernu cietoksni. Te bija izvietoti 120 lielgabali un mortīras, zaldātu kazarmas, virsnieku dzīvokļi, garnizona baznīca, pārtikas un munīcijas noliktavas.
 • Katlakalna luterāņu baznīca -  kupolveidīgās celtnes projekta autors bija Rīgas pilsētas galvenais būvmeistars. Apaļā kupola forma nodrošina labu akustiku.
 • Daugavas muzejs - atrodas Doles muižas dzīvojamā ēkā. Muzeja krājums ataino Daugavu kā nozīmīgu vēsturisku ūdensceļu un tajā apskatāmi baltu cilšu un lībiešu apģērbi, sadzīves priekšmeti u.c.
 • Salaspils memoriālais ansamblis - 2. pasaules kara laikā šeit atradās vācu nacistu izveidotā koncentrācijas nometne. Atrodamas ziņas, ka tajā iznīcināja > 50 000 okupēto Eiropas valstu iedzīvotāju.
Naktsmītnes Krodziņi
 
Attālumi ar automašīnu 35 km

Nepieciešams iepriekš pārbaudīt Daugavgrīvas cietokšņa darba laikus.


2.diena Daugmale - Ikšķile

Apskates objekti

 • Piemiņas zīme Daugavas lībiešiem un viņu vadonim Ako - veltīts Daugavas lībiešiem un viņu Mārtiņsalas vadonim – lībietim Ako, kas 1206. gadā vadīja cīņu pret krustnešiem. 
 • Daugmales pilskalns -  sena un nozīmīga tirdzniecības un amatniecības centra vieta Rīgas HES ūdenskrātuves kreisajā krastā, kas virs Daugavas paceļas ap 15 m augstumā.
 • Ikšļiles baznīcas drupas - kopš 20. gs. 70. gadiem tā atrodas uz nelielās (0,1 km gara) Svētā Meinarda salas Rīgas HES ūdenskrātuvē.
 • Nāves sala - pēc Rīgas HES ūdenskrātuves izveides – sala, pirms tam – Daugavas kreisā krasta pussala. 1. pasaules kara laikā Nāves salā norisinājās ilgstošas latviešu strēlnieku kaujas pret vācu armijas pārspēku. 
Naktsmītnes Krodziņi
 
Attālumi ar automašīnu 30 km

Lai nokļūtu Nāves salā, Ikšķilē ir jāiznomā laiva (tel. +371 27874901). Nāves salas apskate un braukšana ar laivu aizņems vismaz dažas stundas.


3.diena Ogre - Ķegums - Lielvārde - Jaunjelgava

Apskates objekti

 • Ogre - arheoloģisko izrakumu materiāli liecina, ka Ogres krastus ir apdzīvojuši lībieši. Ogre kā lielāka apdzīvota vieta un nozīmīgs kūrorts izveidojās pēc Rīgas-Daugavpils dzelzceļa izbūves 1861. g. 
 • Ķeguma HES un Enērģētikas muzejs - pirmā lielākā Latvijas hidroelektrostacija, kuras būvniecību  uzsāka 1936. g.
 • Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs - muzejs ēkā ir izvietots kopš 1970. g., un tā krājumā ir materiāli par latviešu tautas eposu “Lāčplēsis” un tā autoru - Andreju Pumpuru (1841. – 1902.), kā arī par Lielvārdes novada vēsturi un etnogrāfiju.
 • Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskais centrs -  17. - 19. gs. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. 
Naktsmītnes Krodziņi
 
 
 
 
 
Attālumi ar automašīnu 25 km

Ķeguma HES un Enerģētikas muzeja apskate ir iepriekš jāpiesaka (jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem). Jaunjelgavas skaisto ainavu var redzēt no Skrīveru puses (Daugavas labais krasts), taču Jaunjelgavas centru var apskatīties arī nākamajā ceturtajā dienā, šķērsojot Daugavu pie Aizkraukles.


4.diena Skrīveri - Aizkraukle

Apskates objekti

Naktsmītnes Krodziņi
 
 
 
 
 
 
 
Attālumi ar automašīnu 20 km

Šajā dienā var izstaigāt kādu no Skrīveru apkaimes pārgājienu takām.


5.diena Koknese - Krustpils

Apskates objekti

 • Kokneses pilsdrupas - atrodas uzpludinātās Daugavas un Pērses satekas vietā. To cēla Rīgas bīskapijas vajadzībām 1209. g. bijušās senlatviešu koka pils vietā.
 • Radošā māja “Baltaine” - radošajā mājā biedrība „Baltaine” organizē seminārus, kursus un nodarbības par latviešu gadskārtu svētkiem, ģimenes godiem, rīko kulinārā mantojuma meistarklases, kā arī mūzikas instrumentu spēli un rāda dažādus rokdarbus.
 • Likteņdārzs - fundamentālā brīvdabas objekta izveides mērķis ir to Latvijas iedzīvotāju piemiņa, kas ir cietuši no totalitāriem režīmiem.
 • Piemiņas vieta Staburagam - 2003. gadā uzstādītā, tēlnieces Solveigas Vasiļevas darinātā piemiņas zīme atrodas vietā, kur pēc Pļaviņu HES ūdenskrātuves izveides tika appludināts viens no interesantākajiem Latvijas ģeoloģiskajiem dabas pieminekļiem.
 • Vikingu kuģis - Daugava jau izsenis ir bijusi nozīmīgs pārvietošanās koridors ne tikai daudzām augu un dzīvnieku sugām, kas pa to „ienāca” tagadējā Latvijas teritorijā, bet arī cilvēkiem un ciltīm, kas dzīvoja Daugavas un Baltijas jūras krastos.
 • Piemiņas vieta Daugavas plostniekiem - apkaimē ir izvietoti informatīvi stendi ar fotogrāfijām, kas stāsta par Daugavas plostnieku ikdienas smago darbu, pārvarot upes krāčainos posmus.
 • Krustpils pils - Krustpils pils pirmsākumi ir meklējami 1237. g. Šajā laikā Rīgas bīskaps Nikolajs de Magdeburgs uzcēla Kreicburgas pili, kas bija pirmā krustnešu nocietinātā pils Latgalē.

Naktsmītne

Krodziņi
 
Attālumi ar automašīnu 70 km

Šajā dienā var paspēt iepazīt 4 - 5 no minētajiem objektiem. Radošās mājas izglītojošās programmas jāpiesaka iepriekš. Tās aizņems 1 - 2 h. Izbrauciens ar Vikingu kuģi jārezervē savlaicīgi. Piemiņas vietu Staburagam, kas atrodas pretējā Daugavas krastā, var apskatīt atpakaļceļā, braucot pa Daugavas kreiso krastu.


6.diena Jēkabpils - Līvāni - Jersika

Apskates objekti

 • Jēkabpils/Krustpils - Krustpils vēstures avotos pirmoreiz minēta 1237. gadā saistībā ar Kreicburgas (Kreutzburg) pils celtniecību Daugavas labajā krastā. Savukārt Jēkabpils izveidojās 17. gs. vidū kā Krievijas vajāto vecticībnieku apmetne - sloboda.
 • Latgales Amatniecības un mākslas centrs Līvānos - ir muzejs un iespēja vērot amatniekus darbībā un līdzdarboties.
 • Jersikas pilskalns - Latvijas vēsturei nozīmīga vieta, jo 12. - 13. gs. šeit atradās senās latgaļu zemes - Jersikas administratīvais un garīgais centrs.
Naktsmītnes Krodziņi
 
 
Attālumi ar automašīnu 40 km

Dienas lielāko daļu aizņems Jēkabpils un Krustpils apskate. 
Jersikas pilskalna apmeklējums jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.


7.diena Daugavpils - Slutišķi

Apskates objekti

 • Daugavpils cietoksnis - Ziemeļeiropā vienīgais gandrīz bez izmaiņām saglabājies 19. gs. pirmās puses cietoksnis.
 • Daugavpils Skrošu rūpnīca - unikāls industriālā mantojuma objekts – vienīgā atvērtā munīciju ražojošā rūpnīca Baltijas valstīs, kuras teritorijā atrodas Eiropas vecākais skrošu liešanas tornis.
 • Baznīcu kalns - augstākā vieta Daugavpils dienviddaļā – 18. Novembra ielas apkaimē, kur salīdzinoši nelielā teritorijā, ~ 0,3 km rādiusā atrodas četru konfesiju dievnami.
 • Naujenes pilskalns - Dinaburgas pilsdrupas. Naujenes pilskalns veidots līdz 25 m augstā un stāvā Daugavas ielejas krastā, ko ietver divas sānu gravas.
 • Slutišķu sādža - ciems, kam ir sādžas plānojums un Latgales novadam raksturīgās ēkas ar apdarinātiem logiem un ažūrām fasādēm.
Naktsmītnes Krodziņi
 
Attālumi ar automašīnu 30 km

Jārēķinās, ka Daugavpils cietokšņa apskate var ilgt vismaz dažas stundas. Skrošu fabrika apskatāma tikai gida pavadībā, ekskursija ilgst 1 - 1,5 h. 


8.diena Slutišķi - Piedruja

Apskates objekti

 • Podnieks Valdis Pauliņš - atraktīvais podnieks aicina ciemos, piedāvā ekskursiju, darba demonstrāciju, apmeklētāju līdzdalību keramikas izstrādājumu tapšanas procesā.
 • Grāfu Plāteru pils - līdz mūsdienām saglabājušās vairākas muižas ēkas, kas celtas grāfu Plāteru laikā.
 • Zirgu sēta “Klajumi” - zirgu sētā mīt gan draudzīgi Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas šķirņu zirgi (kopā 12), gan 3 omulīgi dažādu šķirņu suņi, truši, vistas, govis un kaķi.
 • Piedruja - lielākā apdzīvotā vieta Latvijas dienvidaustrumos, ko no dienvidiem apskalo Daugavas ūdeņi, kas vienlaikus ir Latvijas – Baltkrievijas robeža.
Naktsmītnes Krodziņi
Attālumi ar automašīnu 45 km

Podnieka V. Pauliņa cepļa apmeklējums jāpiesaka iepriekš. Zirgu sētā "Klajumi" var doties gan izjādēs ar zirgiem, gan apmeklēt Odu taku, gan arī nakšņot. Atrodoties pierobežas režīma zonā, ir jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem (ID kartei, pasei).