VKKF

Latvijas valstiskuma ceļi

Latvijas valstiskuma* veidošanās ceļi 

Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi Latvijas apceļošanai un izzināšanai veltīti trīs laika dimensijām – pagātnei, tagadnei un nākotnei, aicinot atskatīties uz Latvijas valsts tapšanas ceļiem un līkločiem tuvākā un tālākā pagātnē; izvērtēt tagadnes ieguvumus un resursus un kopīgi plānot nākotnes Latviju. Šie ceļi ļauj iepazīt Latvijas vēstures pagriezienus, personības, vietas un notikumus, kas sekmējušas valsts nodibināšanu un nacionālās identitātes veidošanos, atskatoties arī uz tālāku pagātni un pieminot valstiskos veidojumus, kas cauri gadsimtiem pastāvējuši Latvijas teritorijā un kļuvuši par daļu no latviskās kultūrtelpas. Un, bez šaubām, šie ceļi ir paredzēti ceļošanai – jo ir aizraujoši, objektiem un saimniecībām bagāti un ainaviski skaisti.

"7 valstiskuma ceļi kā tūrisma maršruti izveidoti Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai."

Projekts tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

*„Valstiskums” ir politisks un juridisks jēdziens, kas apzīmē cilvēku sasaisti neatvasinātā (suverēnā) varas kopienā. Valstiskuma jēdziens ir attiecināms gan uz moderno teritoriālvalsti, gan uz viduslaiku un senākiem valstiskiem veidojumiem, kurus raksturo cilvēku personīga sasaiste ar publisku varu. Tādējādi Latvijas teritorijā valstiskums ir pastāvējis kopš laika, kad lielģimenes varas attiecības transformējās publiskās varas attiecībās. (Autors: Egils Levits)

Kas ir ceļojums grupā?