Atpūta laukos
Interreg V-A Latvia – Lithuania

Interreg V-A Latvia – Lithuania

 

 

 

 

1. , 10. un 14. novembrī lauku tūrisma uzņēmējus aicinājām piedalīties projekta "Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā" informatīvajos semināros par vēsturiskā mantojuma iesaisti lauku tūrisma piedāvājumā. Semināros Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" valdes priekšsēdētāja  Asnāte Ziemele izklāstīja projekta ideju un to, ka ikvienā lauku sētā var atrast lietas vai stāstus, kas būtu saistoši tūristiem. Kandavas muzeja vēsturnieks Agris Dzenis raksturoja kāds ir lauksaimniecību tradīciju mantojums, kā gadu gaitā mainījusies apbūve un darbarīki laukos.

Savukārt  "Lauku ceļotāja" pārstāvis Juris Smaļinskis dalījās ar labās prakses piemēriem Latvijā, kur saimnieki izstādījuši lielu darbarīku kolekciju, kā parāda dravniecības procesu vai ļauj izmēgināt kaņepju apstrādes procesu.

 

PREZENTĀCIJAS (PDF)
Lauksaimniecības mantojums Latvijā Agris Dzenis, Kandavas novada muzejs

LAUKSAIMNIECĪBAS TRADĪCIJU MANTOJUMS LATVIJĀ – uzņēmēju piemēri

Juris Smaļinskis, LLTA "Lauku ceļotājs"

Lauku tūrisms 2017 - uzņēmējdarbības aptaujas rezultāti Asnāte Ziemele, LLTA "Lauku ceļotājs"

 

1. novembris (viesu mājā "Garīkas"): FOTO GALERIJA (foto: Juris Smaļinskis)
10. novembris (Lūznavas muižā): FOTO GALERIJA (foto: Juris Smaļinskis)
14. novembris (atpūtas kompleksā "Miķelis"): FOTO GALERIJA (foto: Juris Smaļinskis)

 

Par pamatu šim lauku tūrisma piedāvājumam būs lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē.

Produkta koncepcija: apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības, interaktīvi muzeji un kolekcijas, kurās tūristi saistošā veidā var iepazīt un pieredzēt lauksaimniecības, zvejniecības un amatniecības kultūras mantojumu caur pakalpojumiem: saimniecības apskati, ekskursijām saimniecību muzejos un ražotnēs, rādot lauksaimnieciskos procesus no pirmsākumiem līdz mūsdienīgai ražošanai, demonstrējumiem un meistarklasēm, iepazīstinot ar senā mantojuma pielietojumu mūsdienās (zivju kūpināšana, maizes, cepšana, podniecība, utt.), interaktīvām programmas, degustācijām, saimniecību veikaliņiem, kur iegādāties produkciju un suvenīrus. Šīs saimniecības tiks saistītas agrotūrisma maršrutos, mārketinga kampaņās, veicinot ceļošanu un ilgāku uzturēšanos Latvijas un Lietuvas laukos.

Agrotūrisma kritērijus skatiet šeit.

Pieteikumus gaidīsim uz e-pastu lindad@celotajs.lv.

 

Projekts “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65) tiek realizēts Eiropas Savienības Interreg V-A Latvija – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros no Eiropas reģionālā attīstības fonda.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg V-A Latvia – Lithuania
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.