Dabas objekti Baltijā

Baltijas valstis ir vieta Baltijas jūras austrumu krastā, kuru vēl pilnībā nav pārņēmusi „modernā civilizācija”. Kur vēl Eiropā ir iespējams noiet desmitiem kilometru gar smilšainu jūras krastu un nesatikt nevienu cilvēku? Vai braukt stundām ilgi pa klusiem un vientuļiem meža ceļiem, nesastopot nevienu auto? Doties braucienā ar laivu pa neiztaisnotām upēm, kuras „nevago” baržas un kuģi? Redzēt desmitiem un simtiem augu un dzīvnieku sugas un to dzīves vietas, kas Eiropā sen jau ir izzudušas vai reti sastopamas, taču šeit vēl joprojām sastopamas bieži un lielā skaitā?

Dabas objektus ir iespējams aplūkot arī Lauku Ceļotāja kartē, ar iespēju izvēlēties dabas objekta veidu.

Vairāk informācijas par Igaunijas dabas objektiem var iegūt šeit

Vairāk informācijas par Lietuvas dabas objektiem var iegūt šeit

Ar ko ievērojama daba Latvijā? 

Ar visskaistāko un iespaidīgāko – Gaujas senleju, visgarāko smilšaino pludmali, kas ar nelieliem pārtraukumiem stiepjas gandrīz visas valsts jūras robežas garumā, vislielākajiem vienlaidus mežu masīviem, iespaidīgākajiem un daudzveidīgākajiem smilšakmens atsegumiem, vienu no Eiropas platākajiem ūdenskritumiem un lielāko avotu un dižkoku bagātību. Lai nosargātu šīs u.c. vērtības, valsts izveidotais īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls aizņem vairāk nekā 10% no valsts platības.
Varat plānot savu ceļojumu, izvēloties dabas vietas Latvijā, kuras gribat redzēt, vai arī varat pārskatīt mūsu piedāvātos ceļojumu maršrutu aprakstus un izvēlēties tos, kuros iekļautas jūs interesējošās vietas.

Lai uzzinātu vairāk par apmeklējamām teritorijām aicinām izmantot vides vai vietējo gidu pakalpojumus.

Esiet saudzīgi pret dabu ceļojuma laikā - ievērojiet Zaļos padomus!