Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia

“No kultūras zīmes “Latviskais mantojums” līdz UNESCO” Informatīvais seminārs un Kultūras zīmes pasniegšana

29.11.2018, Rīga, Latvijas Valsts mežu administrācijas ēka

Interreg V-A — Estonia–Latvia
Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.