Atpūta laukos
Interreg V-A Latvia – Lithuania

Vēsturiskais mantojums agrotūrismā - Produkta mārketings

Vēsturiskais mantojums agrotūrismā - Produkta mārketings

„Rokasgrāmata uzņēmējam. VĒSTURISKAIS MANTOJUMS AGROTŪRISMĀ. Produkta mārketings” sniedz praktiskus mūsdienīga mārketinga padomus uzņēmējiem kā ieviest tirgū un popularizēt vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu. Šeit apskatītas mērķgrupas – kam un kāpēc interesē vēsturiskā mantojuma agrotūrisms; mārketinga un popularizēšanas pasākumi – izstādes, sadarbība ar organizācijām un medijiem, tūrisma aģentūrām, pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, arī iespiedmateriāli. Rokasgrāmatā nodaļa veltīta e-mārketingam – saturam, reklāmai interneta vidē, e-pasta mārketingam, sociālajiem tīkliem, virtuālā reputācijai un mārketinga kampaņu atdevei.

 

Rokasgrāmatas izdotas projekta “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild  LLTA "Lauku ceļotājs" , un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par  Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pieejams valodās: Latviešu
Interreg V-A Latvia – Lithuania
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.