Interreg V-A Latvia – Lithuania

Rokasgrāmata tūrisma nozares profesionāļiem un ceļotājiem "Heritage Agritourism"

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.