Atpūta laukos

Publikācijas

"Lauku ceļotāja" izdevumi

Lauku ceļotājs regulāri izdod naktsmītņu katalogu „Atpūta laukos”, kartes un ceļvežus ceļošanai ar auto, velo, laivu, kājām. Visos mūsu izdevumos ir praktiska informācija, kas noder gan ceļojuma plānošanai, gan tā laikā. Šajā lapā zemāk skatieties sīkāk par to, kas atrodams katrā no mūsu izdevumiem.

Šos izdevumus varat saņemt Asociācijas birojā Rīgā, Kalnciema ielā 40., 3. stāvā. Varam Jums tos nosūtīt arī pa pastu, ja papildus apmaksāsiet pasta izdevumus (~3 EUR par 1 publikācijas sūtīšanu Latvijas teritorijā). Lai izdarītu pasūtījumu, lūdzu, atrakstiet mums uz e-pastu lauku@celotajs.lv. Apmaksu iespējams veikt ar bankas pārskaitījumu.

Ja vēlaties saņemt savā e-pastā Lauku ceļotāja ziņas par iznākušajām kartēm un ceļvežiem, kā arī citus jaunumus – sūtiet savu e-pasta adresi uz lauku@celotajs.lv vai sazinieties ar mums 67617600. Lai jaunumus skatītu mūsu mājas lapā sekojiet šai saitei.

Publikācija Apraksts
N/A

Vēsturiskais mantojums agrotūrismā - Produkta mārketings

„Rokasgrāmata uzņēmējam. VĒSTURISKAIS MANTOJUMS AGROTŪRISMĀ. Produkta mārketings” sniedz praktiskus mūsdienīga mārketinga padomus uzņēmējiem kā ieviest tirgū un popularizēt vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu. Šeit apskatītas mērķgrupas – kam un kāpēc interesē vēsturiskā mantojuma agrotūrisms; mārketinga un popularizēšanas pasākumi – izstādes, sadarbība ar organizācijām un medijiem, tūrisma aģentūrām, pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, arī iespiedmateriāli. Rokasgrāmatā nodaļa veltīta e-mārketingam – saturam, reklāmai interneta vidē, e-pasta mārketingam, sociālajiem tīkliem, virtuālā reputācijai un mārketinga kampaņu atdevei.

 

Rokasgrāmatas izdotas projekta “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild  LLTA "Lauku ceļotājs" , un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par  Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

N/A

Vēsturiskais mantojums agrotūrismā - Produkta kritēriji

 „Rokasgrāmata uzņēmējam. VĒSTURISKAIS MANTOJUMS AGROTŪRISMĀ. Produkta kritēriji” ietver agro mantojuma tūrisma produkta vispārējos un specializētos kritērijus un to skaidrojumu ar piemēriem. Saturā atsevišķa sadaļa veltīta piemēriem, uz kā balstoties var veidot agro mantojuma tūrisma produktu. Rokasgrāmata skaidro arī akreditāciju – kā jārīkojas, lai saimniecība iegūtu agro mantojuma specializāciju un varētu lietot atpazīstamības zīmi – specializācijas piktogrammu mārketinga materiālos. Savukārt pielikumā aplūkotas dažas vēsturiskā mantojuma vērtības un lauku saimniecība mūsdienās – apkopoti interviju materiāli ar ražotājiem, kuri pamato tradicionālo vērtību saglabāšanu mūsdienu apstākļos.

Rokasgrāmatas izdotas projekta “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild  LLTA "Lauku ceļotājs" , un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par  Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

N/A

Vēsturiskais mantojums agrotūrismā - Produkta veidošana

„Rokasgrāmata uzņēmējam. VĒSTURISKAIS MANTOJUMS AGROTŪRISMĀ. Produkta izveidošana” iepazīstina ar vēsturiskā mantojuma pielietojuma iespējām agrotūrismā, tās mērķis ir palīdzēt uzņēmējam izveidot vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu. 
Rokasgrāmatā saturā iekļauta informācija, kas ir vēsturiskā mantojuma agrotūrisms un saimniecību piemēri. Padomi produkta izveidošanā - kā sagatavot ekskursiju, degustāciju, kā demonstrēt ražošanas procesu vai iesaistīt apmeklētājus interaktīvā programmā, kas jāņem vērā, uzsākot produkcijas un/vai suvenīru tirdzniecību, kā arī apskatīta nepieciešamā infrastruktūra. Iekļauts arī īss lauksaimniecības un amatu vēsturiskais apraksts, dažādi interesanti fakti, ko izmantot produkta veidošanā.

Rokasgrāmatas izdotas projekta “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild  LLTA "Lauku ceļotājs" , un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par  Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

N/A

Pa Suitu zemi

Kopā ar Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novadu pašvaldībām ir izstrādāta maršruta "Pa Suitu zemi" brošūra, lai ceļotāji varētu iepazīt unikālu etniskās kultūras reģionu Latvijā - Suitu zemi. Suitu kultūrtelpa 2009. gadā tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ar šīs brošūras palīdzību ir iespējams iepazīt reģiona tradicionālos ēdienus, krāšņos tērpu rakstus, svētku tradīcijas un citas vērtības, kas šo reģionu padara tik unikālu un kura tradīcijas joprojām caurvij vietējo iedzīvotāju ikdienu.

Šī publikācija ir finansēta Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

N/A

Līvu krasts aicina!

Kopā ar Dundagas un Ventspils novadu pašvaldībām ir izstrādāts maršruta "Līvu krasts aicina!" buklets, lai ceļotāji varētu iepazīt unikālu etniskās kultūras reģionu Latvijā - Lībiešu krastu. Par Līvu krastu šodien sauc piekrastes ciemu virkni no Ovīšiem līdz Ģipkai gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krastiem. Ar šī bukleta palīdzību ir iespējams iepazīt reģiona tradicionālos ēdienus, svētku tradīcijas un citas vērtības, kas šo reģionu padara tik unikālu un kura tradīcijas joprojām caurvij vietējo iedzīvotāju ikdienu.

Šī publikācija ir finansēta Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

N/A

Suitu stila grāmata

Kopā ar biedrību "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" esam sagatavojuši Suitu stila grāmatu, kas iepazīstina ar Suitu kultūrtelpas vizuālo identitāti, kā arī sniedz informāciju par suitiem, viņu kultūrvēsturiskajām vērtībām un iezīmēm, tādējādi cildinot un saglabājot suitu kultūrvēsturisko mantojumu. Suitu stila grāmatu var izmantot visi, kas ikdienā uztur un daudzina suitu tradīcijas - tūrisma pakalpojumu sniedzēji, vietējās organizācijas u.tml. Brošūras informācija un logotips ir lietojami mārketinga un komunikācijas vajadzībām – brošūrās, mājas lapās, uz suvenīriem u.c.

Šī publikācija ir finansēta Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

N/A

Lettische Gerichte und Getränke

Neue Auflage der Broschüre „Lettische Gerichte und Getränke“

Aufgrund der grossen Nachfrage hat der Landestourismusverband Lettlands “Baltic Country Holidays" (Lauku celotajs) wiederholt die Broschüre „Lettische Gerichte und Getränke“ herausgegeben. In dieser überarbeiteten un aktualisierten Fassung der Publikation geht es um traditionelle lettische Gerichte und moderne Küche. Sie soll Ihnen als Inspiration dienen eine kulinarische Reise nach Lettland zu unternehmen. Auch vor Ort wird sie Ihnen während des Restaurantbesuchs beim Bestellen der kulinarischen Spezialitäten der Region eine grosse Hilfe sein.

Lettland hat sehr reiche Esstraditionen, weil sich das Land am Kreuzweg Europas befindet. Über Jahrhunderte haben Völker aus Osten und Westen einen grossen Einfluss auch auf die lettische Küche ausgeübt.

Da es in Lettland vier Jahreszeiten gibt, ist die lettische Küche saisonabhängig. Jede Jahreszeit bietet ihre typischen Genüsse und besonderen Zutaten. Die Broschüre steht in einer aktualisierten und überarbeiteten Fassung als Download zur Verfügung

Mehr Information über lettische Küche, kulinarische Reiserouten und Verzeichnis der Gastronomiebetriebe, die traditionelle lettische Gerichte anbieten, finden Sie hier.

N/A

2018. gada piekrastes pasākumu kalendārs Latvijā un Igaunijā

Apkopojot Latvijas un Igaunijas piekrastē 2018. gadā plānotos pasākumus, projekta “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” komanda izveidojusi piekrastes pasākumu kalendāru, kurš ikvienam interesentam sniedz ieskatu piekrastes svarīgākajos notikumos, padarot piekrasti par vēl vilinošāku tūrisma galamērķi ne tikai aktīvā tūrisma cienītājiem, bet arī kultūras gardēžiem un ceļotājiem, kas novērtē izvēles plašumu. Jāteic, ka pasākumu klāsts ir plašs un daudzveidīgs, sākot no mākslas izstādēm līdz pat siļķu festivālam, sniedzot iespēju izvēlēties starp pasākumiem, kuru apmeklētāju skaits ir mērāms tūkstošos un tādiem, kuri ir tikai uzsākuši savu ceļu atpazīstamības iegūšanai.

Igaunijas – Latvijas piekrastes pasākumu kalendārs 2018. gadam 5 valodās (latviešu, igauņu, angļu, vācu un krievu) ir izveidots Igaunijas – Latvijas programmas no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atbalstītā projekta “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” ietvaros un ir pieejams bezmaksas lejupielādei projekta partneru mājas lapās.
 

N/A

Stila grāmata Lībiešu krasts

Kopā ar Kurzemes piekrastes lībiešiem un Dundagas novada pašvaldību esam sagatavojuši Lībiešu krasta stila grāmatu, kas iepazīstina ar lībiešu krasta vizuālo identitāti. Brošūrā ietverta informācija par lībiešiem un viņu kultūrvēsturiskajām vērtībām un iezīmēm, par lībiskajiem simboliem un grafiskajiem elementiem, tādējādi cildinot un saglabājot lībiešu krasta kultūrvēsturisko mantojumu. Lībiešu krasta stila grāmatu var izmantot visi, kas ikdienā uztur un daudzina lībiešu krasta tradīcijas - tūrisma pakalpojumu sniedzēji, vietējās organizācijas u.tml. Brošūras informācija un grafiskie elementi lietojami mārketinga un komunikācijas vajadzībām – brošūrās, mājas lapās, uz suvenīriem u.c.

Šī publikācija ir finansēta Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

N/A

Ceļvedis japāņu tūristiem GO RURAL - Latvija, Igaunija, Somijas dienvidu piekraste

Esam izdevuši ceļvedi japāņu valodā, kas domāts individuāliem ceļotājiem. Ceļvedī ietverta karte, kā arī praktiska informācija un norādes uz avotiem, kas palīdzēs saplānot ceļojumu, atrast transporta informāciju, naktsmītnes un citus pakalpojumus vai uzzināt vairāk par mūsu valstīm. Ceļveža mērķis ir aicināt individuālos ceļotājus ārpus galvaspilsētām un iepazīstināt ar to, ko var redzēt un darīt laukos. Ceļvedī raksturots mūsu reģiona ēdiens, naktsmītnes, daba, gadalaiki, iespējas apmeklēt lauku saimniecības, amatniekus, izmēģināt pirts tradīcijas, doties mežā sēņot vai pat nosvinēt kāzas lauku viesu mājā. Iepazīstinām arī ar Latvijai, Igaunijai un Somijai raksturīgiem suvenīriem. Šis izdevums būs noderīgs unērti lietojams gan plānojot, gan arī ceļojuma laikā.

N/A

Lauku tūrisma produktu rokasgrāmata "Go Rural" - Latvija / Igaunija / Somijas dienvidu piekraste

Šī rokasgrāmata palīdzēs atklāt jaunus ceļojumu galamērķus Dienvidsomijā, Igaunijā un Latvijā ārpus ierastajiem tūrisma maršrutiem. Ceļojumu maršruti un apmeklējumi ļauj iepazīt nelielas, mājīgas lauku viesnīcas un viesu mājas, apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības, dažādas nelielas ražotnes, vietējās tradīcijas un sirsnīgus cilvēkus. Cilvēki lauku apvidos dzīvo ciešā saiknē ar dabu un tās gadskārtu cikliem. Katrā gadalaikā laukos var izbaudīt tam atbilstošas nodarbes – sēņošanu, ogošanu, tēju vākšanu, zemledus makšķerēšanu, dažādus lauku darbus, gadskārtu ieražu svinēšanu. Rokasgrāmata noderēs cilvēkiem, kuri mīl dabu, ciena tradīcijas un vēlas dziļāk iepazīt šīs trīs valstis un to kultūru.

Rokasgrāmatu veidojusi vienota komanda, kurā ir profesionālas lauku tūrisma organizācijas un tūroperatori. Daudzu gadu garumā esam iepazinuši piedāvātās naktsmītnes un apskates vietas, sadarbojušies ar nacionālajiem parkiem un dabas ekspertiem, izpētījuši un sagatavojuši jaunus maršrutus.

Izdevumā esam iekļāvuši ceļojumu maršrutus grupām un individuāliem ceļotājiem, vienas dienas izbraucienu programmas ar nakšņošanu laukos, atpūtu dabā nacionālajos parkos, ražojošu lauku saimniecību un amatnieku darbnīcu apmeklējumus. Visus šos apmeklējumus un programmas iespējams apvienot ar tradicionāliem tūrisma maršrutiem un pilsētu ekskursijām, lai ienestu dažādību un interesantu pieredzi.

Rokasgrāmatā iekļauta praktiska informācija par transportu, ceļojot ar avio, prāmjiem un autobusu, kā arī norādīti tūroperatori, kas specializējušies pakalpojumos gan grupām, gan individuāliem ceļotājiem. Daži ceļojumu maršruti iekļauj arī Lietuvu un Zviedriju. 

N/A

Jāņu siers

Jāņu siera” izskats, krāsa un garša saglabājies nemainīgs gadu simtu laikā. Apaļais, dzeltenais siers simbolizē sauli. Mīkstā, saistītā, nedaudz elastīgā, viendabīgā Jāņu siera konsistence un maigā garša ir daudzu gadu laikā izkoptu siera siešanas prasmju rezultāts.

Eiropas Savienībā šobrīd ir reģistrētas 52 garantētas tradicionālas īpatnības, tostarp trīs Latvijas produkti – sklandrausis, salinātā rudzu rupjmaize, Jāņu siers. Šis reģistrs ir izveidots, lai aizsargātu tradicionālās ražošanas metodes un receptes, un nodotu patērētājiem informāciju par tradicionālo produktu vērtībām. Lai produktu ar noteiktu nosaukumu un pagatavošanas veidu reģistrētu kā garantētu tradicionālo īpatnību, tam jābūt šādi lietotam vismaz 30 gadus.

Šobrīd „Jāņu sieru” ar Eiropas Savienības marķējumu „Garantētā tradicionālā īpatnība” Latvijā ražo seši piena pārstrādes uzņēmumi, kuri apņēmušies to gatavot pēc senās receptūras. Tie ir: „Valmieras piens”, „Rankas piens”, „Lazdonas piensaimnieks”, „Straupe”„Dundaga” un "Jaunpils pienotava".

N/A

"Lauku ceļotāja" izdotās pastkartes

"Lauku ceļotāja" pastkaršu kolekcija stāsta par to, kas mums, latviešiem, ir svarīgs, ar ko lepojamies un kas mūsu Latvijas laukos ir īpašs katrā gadalaikā - vasaras saulgriežos latvietis sien apaļu sieru kā sauli, rudenī iet mežā atgūt spēkus un medīt sēnes, pavasarī tecina bērzu sulas un ziemā bauda gadsimtiem senas pirts tradīcijas kopā ar pirts gariņu.

Atsevišķa pastkaršu sērija veltīta latviešu ēdieniem un sieram, kā arī mūsu amatniecības darinājumiem.

Pastkaršu sērija ir veltīta arī septiņiem Latvijas valsts simtgades apceļošanas maršrutiem, iepazīstinot ar Latvijas valstiskuma veidošanos visos Latvijas novados.

Ja vēlies iepriecināt savus draugus Latvijā vai ārzemēs ar īstu pastkartes sveicienu, tad pastkartes vari iegūt "Lauku ceļotāja" birojā Rīgā - Kalnciema ielā 40., 3. stāvā.

N/A

The Baltic States and Southern Finland

The people of the Baltic sea area have a close relationship with nature and its annual cycle. Each season has its own specific activities like mushrooming, berry picking, collecting herbs, ice-fishing and different agricultural jobs as well as traditional and seasonal celebrations. The countries are haven for the tourist who loves nature, respects traditions and would like to experience the countries and their cultures more deeply. Country-travelling tours and sites are based around small-scale accommodation, open farms, local producers, living traditions and sincere people. We' re always looking for local farms and producers and encourage the development of new products. We feel we can honestly call ourselves the Baltic rural exsperts in Estonia, Latvia and south Finland. Find us here: www.balticsea.countryholidays.info

バルト三国とフィンランド南部 バルト海沿いの人々は自然や季節の移り変わりととても密接な関係を持っています。季節毎にキノコ狩り、ベリー摘み、ハーブ集め、穴釣り等それぞれのアクティビティがあり、多様な農作業を行ったり、伝統的な季節のお祝い事をしたりします。自然を愛し、伝統を敬い、もっと深く田園の文化を体験して知りたいと思う旅行者にとって、これらの国々は理想の地です。 田園を巡るツアーとその目的地は、小規模な宿泊施設、オープンファーム、地元の生産者、伝統的な生活、誠実な人々が基になっています。我々は常に協力してくれる地元の農園と生産者を探し、新しいプロダクトの開発を促しています。我々はエストニア、ラトビア、フィンランド南部の田園地帯に関するプロであると自負しています。 我々に関する詳細はこちらをご参照ください: www.balticsea.countryholidays.info

N/A

Gardā siera ceļš

Te ir apkopota informācija par “Sierziņu” vietām Latvijā – mājražotājiem, zemnieku saimniecībām, lielākiem un mazākiem piena pārstrādes uzņēmumiem, kooperatīviem un pienotavām Latvijā, kur var uzzināt par siera gatavošanas procesu, vēsturi, doties izzinošās ekskursijās, iegādāties un nogaršot dažādas Latvijā ražotas siera šķirnes. Ja konkrētais ražotājs neuzņem apmeklētājus, tad aprakstā ir norādīts tā tuvumā esošais veikaliņš, kurā var iegādāties šī ražotāja sieru un citus piena produktus. Te atrodamas arī atsevišķas nozīmīgas vietas, kas saistītas ar siera ražošanas vēsturi Latvijā.