Country Holidays
Interreg BSR

Apkopotas aptaujas vietējās pārtikas produktu izplatītājiem un sadarbības tīkliem par situāciju Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs

09/11/2018

Apkopojot vietējās pārtikas produktu izplatītāju un sadarbības tīklu pārstāvju Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs viedokļus par situāciju nozarē, nozares profesionāļiem un citiem interesentiem piedāvājam divus ziņojumus:


Projekta "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās" ietvaros 2018. gada ziemā un pavasarī visās Baltijas jūras reģiona valstīs, tostarp arī Latvijā, tika aptaujāti vietējās pārtikas produktu izplatītāju un sadarbības tīklu pārstāvji, lai noskaidrotu aktuālo informāciju par situāciju Latvijā. Pēcāk katras valsts situācijas apkopojums tika nosūtīts projekta partneriem - Lahti Lietišķo zinātņu universitātes pētnieku komandai, kura veica situācijas apkopojumu visā Baltijas jūras reģionā.

Ziņojumu saturs sastāv no sekojošām tēmām:

  • Komunikācija;
  • Pasūtīšanas process;
  • Loģistika;
  • Cenu noteikšana;
  • Nākotnes izaicinājumi.

Rezultāti publiski tika prezentēti 6. septembra seminārā "Bizness biznesam - no pārtikas audzētāja un ražotāja līdz patērētājam ēdināšanas uzņēmumos" un tiks nodoti tālāk Biznesa modeļa struktūras izveides komandai. Paldies visiem, kuri iesaistījās aptauju aizpildīšanā un fokusgrupas intervijās!

Plašāk par projektu "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās" un tā plānotajiem rezultātiem var lasīt šeit.


See other news ...